Seguidors

dissabte, 31 d’octubre del 2020

 "EL NEGRITO"

MATARÓ - EL MARESME

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/


Enllaç amb informació:

que diu:

Autor: Josep Garrido Salazar

Inauguració: any 1988

Materials: bronze pintat

Dimensions: 100 cm

Descripció: Reproducció de Josep Garrido de l’escultura original, d’autor desconegut (segons publicació a http://tdrescultures.blogspot.com/2007/01/el-negrito.html es Ramón M.Esquerra), que es troba al Museu de Mataró i que era de terracota. Representa un noi negre amb barret de palla a una mà i una gàbia de grills a l’altra, vestint camisa blanca, pantalons verds i espardenyes.

Comentari: Recorda els temps en que era intensa la relació de Mataró amb Cuba, encara colònia espanyola. Ha donat lloc a un dels gegants de la ciutat a partir de 2003.

Altres enllaços amb informació:

http://tdrescultures.blogspot.com/2007/01/el-negrito.html

https://espanabizarra.tumblr.com/post/155035307288/negrito-mataro
dimarts, 27 d’octubre del 2020

 CASA AL CARRER TORRES I BAGES,20

VIC - OSONA

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/

No he trobat cap informació d'aquesta edificació, si algú en té, està convidat@ a deixar els seus comentaris en aquesta pàgina, gràcies.

CASA J.M.

VIC - OSONA

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/Enllaç amb informació:

que diu:

Època: inici segle XX

Descripció:

Casa de pisos, entre mitgeres, d'un sol tram i consta de planta baixa i dos pisos. El capcer presenta unes volutes de pedra típiques de les façanes barroques i que es repeteixen , com veiem en el modernisme. El portal d'entrada és d'arc rebaixat, el primer i segon pis tenen com a úniques obertures dos balcons, el del primer més gran que l'altre. És construïda amb totxo u estucada al damunt. Els murs presenten algun relleus fets amb aquest material. Hi ha també elements de ferro forjat

Notícies històriques:

Amb l'expansió urbana de Vic, a principis del segle XX, és traçà el nou c/ Torras i Babes que venia a substituir els c/ Santa Teresa a la sortida de Vic cap a la carretera de Sant Hilari, que promogué més tard la urbanització cap el sector de llevant de la ciutat fins enllaçar amb els edificis del c/ dels Caputxins i cap a la carretera de Roda. Aquesta casa, construïda al 1916, forma part d'un conjunt de cases modernistes aixecades a principis del segle XX. CASA CORTINAS 

VIC - OSONA

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/

Enllaç amb informació:

que diu:
Època: inici segle XX

Descripció:

Casa mitgera, d'un sol tram, presenta soterrani, planta baixa i dos pisos. És coberta a dues vessant amb el carener paral·lel a la façana i amb capcer corbat, amb tres òculs calats i acabat amb una cornisa. Els portals i finestres són d'arc rebaixat i amb les llindes decorades amb estucs. El primer i segon pis s'obren a l'exterior amb balcons, els quals són sostinguts per modillons. La façana és decorada amb estucs imitant els rajols. També cal destacar els ferros forjats de les baranes dels balcons.

Notícies històriques:

Amb l'expansió urbana de Vic, a principis del segle XX, és traçà el nou c/ Torras i Bages que venia a substituir els c/ Santa Teresa a la sortida de Vic cap a la carretera de Sant Hilari, que promogué més tard la urbanització cap el sector de llevant de la ciutat fins enllaçar amb els edificis del c/ dels Caputxins i cap a la carretera de Roda. Aquesta casa forma part d'un conjunt de cases modernistes aixecades a principis del segle XX.CASA J.M.

VIC - OSONA

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/


Enllaç amb informació:

que diu:

Època: inici segle XX

Descripció:

Casa mitgera i d'un sol tram. Consta de soterrani, planta baixa i dos pisos. La planta baixa presenta un petit portal d'arc de mig punt i una finestra més gran amb el mateix arc i tancada amb reixes de ferro forjat. A nivell del primer pis hi ha un balcó amb una balustrada de pedra artificial. Les obertures del primer pis (balcó), el segon (dues finestres) i el capcer presenten unes decoracions de forma graonada i amb estucs. La façana és decorada amb estucs, relleus de pedra artificial i elements de ferro forjat.

Notícies històriques:

Amb l'expansió urbana de Vic, a principis del segle XX, és traçà el nou c/ Torras i Bages que venia a substituir els c/ Santa Teresa a la sortida de Vic cap a la carretera de Sant Hilari, que promogué més tard la urbanització cap el sector de llevant de la ciutat fins enllaçar amb els edificis del c/ dels Caputxins i cap a la carretera de Roda. Aquesta casa, construïda al 1920, forma part d'un conjunt de cases modernistes aixecades a principis del segle XX.
dilluns, 26 d’octubre del 2020

 CASA CARME COLLELL o SERRATOSA

VIC - OSONA

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/
Enllaç amb informació:

que diu:

Època: inici segle XX

Autor: Manuel Raspall, arquitecte, any 1921.

Descripció:

Casa de pisos amb una paret mitgera. Costa de soterrani, planta baixa i dos pisos, i és coberta a tres vessants. Té dues façanes, una tramuntana i l'altra a ponent, la qual presenta unes galeries acabades amb una cornisa pròpia de l'autor, Raspall i Mallol. Aquest sector és rodejat per un ampli jardí. A tramuntana i a nivell de primer pis hi ha una tribuna vidriada. Al centre de l'edificació sobresurt una llanterna. És construïda amb rajols i la façana és decorada amb pedra, arrebossada i estucada, i té bonics elements de ferro forjat. La teulada és de teula àrab i vidriada. La casa es troba en un lamentable estat d'abandó per bé que alguns sectors encara són habitats.

Notícies històriques:

Amb l'expansió urbana de Vic, a principis del s. XX, és traçà el nou c/ Torras i Babes que venia a substituir els c/ Santa Teresa a la sortida de Vic cap a la carretera de Sant Hilari, que promogué més tard la urbanització cap el sector de llevant de la ciutat fins enllaçar amb els edificis del c/ dels Caputxins i cap a la carretera de Roda. La casa Collell fou dissenyada per l'arquitecte M. Raspall i s'acabà de construir al 1921. Acabada la Guerra Civil, en Manel Gausa la degué refer dels desperfectes de la guerra, conservant, però, el modernisme típic d'en Raspall.Altre enllaç amb informació: