Seguidors

dissabte, 19 d’octubre del 2019

ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE CANADAL o SANTA CRISTINA
LA JONQUERA - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Vull donar les gràcies al responsable del restaurant ElsFogons de Canadal per les facilitats que em va donar per poder fer les fotos de l'església.


Al fons el Castell de CanadalEnllaç amb informació:

que diu:

Època: segle VIII – IX // XV - XVII
Descripció:
Església situada a un quilòmetre de La Jonquera, a la que podem veure dues fases constructives, que s'allarguen amb el temps. La primera dataria dels segles VIII i IX : nau i volta, la segona del XV-XVII : capelles del creuer i absis. La primera construcció es podria situar dins l'anomenat preromànic. L'entrada es troba en un lateral, a migdia; és d'arc de mig punt i està adovellada hi ha una petita obertura que dona a la façana de migdia. L'interior remarcat per una volta de canó una mica apuntada, amb arrebossat que tot ho cobreix. El creuer s'allargaria a l'afegir-s'hi la sagristia, amb la qual cosa, sobresurt en planta (el creuer) i també en alçat, encara que sense depassar massa l'alçada de l'edifici . La coberta de vessant a dues aigües es veu coronada per un campanar de cadireta en el que hi manca la campana. Quant a l'aparell constructiu usat hem de dir que no és gens uniforme : pedres de granet, resol , argamassa... en alguns llocs arrebossat. En el mur nord, que és on millor es pot percebre, es veu com la col·locació de les diferents pedres de granet es fa sense seguir filades.

Altre enllaç amb informació:

que diu:

Descripció:
Església preromànica. Planta de nau única amb absis semicircular. Al mur de tramuntana, entre l'absis i la nau s'hi va afegir un cos com a sagristia. La nau està coberta per volta de canó una mica apuntada. L'interior està arrebossat. Coberta exterior a dues aigües,
Façana oberta al mur lateral (a migdia) organitzada a partir de la portalada per arc de mig punt adovellat. La façana, que no té més obertures, queda coronada per un campanar d'espadanya (desplaçat a la dreta) amb arc de mig punt.
En els murs laterals hi ha espitlleres. Tot l'aparell és irregular i de materials diversos.
Cronologia
Construcció en dues fases. La primera, que inclou la nau i la volta, dels s. VIII-IX. I la segona, capelles del creuer i absis, dels s. XV-XVII.

Altre enllaç amb informació:

que diu:

L'església de Santa Cristina de Canadal, dedicada més tard a sant Jaume, és d'origen pre-romànic (la nau i la volta es poden classificar d'aquesta època), però reformada posteriorment; les capelles del creuer i l'absis són d'època molt tardana (segles XV-XVII); el campanar és de cadireta.

Altre enllaç amb informació:

divendres, 18 d’octubre del 2019

DIPÒSIT MUNICIPAL D'AIGUA
AGULLANA - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaProper a l'escola, el dipòsit d'aigua recollia la conducció provinent de les mines i assortia d'aigua les escoles, la font municipal i la casa Lluís Marià Vidal.
Enllaç amb informació:

que diu:

Època: inici segle XX
Autor: JosepAzemar Pont (Figueres 1862- Barcelona 1914) l’any 1912

Josep Azemar Pont 
Descripció:
Dipòsit situat a darrera el quarter de la Guàrdia civil. És de planta quadrada i disposa de tres graons de forma semicirculars per accedir-hi. El més interessant és la coberta amb cúpula de maó de quatre arestes i ceràmica d'escames vidriada. Aquesta senzilla construcció resulta un xic indicativa de les característiques de les darreres produccions d'Azemar, en les quals malgrat adoptar un nou llenguatge amb forta empremta noucentista es segueix mantenint un estil sobri i racionalista. Aquí això es palesa per la senzillesa dels elements decoratius (ciment amb forma de dent de serra als angles, impostes superiors amb peces romboïdals de ceràmica, teula àrab vidriada), els quals, malgrat tot, serveixen per subratllar plàsticament una construcció estrictament funcional.
Notícies històriques:
Malgrat és una obra no documentada generalment s'atribueix a Josep Azemar. La hipòtesi és ben factible si tenim en compte que el mateix any 1912, aquest arquitecte figuerenc s'encarregà del projecte de la Societat La Concòrdia d'Agullana.
Actualment fora d’ús.


Altre enllaç amb informació:
ANTIGA CASERNA DE LA GUÀRDIA CIVIL
AGULLANA - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
Enllaç amb informació:

que diu:

Època: inici segle XX
Descripció:
Edifici situat a la carretera de la Vajol, a prop del centre del poble. Es tracta d'un edifici de planta rectangular, de planta baixa i un pis, a la major part de la construcció, però amb planta baixa i dos pisos en un dels extrems de l'edifici. La coberta és a dues vessants. L'accés a l'edifici es fa a través d'un porxo amb coberta a dues vessants, de teules. Les obertures de les dues plantes són rectangulars i tenen una peça ceràmica banda i banda. La façana està totalment arremolinada i pintada de color blanc. L'element més destacat de l'edifici és l'escala que dóna accés al primer pis. Aquesta escala es troba als dos extrems de l'edifici, i desemboca en una terrassa que serveix de distribuïdor per accedir a les diferents estances de la caserna. També cal tenir en compte el gran voladís, que al centre de la construcció desapareix, i hi apareix escrit: LA CASERNA. A sobre d'aquesta inscripció hi ha una testera de tres merlets apiramidats.

Altre enllaç amb informació:
LA FONT D'AVALL
AGULLANA - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaMalgrat en el frontal de la deu principal hi figura la data de 1823 aquesta font és molt més antiga i apareix citada en documents molt reculats. En el moment de la construcció de la casa Gomis la font va ser remodelada i el 1991 va ser condicionada i va adoptar l’aspecte que té actualment. Destaca la presència d’uns plàtans centenaris plantats el 1904.Enllaç amb informació:

que diu:

Època: inici segle XVIII
Descripció:
Font situada a la banda exterior de la tanca de Can Parellada. El paredat està fet amb carreus de pedra grans i ben escairats inserits en un arc de mig punt. En un dels carreus hi ha gravada la data 1823.

******************************************************************************