Seguidors

dimarts, 17 d’abril del 2018

CAN LLOVET
Carrer dels Bous,9 a Verges - el Baix Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

No he trobat molta informació sobre aquesta casa, si algú en té pot aportar-la a aquesta pàgina, moltes gràcies.

Afageixo comentari fet amablement per 'Lupetus' a aquesta pàgina:
 Aquesta casa va pertànyer als germans Sagué (també dits Sagués), un dels quals, mossèn Narcís, va ser el que va protagonitzar l'afer "Galinsoga", arran del seu sermó en llengua catalana a l'església de Sant Ildefons, de Barcelona.
I el número que llegeixes com a "2" , a la llinda de la finestra amb la Mare de Déu (molt posterior, sens dubte; possiblement una finestra condemnada) deu ser un "5" en grafia renaixentista. És una finestra afegida a la casa, suposo, perquè és anterior a la data del llindar, que és clarament 1602. 
Imatge de la Verge de Montserrat.

Sobre la llinda de la finestra any 1262.Sobre la llinda de la porta Joan Prats any 1602.

Enllaç amb informació:

que diu:

Època: segle XVI-XVII i reformes posteriors
Descripció:
L’eixample dels segles XVII i XVIII es deu a la relativa tranquil•litat que va viure l’Empordà en aquests temps, sobretot a la primera meitat del segle XVIII, la qual va permetre un important creixement del poble. Com que dins del recinte murallat ja no hi quedava espai, les cases foren construïdes fora, seguint els camins que portaven a les portes de sortida o, fins i tot, adossant-se a la muralla com passa en el carrer dels Valls. Els carrers Major, dels Bous, Ample, dels Valls, de Fora etc. es formaren en aquesta època.

D'aquest moment és Can Llovet, casa entre mitgeres de dues crugies i tres plantes. En façana presenta obertures allindades emmarcades per grans carreus.

Cronologia:
Casa construïda en els segles XVI-XVII amb reformes posteriors.CAN FRANCESC CAMBÓ i BATLLE - CAN BATLLE
Verges - el Baix Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Davant la casa hi ha un lloc dedicat a Francesc Cambó i Batlle.Enllaços sobre Francesc Cambó i Batlle:
Francesc Cambó i Batlle (Verges 2 de setembre de 1876 – Buenos Aires 30 d’abril de 1947) Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època: segles XVI-XVIII
Descripció:
Can Batlle es troba situat dins el nucli medieval de Verges, adossat per la part posterior a un fragment de la muralla, una torre de la qual queda integrada a l'edifici. Es tracta d'un edifici de grans dimensions, de planta irregular, format per dos cossos diferenciats: el de l'esquerra, de planta i dos pisos, amb dues obertures per planta, i el de la dreta, de planta i un pis, amb dues obertures a la planta baixa i tres a la part superior. El cos de l'esquerra presenta com a element més remarcable de la façana el balcó del primer pis, amb relleus molt desgastats a la llinda, d'estil gòtico-renaixentista. Són també interessants els esgrafiats geomètrics i, en el cos de la dreta, la inscripció de la porta d'accés, amb la data del 1581, així com també la torre posterior de base quadrada, que correspon a la fortificació medieval. 
Notícies històriques:
L'edifici de Can Batlle es recolza sobre la muralla medieval de Verges. Sembla que va ser bastit durant el segle XVI i reformat posteriorment, en el segle XVIII. Al moment de construcció inicial correspon, entre altres elements, la finestra que dóna caràcter de la façana.
En aquesta casa va néixer Francesc Cambó i Batlle l'any 1876. En els darrers anys l'arquitecte Bonet va dirigir les obres de restauració de l'edifici.

Al catàleg de normes Subsidiàries de Planejament de l'Ajuntament de Verges i a les pàgines 21-22 diu:

Complexe construcció entre mitgeres amb restes de construcció antiga (arcs capanells planta baixa). Recolzada a la muralla, una torre de la qual,està integrada a la casa. La façana estucada amb simples figures geomètriques dins de cassetons, destaca la rica finestra gòtica renaixentista. Casa on va néixer i visqué uns tres anys Francesc Cambó i Batlle (Verges 2 de setembre de 1876 – Buenos Aires 30 d’abril de 1947).
Es una casa exemplar de com una construcció s’articula i integra a la muralla, rodejant la sagrera de l’església.

Altres enllaços amb informació i descripció:


MAS PI
Verges - el Baix Empordà

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaEnllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època: segle XVII
Descripció:
Mas d'estructura clàssica de tres crugies a dues vessants. La façana amb un gran portal adovellat tenia dues vessants simètriques abans de la restauració de 1870, visible per les restes d'una finestra a nivell de les golfes. Cal destacar les grans dimensions, tant del vestíbul com de la sala.
Per cobrir el vestíbul de grans dimensions s'utilitza el recurs de dues jàsseres en sentit paral·lel a la façana, actualment sostingut per arcs rebaixats sobre dos pilars centrals revocats. A la sala principal d'iguals dimensions que el vestíbul, es percep un arc diafragmàtic ogival que deuria sustentar un enfustat, actualment visible per la reforma de 1870. Les pintures amb motius florals de la sala són dels anys 30, executades sobre pintures de 1870.
 
Notícies històriques:
El mas està situat al camí vell de Verges a Bellcaire, es va malmetre la seva era per l'execució de la carretera en època Isabelina.
Tant l'arc diafragmàtic com l'antic enteixinat del vestíbul fan suposar que és una construcció datada al segle XVI que es transforma al s. XVII consolidant-se la clàssica façana.
El 1870 va ser restaurada per Carme de Bassor comtessa viuda de Foixà.

Altres enllaços amb informació i descripció:

LA FONT
Verges - el Baix Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
En el catàleg de Normes Subsidiàries de Planejament de l'Ajuntament de Verges i a la pàgina 20 diu:

Època: segle XIX
Descripció: Petita edificació de planta exagonal situada a prop del Rec del Molí usada com a font pública (actualmente tancada).

Altre enllaç amb informació i descripció:

MAS MASSALLER - CAN CANET
Verges - el Baix Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època: segles XV-XVI
Descripció:
La masia de Can Canet forma part del petit nucli de la Vall. És constituïda per una torre i un conjunt de dependències disposades a l'entorn d'un edifici principal. La torre és de planta rectangular, d'uns 12 metres d'alçada, amb aparell irregular i carreus als angles. La coberta és de teula a una vessant. Conserva encara espitlleres, i al mur sud es pot veure un antic rellotge de sol i obertures practicades en èpoques posteriors. L'edifici principal, adossat a la part posterior de la torre, és de grans dimensions i de planta rectangular, amb coberta de teula a dues vessants. Té com a element remarcable la porta d'accés, que és d'arc de mig punt amb grans dovelles de pedra. La resta de dependències s'han anat afegint segons les necessitats de l'explotació. 
Notícies històriques:
Tot i les dificultats que representa qualsevol intent de situar l'origen de les masies a causa del seu creixement orgànic, en el sentit que condiciona la substitució d'estructures i es fa difícil retrobar-hi les originals, sembla que en el cas de Can Canet hi ha dues etapes de construcció principals: una primera en el segle XIV i una segona en què es va realitzar una important ampliació, en el segle XVI. A una de les portes hi ha la data del 1568.
En el catàleg de Normes Subsidiàries de Planejament de l'Ajuntament de Verges i a la pàgina 14 que diu:

Casa aïllada amb torre que es va consolidar a través d’etapes d’una primitiva estructura en sala.
Segle XIV.

Altres enllaços amb informació i descripció:dilluns, 16 d’abril del 2018

MASIA CAL REI a la Vall
Verges - el Baix Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època:  segles XIV - XV // XVI
Descripció:
Cal Rei és un mas situat dins del petit nucli de la Vall, prop de l'església de Sant Pere. És format per una torre i un habitatge annex. La torre és de planta rectangular i presenta aparell irregular i carreus als angles. Conserva encara una porta d'arc de mig punt, adovellada, i espitlleres. La coberta és de teula a una vessant. L'habitatge és constituït per un conjunt de cossos que s'han anat afegint segons les necessitats de funcionament de l'explotació agropecuària de la finca. Bàsicament, els cossos es distribueixen a l'entorn d'un edifici principal, de planta rectangular amb coberta de teula a dues vessants, de dos pisos i amb terrassa. Les obertures de tot el conjunt són, en general, allindades. 
Notícies històriques:
Sembla que la torre és la part més antiga del conjunt de Can Rei, bastida en els segles XIV-XV. La masia és el resultat de diverses intervencions posteriors, encara que l'obra principal correspon al segle XVIII.Altre enllaç amb informació:

que diu:

Descripció:
Masia amb torre ubicada en el nucli de la Vall, format per una altre masia fortificada, l'església de Sant Pere i un molí (reg. 2183).

Casa aïllada amb torre i de complexa estructura a causa de la seva consolidació per etapes a través d'una antiga estructura en sala.

La torre, de planta rectangular, presenta aparell irregular amb grans carreus als angles. Conserva porta d'accès per arc de mig punt adovellat i espitlleres. La coberta és de teula a una vessant.

L'habitatge el formen un conjunt de cossos afegits segons les necessitats de funcionament del mas. Aquests es distribueixen a l'entorn d'un edifici principal, de planta rectangular, dos pisos i coberta de teula a dues vessants. Les obertures del conjunt, en general, són allindades.

Cronologia:
La torre és la part més antiga del conjunt, va ser bastida en els segles XIV-XV.
La masia és el resultat de diverses intervencions, encara que l'obra principal correspon al segle XVIII.

Al catàleg de Normes Subsidiàries de Planejament de l'Ajuntament de Verges i a les pàgines 12 i 13 diu:

La torre es del segle XIV i el mas del segle XVIII.
Casa aïllada amb torre i de complexe estructura que sorgeix de la seva consolidació per etapes a través d’una antiga estructura en sala.

Altres enllaços amb informació i descripció: