Seguidors

dimarts, 17 d’abril de 2018

CAN FRANCESC CAMBÓ i BATLLE - CAN BATLLE
Verges - el Baix Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Davant la casa hi ha un lloc dedicat a Francesc Cambó i Batlle.Enllaços sobre Francesc Cambó i Batlle:
Francesc Cambó i Batlle (Verges 2 de setembre de 1876 – Buenos Aires 30 d’abril de 1947) Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època: segles XVI-XVIII
Descripció:
Can Batlle es troba situat dins el nucli medieval de Verges, adossat per la part posterior a un fragment de la muralla, una torre de la qual queda integrada a l'edifici. Es tracta d'un edifici de grans dimensions, de planta irregular, format per dos cossos diferenciats: el de l'esquerra, de planta i dos pisos, amb dues obertures per planta, i el de la dreta, de planta i un pis, amb dues obertures a la planta baixa i tres a la part superior. El cos de l'esquerra presenta com a element més remarcable de la façana el balcó del primer pis, amb relleus molt desgastats a la llinda, d'estil gòtico-renaixentista. Són també interessants els esgrafiats geomètrics i, en el cos de la dreta, la inscripció de la porta d'accés, amb la data del 1581, així com també la torre posterior de base quadrada, que correspon a la fortificació medieval. 
Notícies històriques:
L'edifici de Can Batlle es recolza sobre la muralla medieval de Verges. Sembla que va ser bastit durant el segle XVI i reformat posteriorment, en el segle XVIII. Al moment de construcció inicial correspon, entre altres elements, la finestra que dóna caràcter de la façana.
En aquesta casa va néixer Francesc Cambó i Batlle l'any 1876. En els darrers anys l'arquitecte Bonet va dirigir les obres de restauració de l'edifici.

Al catàleg de normes Subsidiàries de Planejament de l'Ajuntament de Verges i a les pàgines 21-22 diu:

Complexe construcció entre mitgeres amb restes de construcció antiga (arcs capanells planta baixa). Recolzada a la muralla, una torre de la qual,està integrada a la casa. La façana estucada amb simples figures geomètriques dins de cassetons, destaca la rica finestra gòtica renaixentista. Casa on va néixer i visqué uns tres anys Francesc Cambó i Batlle (Verges 2 de setembre de 1876 – Buenos Aires 30 d’abril de 1947).
Es una casa exemplar de com una construcció s’articula i integra a la muralla, rodejant la sagrera de l’església.

Altres enllaços amb informació i descripció:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada