Seguidors

diumenge, 31 de març del 2019

PARADOLMEN DE MAS PALET DELS LLOPS
CALONGE - EL BAIX EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Cronologia: Des de Neolític fins a Neolític ( -5500 / -2200 )
Descripció: Durant una inspecció visual de la zona del Puig d'en Vilà realitzada en el mes de juliol de 2008 per membres de l'ajuntament de Calonge i del Consell Comarcal del Baix Empordà, es va detectar la presència d'un nou jaciment en les proximitats del Mas Palet del Llops, en el vessant contrari de la muntanya on es localitza la Cova del Ronquillo (cova sepulcral neolítica).
L'estructura fou localitzada per Montse Pérez, arxivera de l'ajuntament de Calonge. Per tal de corroborar l'entitat arqueològica de la troballa, realitzaren una nova visita al jaciment (Montse Pérez amb amb Daniel Punseti, arqueòleg del Consell Comarcal del Baix Empordà i Roser Niell, Arquitecte de l'Àrea d'Urbanisme de l'ajuntament de Calonge).
Després de la visita ocular de la zona, es constata la presència d'un paradolmen, del que sembla que les parets del corredor d'accés a la cambra sepulcral es conserven "in situ".
La cambra sepulcral estaria tancada per la roca natural i per pedres col·locades verticalment. La col·locació vertical d'aquestes pedres és antròpica. També cal destacar la troballa d'una cassoleta de grans dimensions en la part superior de la pedra que forma la cambra sepulcral.
Aquest nou jaciment es troba en una zona que queda afectada pel projecte de desdoblament de la carretera C-31.
D'altra banda, per les característiques orogràfiques, topogràfiques i geològiques del terreny és possible que en l'entorn immediat d'aquesta estructura es conservin altres jaciments de les mateixes característiques, que també podrien veure's afectats pel projecte de la carretera C-31.
Un cop realitzada la intervenció preventiva arran de les obres de la carretera C-31 (2009-2010), els resultats van determinar que el paradolmen del Mas Palet de Llops no es veia afectat per l'obra.
 

Altres enllaços amb informació:
*********************************************************************************

Just al costat hi ha el Puig Palet i l'Abric de Can Palet dels Llops, unes roques que miren cap a la badia de Palamós i cap a la Vall de Calonge. No he trobat que estigui catalogat.
COVA DEL RONQUILLO
CALONGE - EL BAIX EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
Al catàleg de béns protegits volum II publicat per l'ajuntament de Calonge diu:

Cronologia: 2200/1800 calcolitic
Es tracta d’un gran bloc granític de forma irregular, d’uns 3,5m. d’alçada, recolzat sobre sortints rocosos de manera que queda sota seu un petit espai orientat cap al sud. Aquesta cavitat té una entrada de forma triangular de 1,60m. d’amplada, 1,50m. d’alçada máxima i una fondària de 3,50m. Al sostre de la cavitat la roca presenta una sèrie de cassoletes de formació natural. Al voltant de la cavitat, les escleixes o espais que queden entre el bloc i el terra han estat omplerts i tapats amb pedres petites. Els materials localitzats han estat fragments ceràmics a mà i còdol.

Enllaços amb informació:dilluns, 25 de març del 2019

MONUMENT A LES VÍCTIMES DEL TERRORISME
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS - EL VALLÈS OCCIDENTAL

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Enllaç amb informació:

que diu:

Situació: Plaça d’Ernest Lluch (Parc de l’Hostal del Fum, al llac)
Autor: Jesús Fructuoso Gómez (Barcelona 1954)
Inauguració: any 2009
Materials: bronze
Dimensions: 450 cm
Descripció: Situada al mig del llac d’un parc, l’escultura es dreça sobre un basament de pedres i consisteix en una forma abstracta que amb corbes sinuoses s’eleva verticalment.
Comentari: El títol de l’obra és L’aire de la llibertat.


Enllaços amb informació:


   

L'HOSTAL DEL FUM
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS - EL VALLÈS OCCIDENTAL

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
Al catàleg de protecció del patrimoni publicat per l'ajuntament diu:

Notícies històriques:
Aquesta masia era un antic hostal per allotjar els traginers i viatgers que anaven cap a Barcelona. Actualment el conjunt es troba parcialment restaurat i és propietat de l’ Ajuntament.
Valoració
L’edifici té un gran valor històric. És una peça important com a testimoni tipològic (masies i cases rurals) i de l’evolució de l’arquitectura de Palau. No es tracta d’una masia molt singular, però és força interessant pels elements arquitectònics de la façana, i com a testimoni dels sistemes constructius, materials i ús dels elements arquitectònics emprats en aquella època. Elements a destacar El més important és la relació que hi ha entre els diferents volums del conjunt creant una masia- pati; així com, la posició que presenta l’edifici dominant el gran parc públic de l’Hostal del Fum.

Enllaç amb informació:

que diu:

Descripció:
Masia de planta baixa i un pis. La façana principal té una forma simètrica; al centre es troba la porta d'entrada amb arc escarser i una finestra rectangular per banda amb una reixa; a sobre de la porta hi ha un balcó i una finestres allindada per banda. Les parets estan arrebossades i pintades de blanc excepte un petit sòcol de pedra que recorre tot l'edifici. Es pot observar l'agulla d'un antic rellotge de sol.
Té un pati intern.

La masia es troba dins el Parc de l'Hostal del Fum.


Enllaç amb informació del parc:


que diu:

És un recinte tancat de 35.000 m2 amb vegetació autòctona formada a base de pins, alzines, pollancres i arbres de ribera, entre els que hi creix, una gran varietat de plantes com la farigola, l'alfàbrega, el romaní i altres espècies aromàtiques pròpies de la vegetació mediterrània. Les zones arbrades s'alternen amb prats d'herba travessats per camins i un rierol que enllaça diversos estanys d'aigua. El Parc és un espai de refugi de petits mamífers i nidificació d'ocells.

Al Parc de l'Hostal del Fum hi trobem el Tren de Palau, una associació d'aficionats als ferrocarrils. El recorregut en ferrocarril, de 3,1 km, constitueix un medi lúdic i còmode per a la visita del parc, sent una de les principals atraccions. La circulació està formalment organitzada i duta a terme pels socis de l'entitat. El tren realitza sortides cada 15/20 minuts i la duració del viatge és d'aproximadament uas 20 minuts.

Altre enllaç amb informació: