Seguidors

dilluns, 31 de juliol del 2023

FONT DELS PESCADORS

FOLGUEROLES - OSONA

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/ Enllaç amb informació:

Font aïllada situada a la riba de migdia del torrent de Folgueroles, al costat de l’aiguabarreig amb el torrent del Lledoner, a la banda de migdia de les hortes de Folgueroles. Està formada per un gran bloc de pedra desbastat i de forma apuntada, ancorat a la riba del torrent de Folgueroles. Presenta una aixeta de polsador a la part inferior i una inscripció gravada a la cara frontal i pintada de color vermell: “FONT DELS PESCADORS / A LA BONA MEMORIA D’EN EMILI FONT I CODONY / INQUIET FOLGUEROLENC I HOME / DE BÉ QUE SEMPRE FEU POBLE / EN ELS SEUS ACTES I EN LES / SEVES AFECCIONS / 8-9-1990”. L’aigua cau a l’interior d’una pica de pedra de planta rectangular, que presenta un desguàs circular connectat amb un canal excavat al sòl i que desemboca al torrent. L’aigua és clorada i procedeix de la xarxa pública.

La font està dedicada al senyor Emili Font i Codony, que sempre es feu càrrec del torrent i dels seus voltants. Quan va morir se li va dedicar aquesta font.

****************************************************************************************************************
RELLEU EL SEMBRADOR

FOLGUEROLES - OSONA

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/ 

Enllaç amb informació:

Descripció:

Es tracta d’un baix relleu esculpit en pedra i de forma semicircular, disposat a mode de timpà i ubicat a la façana de migdia de l’església parroquial de Santa Maria de Folgueroles, a l’espai conegut com el Racó de mossèn Cinto. Està dedicat als pagesos sembradors i inspirat en la poesia “Sembrant” de Jacint Verdaguer, inclosa dins de la seva obra Roser de tot l’any. Presenta un pagès a la part central escampant les llavors en els solcs de la terra. Als laterals hi ha esculpit un cistell de vímet i una roca amb motius florals i vegetals. Acompanyant el relleu hi ha una placa de pedra rectangular gravada amb una quarteta de la poesia anteriorment mencionada: “UN DIA DEL MEU PARE EN LA VESSANA / A SOLC I A EIXAM SEMBRAVA EL SÈGOL D’OR; / APRÉS, SEGUINT LA MUSA CATALANA, / TAMBÉ SEMBRÍ, PERÒ SEMBRÍ EN LO COR. / JACINT VERDAGUER / “SEMBRANT””.

Història:

Aquest relleu és la darrera obra de l’escultor barceloní Manolo Hugué. Fou creada l’any 1945 en motiu de la celebració del centenari del naixement del poeta Jacint Verdaguer, fill il·lustre de Folgueroles. Inicialment, l’artista havia creat una maqueta del relleu feta en guix sobre encanyissat, per després acabar-lo de fer en pedra. Fou aquesta maqueta la que s’inaugurà provisionalment el dia 3 de juny de l’any 1945, ja que l’artista no dóna per finalitzada l’obra fins el dia 20 d’agost del mateix any, tot i que sense la inscripció que havia d’acompanyar-lo. El relleu quedà custodiat als baixos de la masia de la Sala, situada a escassa distància de l’església parroquial, durant set anys. No seria fins l’any 1952, en motiu del cinquantè aniversari de la mort de Verdaguer, que el relleu quedaria definitivament instal·lat al seu emplaçament actual. Abans però, l’obra fou retocada pels picapedrers de Folgueroles sota les indicacions de Camil Pallàs, arquitecte de la Diputació de Barcelona que havia realitzat el projecte de restauració de l’església parroquial i dissenyat el Racó de mossèn Cinto, inaugurat el mateix any. Posteriorment, el 18 de maig de 1972, es va col·locar al peu del relleu la placa de pedra gravada amb els versos del poema “Sembrant” que, segons sembla, el franquisme havia censurat l’any 1952.

Al museu Thermalia-Museu de Caldes de Montbui es custodia una obra homònima del Sembrador de l’any 1945. Al museu Verdaguer de Vil·la Joana (Vallvidrera) també es conserva una còpia feta a partir d’un motlle custodiat al Museu d’Història de Barcelona (MUHBA).

************************************************************

Altre enllaç amb informació:

https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=13833

 ************************************************************

 

 CAN DACHS - VILLA ESPERANZA - AJUNTAMENT

FOLGUEROLES - OSONA

Fotos de JoanDalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/     P.D.


Enllaç amb informació de la casa:

Estil / època: Contemporani  Eclecticisme  Modernisme Historicista

Segle XIX , any 1879

Descripció:

Edifici cantoner de planta rectangular (lleugerament quadrada), amb un gran espai enjardinat a la banda de migdia. Presenta una coberta de teula àrab de quatre vessants, amb un ràfec sostingut amb mènsules motllurades (disposat a les façanes de tramuntana, llevant i migdia), i una llanterna central que ocupa l’espai de l’escala, amb el mateix tipus de ràfec i coberta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a llevant. El parament principal compta amb un gran portal d’arc escarser central, emmarcat amb pedra, decorat amb motllures i amb una clau central gravada amb les inicials “PD”. Als seus costats s’obren dos portals rectangulars emmarcats amb pedra (un per a la sala d’exposicions i l’altra per al punt d’informació). Al primer pis hi ha tres finestrals rectangulars amb l’emmarcament arrebossat i decorat amb rosetes. Tenen sortida a tres balcons simples amb les llosanes motllurades i les baranes de ferro treballat. La façana de tramuntana presenta, a la planta baixa, tres finestres rectangulars i un portal d’arc escarser, totes elles emmarcades amb pedra. Al primer pis s’obren quatre finestrals balconers amb el mateix tipus d’emmarcament que les del parament principal, protegides amb unes baranes de pedra decorades amb motius geomètrics i vegetals d’estil modernista. La façana de migdia compta amb dos portals d’arc escarser i dues finestres rectangulars, totes elles amb l’emmarcament arrebossat. El primer pis, en canvi, presenta una galeria tancada amb quatre finestrals rectangulars i sostinguda amb pilars decorats amb les impostes motllurades. Compta amb quatre baranes de pedra decorades amb els mateixos motius que els de la façana de tramuntana. A la segona planta de la construcció s’obren diverses finestres geminades d’arc de mig punt, amb guardapols i les impostes motllurades. En general, l’edifici presenta portes de fusta per als portals i porticons de lamel·les de fusta per a les finestres. A la façana principal, entre la primera i la segona planta, hi ha un estucat gravat amb la següent inscripció: “VILLA ESPERANZA”. Els paraments estan arrebossats i estucats amb motius geomètrics, en forma de maó als pisos superiors i amb plafons rectangulars a la planta baixa.

A l’interior, l’edifici compta amb un paviment de lloses de pedra al vestíbul de la planta baixa. L’escala fins a la primera planta també és de pedra, tot i que després està bastida amb cairons. La primera planta es caracteritza per la presència de diversos sostres pintats i decorats amb motius vegetals i florals acolorits, motllures daurades i sanefes ornamentades. També destaca una llar de foc de marbre. La part superior de la llanterna compta amb un sostre embigat amb encavallades de fusta i diverses finestres apuntades amb els vidres acolorits i decorats amb motius geomètrics.

Història:

L’edifici fou bastit a finals del segle XIX (1879) en un solar buit on, prèviament, s’enderrocaren quatre cases de carrer alineades amb el carrer Major. Fou concebuda com a casa d’estiueig de la família barcelonina Dachs-Amigó, d’origen folguerolenc i dedicats al sector de la fusta. L’any 1936, l’edifici va ser confiscat i convertit en seu del consistori municipal. Posteriorment, a finals de la dècada dels anys 70, l’especulació urbanística i immobiliària va estar a punt d’enderrocar l’edifici per construïr-hi habitatges unifamiliars. Gràcies a la campanya popular “Salvem can Dachs”, i a la valoració feta pel Col·legi Oficial d’Aparellados i Arquitectes i pel Servei de Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’any 1980 es va aconseguir aturar l’enderroc. Per tant doncs, la família Dachs fou la propietària de l’edifici fins l’any 1997 quan, gràcies a la predisposició d’Enric Dachs, es convertí en la seu de l’Ajuntament de Folgueroles.

La inscripció “Villa Esperanza” fa referència al costum de l’època de batejar les cases en castellà i amb el nom de l’esposa del propietari. L’escut de la façana principal data de l’any 2016 i és obra del folguerolenc Ramon Orra.

El volum situat a la cantonada nord-oest de la construcció havia estat l'antiga masoveria de la casa. Aquesta masoveria era coneguda com a can Xafacaixes, apel·latiu d'un dels seus estandants que era picapedrer de professió. Durant un temps també fou coneguda com a can Carxando.

 ***************************************************************

Enllaç sobre el jardí de Can Dachs:

https://patrimonicultural.diba.cat/element/jardi-de-can-dachs

Espai enjardinat de planta rectangular situat a la banda de migdia de la casa de can Dachs, seu actual de l’Ajuntament de Folgueroles. Està delimitat per un mur de tanca disposat a les bandes de migdia (avinguda de l’Atlàntida), llevant (carrer de la Rambla) i tramuntana (plaça de Mossèn Cinto Verdaguer). Aquest mur està bastit amb pedra sense treballar de diverses mides i presenta un revestiment arrebossat. Presenta dos accessos diferenciats, situats a les bandes de tramuntana i llevant. El principal, orientat al carrer de la Rambla, és rectangular i està delimitat amb dos pilars bastits amb carreus de pedra, amb les impostes motllurades i els coronaments piramidals. L’accés està tancat amb una porta de ferro forjat de dues fulles, amb barrots i rematada amb un coronament ornamentat amb motius vegetals i geomètrics, i la data 1897. L’accés de tramuntana, orientat a la plaça, presenta les mateixes característiques, tot i que la porta és menys monumental i els pilars estan arrebossats. De fet, en aquesta banda el mur està segmentat amb diversos pilars i la barana de ferro està profusament decorada. Un caminet empedrat bastit amb lloses rectangulars dóna accés a l’interior del jardí. A la banda de migdia, el mur de tanca compta amb una gran barana de ferro amb els barrots apuntats. A l’interior, el jardí compta amb diversos espècimens botànics (en destaca un avet de grans dimensions) i gespa. Compta amb una tribuna de planta rectangular adossada a la façana de migdia de l’edifici i l’escultura coneguda com el Fadrí de Muntanya, dedicada al poeta folguerolenc Jacint Verdaguer.

En origen, aquest espai era el jardí privat de can Dachs, casa d’estiueig de la família barcelonina Dachs-Amigó. Tant la casa com el jardí foren construïts a finals del segle XIX (1897) en un solar buit on, prèviament, s’enderrocaren quatre cases de carrer alineades amb el carrer Major. Inicialment, l’espai enjardinat era força més gran que en l’actualitat i estava delimitat per un corredor de pas d’uns tres metres, que el separava de la finca del mas la Sala. Per la banda de tramuntana, la tanca del recinte arribava fins al carrer Major. L’any 1937, aquests terrenys foren expropiats i s’obriren tant la plaça de Mossèn Cinto Verdaguer com l’avinguda de l’Atlàntida, que fins aquell moment estava destinada a hortes. El carrer de la Rambla també fou eixamplat. L’any 1997, l’ajuntament de Folgueroles va comprar la casa de can Dachs per convertir-la en la nova seu del consistori municipal. A partir de l’any 2002, el jardí de can Dachs va passar a ser un espai públic.

Enllaç sobre la estàtua el Fadrí de Muntanya que hi ha al jardí:

Escultura erigida en honor al poeta folguerolenc Jacint Verdaguer i Santaló, situada al jardí de can Dachs. Es tracta d’una figura del poeta feta en ferro forjat i assentada damunt d’una peanya quadrada de formigó. Presenta la imatge d’un Verdaguer adult, però juvenil al mateix temps, vestit amb la indumentària festiva dels pagesos amb barretina, americana i espardenyes de set vetes. De fet, l’escultura va vestida de la mateixa manera en que Verdaguer va anar a recollir el premi als Jocs Florals de Barcelona l’any 1877.

Aquesta escultura és obra del ferrer Joan Sala i Godaiol, conegut a Folgueroles com el “Ferrer Sala”. Fou inaugurada el dia 1 de gener de l’any 2002, en commemoració del centenari de la seva mort. El procés de creació de l’obra va durar, aproximadament, uns deu anys. Inicialment, el ferrer Sala va crear el cap amb fang, per després acabar-lo amb ferro. Per a l’execució del rostre es va inspirar en el bitllet de 500 pessetes dedicat a Jacint Verdaguer. L’esquelet interior de l’escultura és de tub i està coberta amb la roba que porta. Per a la realització de l’americana es va inspirar en l’americana que havia portat en el seu casament i per realitzar les mans va utilitzar les mans d’un folguerolenc que li va fer de model.

 ***************************************************************
Altres enllaços amb informació:
 ***************************************************************

divendres, 28 de juliol del 2023

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DE SURROCA

 OGASSA - EL RIPOLLÈS

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/


Al Ripollès, com a la resta de la Catalunya vella, les esglésies romàniques dedicades a Sant Martí abunden, en general fent veïnatge amb temples dedicats a Sant Miquel, com és el cas de la veïna parròquia de Sant Miquel de Cavallera en aquesta mateixa ruta. Sant Martí de Surroca (als documents del segle XII sots-rocha) depenia del monestir de Sant Joan de les Abadesses, des dels orígens d’aquest cenobi en el llunyà segle X. Amb tot, no queden restes de la construcció més antiga, i les parts originals avui conservades provindrien de la nova consagració de l’església feta pel bisbe de Vic, Arnau de Malla l’any 1104.

 

L’església parroquial de Sant Martí de Surroca (un dels veïnats que conformen Ogassa) es troba situada a la capçalera de la riera de Malatosta i sota una cinglera de la Serra Cavallera que li ha donat el nom (Su-roca o Sots-roca). El lloc de Sant Martí de Surroca és documentat des de l’any 913. L’església ja existia l’any 1090, i devia ésser un edifici força vell, perquè el 1104 fou reedificat i consagrat novament pel bisbe Arnau de Malla, a petició dels priors de les comunitats masculina i femenina que els monjos marsellesos havien establert a Sant Joan de les Abadesses. L’any 1410 són documentades importants obres de consolidació.

La planta de l’església és d’una sola nau rectangular, coberta amb un volta de canó seguit, reforçada per un arc toral i capçada a llevant per un absis de planta semicircular cobert amb una volta de quart d’esfera. Exteriorment, l’absis ha estat ornamentat amb un fris d’arquacions llombardes. La porta és d’una arcada amb grans dovelles i remarcada per un guardapols. El campanar és de planta regular, de dos pisos, amb dos ulls a cadascuna de les quatre cares. Actualment té adjunt el terreny del cementiri municipal. L’església de Sant Martí de Surroca està reproduïda en el parc Catalunya en miniatura (Torrelles de Llobregat).

Sant Martí, que dóna nom a dues de les esglésies d’Ogassa, va viure en el segle IV i va ser bisbe de la ciutat francesa de Tours. Sembla que havia nascut a l’actual Hongria, fill d’un oficial de l’exèrcit romà. Va ingressar a l’exèrcit fins que es va convertir al cristianisme. Va fundar l’any 360 el que es pot considerar primer monestir d’Occident, el de Ligugué. Més tard en fundà d’altres. Va fer nombrosos viatges de predicació per la Gàl·lia central i occidental, sobretot en zones rurals, que el van fer molt popular. Per això, l’any 371 va ser elegit bisbe de Tours per aclamació popular. Es va fer cèlebre per la seva santedat i els seus miracles. Morí a Candes l’any 397, on havia anat per conciliar-ne els clergues que tenien un conflicte. La seva festivitat se celebra l’11 de novembre, dia del seu enterrament a Tours.

Martí fou el primer sant nomenat sense haver estat màrtir. Ha estat considerat el patró de l’ordre de cavalleria. El costum de clavar una ferradura a la porta del temple de la vuitada de la festa de Sant Martí, havia estat molt estès i prové de l’antiga creença que el sant protegia el bestiar i els seus propietaris de tot tipus de mals, com també als forjadors i manyans.

Quan els exèrcits francesos van ajudar els catalans  en la Reconquesta contra els sarraïns, els soldats francs (grans devots de Sant Martí, patró de França) erigien una capella en agraïment a Sant Martí dalt de cada turó reconquerit. 
Aquesta devoció es va estendre per Catalunya i per això encara avui més d’una trentena de viles el tenen per patró.

Llegenda de l’estiuet i de l’arc de Sant Martí

Un dia gèlid de novembre del 337, anant a lluitar a Amiens, es va trobar amb un captaire tremolant de fred i mig mort de gana a la porta de la ciutat d’Amiens. Martí va donar-li la meitat dels queviures que duia i una part de la seva capa, que va tallar amb la seva espasa. La llegenda explica que el cel es va obrir, el sol va brillar esplendorós i es va formar un gran arc de Sant Martí que va fondre la neu i enretirar el fred. Per aquest motiu hom coneix l’interludi de bonança que cada any té lloc a mitjans de novembre amb el nom d’estiuet de Sant Martí.

La capa miraculosa es va conservar com a relíquia i va formar part del tresor dels reis merovingis dels francs, que la portaven a les seves campanyes militars com a amulet. El prevere encarregat de la custòdia d la relíquia (una “cappella” o capa curta) era el “cappellanus”, terme que va donar origen a “capella” com a lloc d’oració (per l’oratori on es conservava) i a “capellà”, primer com a sacerdot militar i després, com a sacerdot i religiós en general.

A la nit següent, Crist se li apareix vestit amb la mitja capa i dient als àngels: “Aquí hi ha Martí, el soldat romà que no està batejat: ell m’ha vestit”. En desvetllar-se, Martí va trobar que la capa estava sencera i va decidir de batejar-se. 

La llegenda de Sant Martí i les oques

Martí no volia ser bisbe, ja que, humil, no volia tenir cap mena d’honor. Havia sentit que els ciutadans de Tours volien fer-lo bisbe i venien a cercar-lo; per evitar-ho, es va amagar, però les oques que hi havia van començar a palpar i van descobrir-lo. 

-----------------------------------------

En el Camí de Vidabona com a camí iniciàtic cap a la plenitud, la complicitat d’aquesta geografia il·lustra, amb Sant Martí, un testimoni d’escolta i entraga a la seva vocació al servei dels altres. Per aquesta raó, a diferència d’avui que són nomenats jeràrquicament, fou un bisbe nomenat per aclamació popular.

La llegenda de la capa, míticament ens suggereix que, quan hom es lliure als altres, l’univers sencer hi vibra en complicitat, surt el sol, el cel s’obre i es vesteix de gala amb l’Arc de Sant Martí.

La llegenda de les oques, en els seu sentit mític, evoca la humilitat de servir els altres sense rebre honors, així com la impossibilitat d’amagar-se del destí (vocació) al que cadascú és cridat, amb la llibertat de respondre afirmativament o no a aquesta crida.

-----------------------------------------**********************************************
Enllaç amb informació:

Descripció:

L'església de Sant Martí de Surroca es troba aïllada prop d'una cinglera de la serra Cavallera. Està orientada a llevant i la seva planta és de nau única amb absis semicircular com a capçalera. La coberta de la nau és de volta de canó, amb un arc faixó a l'últim quart. L'absis és cobert amb volta de quart d'esfera i separat de la nau per un plec del mur, mentre que l'exterior està decorat per arcuacions cegues i bandes llombardes i té una finestra lleugerament descentrada de l'eix de l'església. La portada, situada a la paret sud, és d'una arcada formada per grans dovelles i guardapols. A l'extrem de ponent se li va afegir a principis del XVI un campanar que segueix l'estructura de la nau, té dos pisos i està cobert a doble vessant. Les modificacions que l'església ha sofert al llarg del temps han estat eliminades per una restauració feta l'any 1986 per l'arquitecte J.M. de Ribot. Es va refer la volta, se suprimiren les capelles laterals i la sagristia que encobria part de l'absis, es van separar les cobertes de la nau i de l'absis (abans seguides) i es feren dues finestres noves a la unió de l'absis i la nau a la paret sud.

Notícies històriques:

L'església està documentada des del 1090 i el 1104 fou reedificada i tornada a consagrar, el que fa pensar que ja era un edifici antic. L'any 1410 hi ha importants obres de consolidació documentades a un permís del bisbe Alfons de Tous. El campanar afegit a principis del XVI està documentat a les visites pastorals, així com a altres obres el 1576 i 1595. El 1774 es feren les últimes obres importants fins a la restauració de 1986.

**********************************************

Altres enllaços amb informació:

http://www.rostoll.cat/obaga/Fitxes/Romanic/219_SMartiSurroca/SMartiSurroca.htm

https://www.pedresdegirona.com/terresdegirona/ripolles_sant_marti_surroca.htm

https://www.catalunya.com/sant-marti-de-surroca-24-2-98?language=es

http://www.artmedieval.net/Sant%20Marti%20Surroca.htm

**********************************************