Seguidors

divendres, 21 de gener del 2022

CREU DE TERME DE MILLÀS o MILLARS

MILLÀS - MADREMANYA - EL GIRONÈS

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/ 


Enllaç amb informació:

Antiga creu de terme que marcava l’encreuament dels camins de Madremanya, Púbol, Monells i Sant Sadurní de l’Heura,a tocar de l’església i el castell de Millàs. Restaurada l’any 2014, l’actual creu és una còpia fidedigna de l’origina, destruïda l’any 1936 i coneguda gràcies a fotografies antigues. Es tracta d’una creu de puntes estrellades, alçada sobre un fust vuitavat coronat per un capitell motllurat de línies senzilles, tot plegat damunt d’una base esglaonada formada per quatre graons de planta circular. Substituí la creu original una senzilla creu de ferro fins que l’any 1973, gràcies al patrocini de Carles de Gomar, propietari del castell, s’hi col·locà una elaborada creu de braços floronats, inspirada en la propera creu de terme de la Pera, que ostentava els escuts de Gomar i de Millàs. Aquesta creu fou destruïda accidentalment per un vehicle l’any 2007. La seva restitució, el 2014, a banda de recuperar la imatge de la creu original, ha comportat un desplaçament del monument uns metres més al sud, en un indret protegit del trànsit rodat. L’emplaçament original de la creu, tanmateix, està remarcat amb una diferenciació en el paviment.

*********************************************************************

Altres enllaços amb informació:

https://naturalocal.net/fr/les-activites/girona/creu-de-millas

https://www.elcami.cat/camipedia/millars

http://www.madremanya.cat/coneix/llocs-dinteres/1164-2/

https://www.diaridegirona.cat/cultura/2007/02/02/destrueixen-historica-creu-terme-millas-49785898.html

******************************************************************************************************************************************


dijous, 20 de gener del 2022

CREU i ALTAR DEL PEDRÓ DE MADREMANYA

MADREMANYA - EL GIRONÈS

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/
Creu de terme i altar de Madremanya

Altar i pedra segle XV-XVI

Columna i creu restituïdes l’any 1939

*********************************************************************

Enllaç amb informació:

http://www.madremanya.cat/coneix/llocs-dinteres/altar-i-creu-de-terme-del-pedro/

Conjunt està format per una creu de terme de trets senzills, substituta de la que fou destruïda l’any 1936 i aixecada sobre quatre graons concèntrics de planta circular, i per un altaret de pedra, també anomenat “pedra de les ofrenes”, on tenien lloc les antigues processons de la parròquia i on es beneïa el terme.

****************************************************************************************************************************************** 


  

dimecres, 12 de gener del 2022

MAS LA CASA NOVA

BARRI VERNEGAR - ELS MASOS DE PALS - EL BAIX EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/ Al catàleg de béns a protegir publicat per l'Ajuntament de Pals diu:

Època: segle XVI - XVIII

Descripció:

Es tracta d'un mas que conserva una torre alta i esvelta de base rodona. La torre, a la façana sud del mas, es troba encastada entre l'entrada principal i un porxo amb un annex superior de construcció recent que li arriba fins més amunt de mitja alçada, de manera que només se la pot contemplar en tota la seva alçada per la part de migdia. En aquesta cara hi ha dues finestres, una dalt de tot i l'altra, més petita, força més avall. A la part esquerra, a la mateixa façana de la casa, s'hi conserva un matacà. La torre, que és coberta amb teulada d'un sol vessant, conté una escala de cargol per on es puja al pis del mas i s'acaba, aparentment, amb una volta esfèrica de pedra. Damunt d'aquesta volta, però, la torre continua en uns dos metres més d'alçada. Les dues parts de la torre es comuniquen amb una trapa fins no fa gaire tapada amb una llosa. Actualment es pot accedir a aquesta estança superior de la torre per una obertura practicada a la seva banda nord. Les pedres ennegrides de les seves parets fan pensar inequívocament en les moltes fogueres que s'hi devien haver encès per alertar del perill corsari o pirata. 

Història:

És esmentada el 1716 l’heretat «anomenada la Casanova», data en què Marianna Batlla llega la meitat del mas al seu marit, Josep Metge i Real, i l’altra meitat a la seva filla, Estàsia Batlla i Illa. El 1734, consta com a «mansum voccatum la Casanova». El 1743, hi vivien Anna Mallola i Emmanuel Mallola. El 1784, es mencionen els «tersos de la heretat, o, casa anomenada Nova». El nom designava, com avui, alhora un mas i tot el rodal de terres de cultiu o de pineda: el 1821, trobem una peça de terra d’una vessana que es diu «Casa Noba»; el 1824, es menciona «la primera andana de la Casa Nova»; el 1830, es menciona el «territori anomenat Casanova»; el 1837, consta la «octava andana de la Casanova», i consta també la setena. El 1836, l’Ajuntament va sol·licitar a la Diputació poder arrendar l’heretat Casanova, que era del Comú, per cinc anys per pagar «el maestro de primeras letras». El 1840, és documentat un «Francisco Barceló dit de la Casanova», tot i que en aquesta data el masover de la Casa Nova es deia Pere Riera. Actualment el mas, que conserva la torre en bon estat, és encara dividit en dues parts que pertanyen a propietaris diferents. Bé podria ser que l'origen d'aquesta partició fos el testament que Marianna Batlla va fer el 1716 sense pensar, de ben segur, en la situació conflictiva que això crearia.

*************************************************************

Altres enllaços amb informació:

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=15&consulta=MCU0KzE3MTI0MSU=&codi=43609

https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=11216

http://www.coac.net/COAC/centredocumentacio/Girona/arxiu/edificis/dades/fitxa.html?registre=&autor=&denominacio=&adreca=&poblacio=pals&page=1&pos=7

*************************************************************diumenge, 9 de gener del 2022

MAS MARTÍ VELL o  CAN MARTÍ DELS METGES

SANT CEBRIÀ DE LLEDÓ -  CRUÏLLES, MONELLS i SANT SADURNÍ DE L'HEURA

EL BAIX EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/

Enllaç amb informació:

El Mas Martí­ Vell va ser el foc de la famí­lia homònima des del segle XIII fins al XX, essent els batlles de la famí­lia de Mont, cavallers probablement del Senyor de Cruïlles. El tí­tol de la "Batllia de Sach" va ser adquirit per Guillem Martí­ al Magní­fic Guillem de Mont a l'any 1366.

Segons un capbreu del segle XVIII, al mas Martí­ s'integraven els masos ja derruïts Virgili, Vehí­ i Casanovas

Conegut al s. XIX com a mas Martí­ Vell, per a diferenciar-ho d'un altre de més modern, conegut com a Mas Martí­ Nou, va pertànyer als Martí­ fins al 1873 en que s'ho va vendre en Antoni Martí­, net de Segismundo Martí­. Malgrat això, sembla que una branca familiar hi va viure fins als anys seixanta del segle passat, però ja no eren propietaris del mas Martí­ Vell.

***************************************************************
***************************************************************