Seguidors

dimecres, 12 de gener del 2022

MAS LA CASA NOVA

BARRI VERNEGAR - ELS MASOS DE PALS - EL BAIX EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/ Al catàleg de béns a protegir publicat per l'Ajuntament de Pals diu:

Època: segle XVI - XVIII

Descripció:

Es tracta d'un mas que conserva una torre alta i esvelta de base rodona. La torre, a la façana sud del mas, es troba encastada entre l'entrada principal i un porxo amb un annex superior de construcció recent que li arriba fins més amunt de mitja alçada, de manera que només se la pot contemplar en tota la seva alçada per la part de migdia. En aquesta cara hi ha dues finestres, una dalt de tot i l'altra, més petita, força més avall. A la part esquerra, a la mateixa façana de la casa, s'hi conserva un matacà. La torre, que és coberta amb teulada d'un sol vessant, conté una escala de cargol per on es puja al pis del mas i s'acaba, aparentment, amb una volta esfèrica de pedra. Damunt d'aquesta volta, però, la torre continua en uns dos metres més d'alçada. Les dues parts de la torre es comuniquen amb una trapa fins no fa gaire tapada amb una llosa. Actualment es pot accedir a aquesta estança superior de la torre per una obertura practicada a la seva banda nord. Les pedres ennegrides de les seves parets fan pensar inequívocament en les moltes fogueres que s'hi devien haver encès per alertar del perill corsari o pirata. 

Història:

És esmentada el 1716 l’heretat «anomenada la Casanova», data en què Marianna Batlla llega la meitat del mas al seu marit, Josep Metge i Real, i l’altra meitat a la seva filla, Estàsia Batlla i Illa. El 1734, consta com a «mansum voccatum la Casanova». El 1743, hi vivien Anna Mallola i Emmanuel Mallola. El 1784, es mencionen els «tersos de la heretat, o, casa anomenada Nova». El nom designava, com avui, alhora un mas i tot el rodal de terres de cultiu o de pineda: el 1821, trobem una peça de terra d’una vessana que es diu «Casa Noba»; el 1824, es menciona «la primera andana de la Casa Nova»; el 1830, es menciona el «territori anomenat Casanova»; el 1837, consta la «octava andana de la Casanova», i consta també la setena. El 1836, l’Ajuntament va sol·licitar a la Diputació poder arrendar l’heretat Casanova, que era del Comú, per cinc anys per pagar «el maestro de primeras letras». El 1840, és documentat un «Francisco Barceló dit de la Casanova», tot i que en aquesta data el masover de la Casa Nova es deia Pere Riera. Actualment el mas, que conserva la torre en bon estat, és encara dividit en dues parts que pertanyen a propietaris diferents. Bé podria ser que l'origen d'aquesta partició fos el testament que Marianna Batlla va fer el 1716 sense pensar, de ben segur, en la situació conflictiva que això crearia.

*************************************************************

Altres enllaços amb informació:

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=15&consulta=MCU0KzE3MTI0MSU=&codi=43609

https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=11216

http://www.coac.net/COAC/centredocumentacio/Girona/arxiu/edificis/dades/fitxa.html?registre=&autor=&denominacio=&adreca=&poblacio=pals&page=1&pos=7

*************************************************************Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada