Seguidors

dimecres, 5 de gener de 2022

DOLMEN DEL COLL DE MADÀS III

L'ABERA - CANTALLOPS - L'ALT EMPORDÀ 

Fotos  de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/D’aquest enterrament encara s’en pot intuir el perfil de la  cambra funerària, tot i que el dolmen està mol malmès. Al voltant s’hi troben lloses de pedra que devien formar part del túmul. S’assemblaven els llocs d’enterrament com aquest creant un terraplè; es marcaven els límits amb pedres grosses i es reomplia amb terra i rocs per crear aquest túmul.


Enllaç amb informació:

Es tracta d'un sepulcre de corredor, amb cambra trapezoïdal curta i passadís estret, de la segona meitat del IV mil·lenni aC, fet amb esquist. Fou descobert l'any 1994 per Jaume Justafré (membre del GESEART) i no s'hi ha realitzat mai cap intervenció arqueològica.
La cambra del dolmen és trapezoïdal curta, no conserva la coberta, i no s'hi han observat restes d'enllosat. L'entrada de la cambra és de parets en tascó i no conserva lloses transversals. Les dimensions internes de la cambra són 2,9 m de longitud, 0,9 m d'amplada i 0,4 m d'alçada. La capçalera és única, sembla ben implantada a la roca, té forma rectangu­lar i presenta senyals de desbastament per la cara interna, amb els caires repicats. Els suports conservats de la cambra estan ben implantats a la roca i són verticals. No s'ha conservat l''accés a la cambra encara que sembla que devia tractar-se d'un corredor de lloses o de paret seca.
El túmul només és visible a la banda esquerra de la cambra. Devia ser de tendència circular i potser estava terraplenat en la zona frontal, perquè el desnivell comença a 2 m de la cambra. Està format per blocs i lloses d'esquist i de quars, amb terra. A l'extrem del quadrant sud-oest, al davant del dolmen, s'observen algunes lloses clavades i molt inclina­des, que potser són restes de l'anell extern de contenció.
Pel seu tipus arquitectònic, Tarrús (2002) el situa cronològicament a la segona fase dels sepulcres de corredor de l'Alt Empordà-Rosselló, és a dir, a la segona meitat del IV mil·lenni aC.
El seu estat de conservació és dolent atès que només resta part de la cambra i totes les lloses estan completament arranades. Tampoc no es conserva la coberta ni el corredor d'accés. Finalment, del túmul, només en queden alguns vestigis.

*********************************************************************

Altre enllaç amb informació:

https://caminsdecantallops.wordpress.com/2015/03/07/dolmen-del-coll-de-madas-iii/

Aquest dolmen, juntament amb els de Madàs I i II, fa part d’una veritable necròpolis megalítica. Tot i que està molt arrasat, encara podem intuir com devia ser la cambra funerària, en forma de trapezi i curta. Del corredor que feia d’accés a la cambra no en queden restes, encara que devia ser fet de parets de pedra seca o de lloses més petites que la cambra, com en altres exemples de sepulcres de corredor propers,  com al de Coll de Madàs I, molt més ben conservat. El que si que s’observa és l’estructura del túmul, una acumulació artificial de terra i pedres que marcava l’espai funerari i el feia planer. Se solia marcar el perímetre d’aquest terraplè amb lloses clavades en vertical o inclinades que contenien la terra i evitaven que s’escampés amb les pluges. El túmul cobria el dolmen -fins a l’alçada de la coberta – i el corredor, que oferia l’accés a la cambra del dolmen des de la part externa del perímetre del terraplè.

*********************************************************************

Altres enllaços amb informació:

http://dolmensmenhirs.blogspot.com/2014/03/dolmen-del-coll-de-madas-iii-alt-emporda.html

http://megalitos.arqueoloxico.com/fichasGI/17041002.html

*********************************************************************
*********************************************************************Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada