Seguidors

dimecres, 5 de gener de 2022

DOLMEN DEL COLL DE MADÀS II

L'ALBERA - CANTALLOPS - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/ Enllaç amb informació:

Es tracta d'un sepulcre de corredor del neolític, amb cambra trapezoïdal curta i passadís estret. És fet d'esquist i està atrinxerat per la capçalera i pel costat lateral esquerre. Fou descobert l'any 1987 per Jaume Sabiol i Caneda, i no ha estat objecte de cap tipus d'excavació arqueològica.
La cambra és trapezoïdal curta, amb quatre lloses con­servades (en devia tenir cinc) i la coberta. L'entrada és de parets en tascó, i no conserva lloses transversals.
Les dimensions internes de la cambra són: 1,8 m de longitud, 0,75 m d'amplada i 0,9 m d'alçada. La capçalera és única, sembla ben implantada a la roca, externa per l'esquerra i interna per la dreta, vertical.
Dels quatre suports conservats de la cambra, tres semblen ben implantats a la roca i verti­cals, mentre que el darrer devia d'estar-ho menys per­què va cedir endavant. Presenten senyals de desbastament a la cara interna i els caires repicats.
La coberta és rectangular, de secció rectangular i presenta senyals de des­bastament a la cara interna i els caires repicats.
En quant al tipus d'accés a la cambra, devia de tractar-se d'un corredor de lloses o de paret seca.
El túmul, visible a la banda dreta de la cambra, devia ser de tendència circular, en contrafort frontal i lateral dret, per la banda nord del dolmen. Està format per blocs i lloses d'esquist i de quars, amb terra. Al costat dret de la cambra s'observen grans blocs ajaguts en el seu perímetre, possibles restes de l'anell de contenció extern, format per un mur de pedra seca.
Pel seu tipus arquitectònic -cambra trapezoïdal curta i passadís estret-, Tarrús (2002) el situa cronològicament a la segona fase dels sepulcres de corredor de l'Alt Empordà-Rosselló, és a dir, de la segona meitat del IV mil·lenni cal aC.
El seu estat de conservació és regular, atès que està tombat cap a l'esquerra i només queden dempeus la capçalera i el suport lateral de la dreta.

*************************************************************
Tota la Serra de l'Albera està farcida de monuments megalítics, dolmens, menhirs, abrics, coves i grans blocs de pedres amb uns paisatges per gaudir sempre. A mí personalment i cada vegada que vaig a veure aquests monuments torno carregat de bones energies i sensacions.Castell de Requesens*************************************************************
Altre enllaç amb informació:

D’aquest dolmen només se’n conserva la cambra funerària. La coberta s’ha esllavissat i ha fet caure una de les parets del dolmen. La cambra funerària és curta, com la majoria de les dels dolmens de la zona, edificada amb lloses d’esquist de les que només se’n conserven quatre (tres per les parets laterals i una per la capçalera), encara que podria ser que n’hi hagi alguna oculta a l’entorn del megàlit. 

El corredor que devia donar accés a la cambra ha desaparegut del tot. Aquest estaria situat en línia amb l’eix de la cambra funerària i uniria l’habitacle on es s’enterraven els cossos i es feien les ofrenes amb la part exterior del túmul.  Segurament estava fet amb lloses més petites que les de la cambra o en pedra seca, sense utilitzar cap mena de ciment.

En cap dels dolmens de la zona s’han trobat restes humanes però per exemples d’altres indrets se sap que eren enterraments col·lectius. En els més antics, s’hi enterraven pocs individus però a mida que passà el temps, aquesta forma d’enterrament es va fer més habitual i el nombre de cossos enterrats augmentà. Els dolmens probablement acolliren diverses generacions de les comunitats que poblaven la zona.

*************************************************************

Altre enllaç amb informació:

http://dolmensmenhirs.blogspot.com/2014/03/dolmen-del-coll-de-madas-ii-alt-emporda.html

**************************************************************************************************************************

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada