Seguidors

dimecres, 5 de gener de 2022

DOLMEN DEL PUIG GROS

L'ALBERA - CANTALLOPS - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/ Primera meitat del II mil.lenni a.C.

Com tots els dolmens d’aquesta ruta, el de Puig Gros era fet amb gran lloses  d’esquist treballades per donar-los forma. Del dolmen que feia monumental aquesta tomba només se’n conserven part de les lloses.

 

Primera meitat del II mil.lenni a.C.

Com tots els dolmens d’aquesta ruta, el de Puig Gros era fet amb gran lloses  d’esquist treballades per donar-los forma. Del dolmen que feia monumental aquesta tomba només se’n conserven part de les lloses.
Enllaç amb informació:

Es tracta d'un possible sepulcre de corredor amb cambra rectangular curta i passadís ample o petita galeria catalana en U, de la primera meitat del III mil·lenni aC, fet amb roca d'esquist. Fou desco­bert l'any1998 per Jaume Justafré, membre del GESEART, i pocs dies després fou dibuixat per membres del mateix grup. No s'hi ha realitzat cap intervenció arqueològica.
La cambra del dolmen és rectangular, amb tres lloses conservades, i no conserva la coberta. No s'hi han observat restes d'enllosat. No es conserva cap indici evi­dent de l'entrada de la cambra, però devia de ser de parets paral·leles, si és que es tracta d'una galeria catalana. Les dimensions internes conservades de la cambra són 1,5 m de longitud, 1 m d'amplada i 0,35 m d'alt. La capçalera és única, sembla poc implantada a la roca, externa pels dos costats. Els dos suports conservats de la cambra estan ben implantats a la roca. No s'ha conservat l'accés a la cambra, encara que Josep Tarrús (2002), creu que devia de tractar-se d'un corredor de lloses, adossades caire contra caire, com correspon a les galeries catalanes.
El túmul està molt degradat, però devia ser circular amb llo­ses radials (vuit conservades) al voltant de la cambra i altres fent dos cercles concèntrics, per davant i per darrere de les anteriors. Estava reomplert amb blocs i lloses d'esquist i de quars, amb terra. L'anell extern de con­tenció, que podria ser de blocs ajaguts o de lloses clavades (no se'n conserven evidències), limitava per darrere de la capçalera amb un aflorament d'esquist.
Pel tipus arquitectònic, Josep Tarrús considera que pertany a la quarta fase dels sepulcres de corre­dor de l'Alt Empordà-Rosselló, és a dir, a la primera meitat del III mil·lenni aC.
El dolmen conserva tota l'estructura de la cambra, per bé que totes les lloses estan completament arranades i algunes d'elles estan desplaçades, tampoc s'observen restes del passadís d'accés, i del túmul només es conserven diverses lloses radials i altres de concèntriques, tot al voltant de la cambra.

***************************************************************************

Altre enllaç amb informació:

https://caminsdecantallops.wordpress.com/2015/04/14/dolmen-del-puig-gros/

El dolmen del Puig Gros està molt arranat, encara que podem veure restes de tres de les lloses que el formaven. Aquest enterrament forma part d’una agrupació megalítica, juntament amb els tres dolmens del Coll de Madàs, el de la Coma de Gall i el Dolmen de Mesclants (La Jonquera). Possiblement era un sepulcre de corredor, encara que es fa difícil endevinar la seva estructura per l’estat en el que es troba.  El túmul que l’envoltava també està molt degradat, però s’han trobat una desena de pedres grans disposades de forma radial al voltant de les restes del dolmen que formarien part de la paret de contenció del túmul. Els dolmens de Cantallops se situen a la zona alta del terme, a la muntanya de Requesens. Les comunitats prehistòriques de la zona feien vida a la part baixa, on també tenien els camps de conreu. Reservaven la part alta, molt menys fèrtil, per a la cacera, la recol·lecció de vegetals i per als enterraments.

 ***************************************************************************
***************************************************************************
Altres enllaços amb informació:


***************************************************************************
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada