Seguidors

divendres, 26 de juny del 2020

COVA DELS MOROS 
 SOLIUS - SANTA CRISTINA D'ARO - EL BAIX EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaÉs una cova artificial situada en un dom granític rodejat del bosc d’alzina típicament mediterrani.No es coneix amb certesa ni la cronologia ni la funció d’aquesta cova artificial, ni tampoc s’hi ha trobat cap mena de material arqueològic.Hi ha qui diu que es una coca sepulcral de final de l’edat de bronze; altres opinen que s’utilitzava d’habitació i com a magatzem de gra. Estudis recents semblen indicar que aquesta cova podria tenir un origen medieval lligta a la ocupació del castell de Solius, situat a llevant e la cova.Davant la cova hi ha varies cassoletes


Enllaç amb informació:

que diu:

Es tracta d'una cova artificial, en la que no s'han trobat materials arqueològics de cap tipus. Les mides són: 1,50 m. de fons; 2,70 m. d'amplada i 1,16 m. d'alçada. Té forma semicircular, amb el sòl pla. A l'exterior, a prop de l'entrada, hi ha diversos forats cilíndrics i algun altre en la paret vertical, els quals segurament servirien d'encaixos a una coberta de fusta.
No es coneix amb certesa la cronologia ni funció d'aquesta cova artificial, on no s'hi ha trobat cap mena de material arqueològic associat. Segons Esteva podria tractar-se d'una cova sepulcral d'un moment avançat de l'edat del bronze. Badia no descarta la possibilitat de la seva utilització com a lloc d'habitació o dipòsit de gra, tal com diversos autors han insinuat. Estudis recents (CARRERAS 2001) suggereixen que aquesta cova podria tenir un origen medieval.

 ******************************************************************

Entorn de la cova MENHIR DEL MAS LLAURADOR
SANTA CRISTINA D'ARO - EL BAIX EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
Enllaç amb informació:

que diu:

Cronologies: Des de Neolític Mig-Recent fins a Calcolític ( -3500 / -1800 )

Descripció:

Es tracta d'un menhir antropomorf de granit, que presenta una petita escotadura artificial a la part superior. Les mides d'aquest menhir caigut són 2,32 x 1,24 x 0,55 m.

Tarrús [et al.] situen la data de la seva construcció vers el 3000-2500 aC.

Durant la visita al jaciment l'any 2001 amb motiu de la revisió de la Carta Arqueològica del Baix Empordà es va poder constatar que en l'actualitat el menhir està aixecat i parcialment soterrat, conservant una alçada visible d' 1,85 m. La part enterrada està reforçada amb una base de ciment. Va ser aixecat el 16 d'octubre de 1994 per un grup de voluntaris, tal com indica una petita placa situada al costat del menhir.

Altre enllaç amb informació:

http://megalitisme.sigmascorpii.com/mostra_dolmen.php?quin_jaciment=Menhir+de+Can+Llaurador&x=0&y=0

que diu:

Descobridor: S'en tenen notícies de 1677. Servia de terme entre Solius i Cristina d'Aro. Publicat per Carles Aulet amb una fotografia l'any 1977.

Excavacions: Romania caigut, es suposa que prop del seu emplaçament original. Redreçat, al 1994, per A. Gironès i un grup de voluntaris. No ha estat mai excavat.

Materials: No.

Orientació: Desconeguda l'orientació original.

Dimensions: 2,18 m d'alçada, 1,13 m d'ample i 0,54 m de gruix

 ******************************************************************************

Molt a prop hi ha el Mas Llaurador, en le catàleg publicat per l'ajuntament ens diu:

Masia originària del segle XVI, amb posteriors modificacions de certa importància dels segles XVIII i XIX, amb una tipologia pròpia de masia agrària catalana. La seva configuració s’estructura en planta baixa i un pis, amb diferents cossos d’obra adossats a la casa principal, com coberts de tipus agrari i antigues quadres per a bestiar avui en desús.