Seguidors

diumenge, 30 de setembre del 2018

COVA DEL RELLIGUER
Hostalric - la Selva

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaLa cova o hipogeu està excavada directament a la roca. Té un recorregut de 26 m. i s’endinsa fins a 6 m. de profunditat del turó del castell. Per un corredor en ziga-zaga s’arriba a dues cambres que podien servir tant per a magatzem d’aliments o celler, com per refugiar-se en moments de conflicte. El primer espai, més petit, es forma al costat d’un recolze en el traçat; el segon, més gran, forma una sala rodona al final del recorregut. Segons una llegenda, la cova hauria estat un amagatall secret de la comunitat jueva de la vila.


dimecres, 19 de setembre del 2018

PORTAL DE LES HORTES
Hostalric - la Selva

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Aquest portal, també anomenat dels Ollers, és l’únic dels quatre que hi havia que es conserva més o menys en la forma original del segle XIV. Des del portal es connecta amb el camí dels Ollers, que voreja la muralla fins la plaça dels Bous i la torre dels Frares. També es creua amb el camí que baixa a les hortes, al molí i al riu Tordera. Pel costat exterior del portal hi havia hagut el safareig públic i uns ‘reposadors’ per al descans després de la pujada.Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

El portal de les Hortes, situat al sud- est (segle XIV), té un arc de mig punt amb dovelles. Per la part que dóna al carrer del Forn, és en arc carpanell. Aquest portal és l'únic que s'ha conservat en el seu estat originari. Adossada al portal hi ha "Can Llibre" i la casa del carrer del Forn, 11 (consultar fitxes corresponents). Durant la restauració efectuada l'any 2012 es va eliminar el terrat situat al rasclet del portal per poder recuperar l'aspecte original.

Altre enllaç amb informació:

http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=6438
dimarts, 18 de setembre del 2018

L'ABADIA DE BREDA
Breda - la Selva

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Enllaç amb informació i descripció:
que diu:
Època: segles XIV-XV
Autor: Miquel Samsó (Girona 1430-Breda 1507) – abat promotor – abat de Sant Salvador de Breda
Descripció:
Conjunt d'edificacions (el que havien estat la residència dels abats, ara habitatges) disposades entorn un pati central, situades al nucli urbà de Breda, a les que s'hi arriba des del carrer del Corredor Negre i des del Carrer Prat.
La façana que dóna la Carrer del Prat, ha estat molt modificada degut a l'adequació de l'edifici en pisos (té una estructura de planta baixa i tres pisos). Es conserva, però, la porta d'entrada al Pati de l'Abadia, en arc de mig punt format per dovelles, sobre el qual hi ha un escut de pedra de l'abat Miquel Sampsó I (constructor de la Casa de l'Abadia) protegit per un trencaaigües també de pedra, i que tornem a trobar a l'interior del pati.
Del pati, en destaquen els següents elements:
Entrant des del carrer del Prat, a l'esquerra trobem, a la planta baixa, un mur en el que s'endevinen uns arcs que en algun moment donat haurien estat tapats, però que haurien format una porxada. Al pis, una galeria de fusta sostinguda per cartel·les, i coberta per un teulat a una vessant, sostingut per columnes de fusta, i que condueix al que fou la capella de l'Abat.
A davant nostre, una altra entrada en arc de mig punt, que permet accedir al Pati de l'Abadia des de l'actual Corredor Negre, on hi havia hagut el claustre del monestir. Just sobre aquesta entrada, s'hi ubica la capella particular de l'abat. Destaca al primer pis, una finestra geminada en arcs trevolats, separats per una fina columna amb un capitell; i una finestra en arc conopial amb arquets, a l'extrem dels quals hi ha uns rostres, suportat per dues motllures amb decoracions de flors a les impostes.
Al costat dret, una escala (a la qual hi ha un antic pou adossat) que dóna accés al primer pis, a través d'una porta en arc de mig punt format per dovelles, sobre el qual tornem a trobar un escut de l'abat Miquel Sampsó I, igual que a la porta d'entrada que hi ha al Carrer Prat. Aquest escut conté una inscripció: "Estote parati" ("Estigueu a punt"), extreta de l'Evangeli. D'aquesta façana destaca, a part de l'escut, una finestra amb tres obertures en arc trevolat, separades per dues fines columnes. També destaca el ràfec de la teulada (a doble vessant) d'aquest sector, ja que les encavallades de fusta tenen formes d'animals monstruosos.
 

Notícies històriques:
Aquestes dependències monacals es construïren entre els segles XIV i XV.
Sunyer fou el primer abat del monestir i Isidre Josep de Santacreu i Areny el darrer, degut a la Desamortització del 1835.
L'escut que presideix la porta d'entrada al pati és de l'abat Miquel Sampsó I (1461-1507), que construí la Casa de l'Abadia.
L'any 1968 s'enderrocaren algunes construccions que hi havia a l'interior del pati i tot el conjunt es rehabilità el 1980.

Altres enllaços amb informació:


PLAÇA DE LA BASSA DEL MOLÍ
Breda - la Selva

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
Al següent enllaç hi ha publicada una excelent foto de com era l'antiga Plaça de la Bassa del Molí:
TORRE SALA
Breda - la Selva

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Enllaç amb informació i descripció:

que diu:
Època: inici segle XX
Descripció:
Segons el cadastre l'edifici fou construït el 1909. L a seva funció era de casa d'estiueig.
L'edifici, de planta baixa, pis i golfes, està cobert per un teulat a dues vessants desaiguades a les façanes laterals, amb el ràfec amb les encavallades de les bigues de ferro que suporten la coberta. A la teulada hi ha finestres que il·luminen les golfes.
A la façana principal trobem, a la planta baixa, la porta d'accés en arc de llinda. Sobre la porta hi ha un petit trencaaigües. Destaquen les dues batents de la porta de fusta que tanca l'entrada, amb incisions decoratives. A dreta i esquerre de la porta d'entrada, dues finestres en arc de llinda i trencaaigües. Les dues finestres estan protegides per una reixa de ferro forjat, que té unes flors com element decoratius. Les reixes estan pintades de color verd, i les flors són de color blanc.
Al pis, tres finestres situades en el mateix eix que els obertures de la planta baixa. Tenen la part inferior dels brancals i l'ampit de la finestra fets de rajola vidriada de color verd. Un trencaaigües fet de maons disposats en sardinell decora la part superior de cada una de les finestres (la mitja part de finestra que no està decorada amb rajola vidriada).
A les golfes, una obertura quadrangular.
Corona la façana un baix relleu de decoracions florals (pràcticament passa desapercebut per la pintura que cobreix els murs de la façana).
Unes escales amb balustrada donen accés al jardí des de la façana principal.
La mateixa estructura es repeteix a la façana posterior.
Un tancat protegeix tota la propietat. Destaca el portal d'entrada, format per dos pilars fets de maons, amb una cornisa feta de rajola vidriada, i coronats per un element piramidal fet també de rajola vidriada. Una reixa de ferro forjat tanca el portal.
 
TORRE PONS
Breda - la Selva

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època: inici segle XX
Descripció:
Segons consta en el cadastre, la casa fou construïda el 1941.
L'edifici, de planta baixa, pis i golfes, està cobert per una teulada a quatre vessants, amb un pronunciat ràfec del que en destaquen les encavallades, i interromput al centre per una torre amb el teulat també a quatre vessants.
A la façana principal trobem, a la planta baixa, el gran portal d'entrada en arc de mig punt. Aquest portal queda tancat per una porta de ferro forjat i vidre. Al costat esquerre, un gran finestral també en arc de mig punt, molt igual que el portal d'entrada. L'ampit de la finestra es troba a l'altura on el sòcol de la façana (fet de lloses de pedra) s'acaba. Al costat dret hi havia una obertura igual, però aquesta ha estat cegada en gran part.
Al pis, al centre, en el mateix eix del portal d'entrada, una tribuna poligonal. A cada un dels costats de la tribuna, una finestra rectangular en arc de llinda. Una cornisa contínua corona la tribuna. Un teulat a cinc vessants (per cada un dels costats) cobreix la tribuna.
Al costat de la tribuna, a dreta i esquerra, dos balcons amb ampit de pedra i barana de ferro forjat. Una porta en arc de llinda permet l'accés a cada un dels balcons.
A les golfes, tres finestres en arc de llinda, protegides per una barana de ferro forjat.
Cal destacar que, a cada una de les façanes laterals s'hi troba annex una terrassa amb la barana feta d'obra i ceràmica, oberta a l'altura del pis, de manera que des d'aquí és des d'on s'hi pot accedir. Sota les terrasses, hi ha planta baixa. Externament destaca la façana lateral d'aquestes en la planta baixa, ja que consta d'uns arcs de mig punt cecs, al timpà dels quals hi ha unes peces de ceràmica que conformen una mena de gelosia. A la façana que dóna al Passeig de les Escoles, hi ha una finestra rectangular.
La torre rectangular que corona la teulada, té obertures a cada una de les seves façanes. Les façanes frontal i posterior (les façanes més curtes), tenen quatre estretes obertures en arc de mig punt. Les obertures de les façanes laterals, tenen dues finestres iguals que les de les façanes frontal i posterior, i una altra obertura més gran, però també en arc de mig punt.
Tots els murs són de maó vist arrebossat.
 

Altre enllaç amb informació:
CAL VICENTÓ - CAN GONYI
Breda - la Selva

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Casa edificada l'any 1915.


Enllaç amb informació i descripció: