Seguidors

dimarts, 30 de novembre del 2021

FONT DE BAIX i PONT DE CAN QUIM DAVIU 

CANTALLOPS - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/
Font situada a la llera de la Riera de Torrellas que servia, com les demés fonts urbanes, per proporcionar aigua potable als habitants de Cantallops que no tenien pou a casa. El fet d’anar a buscar aigua a la font va deixar de ser imprescindible quan l’aigua corrent arribà a la totalitat de la població. Durant el segle XIX es construí el pont de Can Quim Diviu, que permetia creuar la riera per aquest punt.
********************************************************************
Enllaç amb informació:

La Font de Baix és una font senzilla construïda en un replà sobre la Riera de Torrelles, sota un gran plàtan. Com les altres fonts urbanes, la Font de Baix abastia d’aigua els habitants del poble de Cantallops que no tenien pou a casa, que eren la majoria.

Les fonts del nucli urbà deixaren de fer aquest servei quan l’any 1978 l’aigua corrent arribà a totes les cases del poble. Per fer arribar l’aigua de boca a la població es canalitzaren diverses deus provinents de la muntanya i els Abellars, obliterant diverses de les fonts que es trobaven en aquests paratges: la de la Verna, la d’en Galter i la de les Quatre Aixetes, entre d’altres. Així doncs, les fonts, tant les situades en zona urbana com les rurals, perderen la seva funció principal d’abastiment però prengueren un nou sentit més lligat a l’esbarjo.

El Pont de Can Quim Diviu, que es construí durant la segona meitat del segle XIX, és un pont d’una sola arcada que permet travessar la Riera de Torrelles. El pont s’erigí per permetre l’accés del trànsit rodat al nucli de la població.

********************************************************************


 

 


FONT DE DALT

CANTALLOPS - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/ Aquesta font, que es troba ja dins el nucli urbà, sobre la Riera de Torrelles, és una construcció d’obra dins la que hi ha un broc de la font. És al costat de l’escorxador – avui Colla Senglar de Cantallops – i a pocs metres del camí estret, un camí que recorre tot el marge de la riera  del municipi.


Al costat de la font hi ha el local de la Colla Senglar de Cantallops

Camí Estret

**********************************************************************

Enllaç amb informació:

Cantallops és un municipi amb una relativa abundància d’aigua. Aquesta es troba sobretot a la zona de la Muntanya i al paratge d’Abellars. Aquesta és l’aigua que abasteix el poble en l’actualitat.La Font de Dalt és ja dins el nucli urbà, sobre la Riera de Torrelles, que baixa de la muntanya i travessa la població. El broc de la font es  troba dins una caseta d’obra d’estil popular, propi de principis del segle XX, construïda amb teulada a dues aigües que s’obre a la plaça que té al davant.Aquesta font està situada en paral·lel a la riera però també sobre el camí que la ressegueix, el Camí Estret. Aquest antic camí, avui en dia perdut en algun dels seus  trams que passen pel poble, enllaçava el nord de la població amb el sud, amb la carrerada, un camí de bast empedrat i protegit per parets de pedra seca..

**********************************************************************

 diumenge, 28 de novembre del 2021

DOLMEN DE LA COMA DEL GALL

CANTALLOPS - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/ 


Enllaç amb informació:

Es tracta d'un sepulcre de corredor, amb cambra trapezoïdal curta i passadís estret, de la segona meitat del IV mil·lenni aC. Fou descobert l'any 1987 per Jaume Justafré i Baireguet i no s'hi ha realitzat mai cap intervenció arqueològica.
El megàlit és construït amb roca d'esquist i bastit en terreny pla. La cambra és trapezoidal curta, amb quatre lloses con­servades i la coberta. A l'angle que fa la capçalera amb la llosa lateral dreta es veu una llosa planera que potser és una resta d'enllosat. L'entrada de la cambra és de parets en tascó i no conserva lloses transversals. Les dimensions internes de la cambra són 1,90 m de longitud, 0,70 m d'amplada i 0,70 m d'alçada.
La capçalera és única, de forma rectangular, vertical i presenta senyals de desbastament per la cara interna. Dels quatre suports conservats de la cambra, dues de les lloses semblen ben implantades a la roca i verticals, mentre que les altres dues devien d'estar-ho menys perquè varen cedir cap endins. La coberta és quadrangular, de secció rectangular i presenta senyals de des­bastament a la cara interna i els caires repicats.
Pel que fa al tipus d'accés a la cambra, actualment no és visible. El túmul, que devia ser de tendència circular, està format per blocs i lloses d'esquist i de quars amb terra. Al costat esquerre del dolmen s'obser­ven grans blocs ajaguts sobre el perímetre del túmul, que poden ser les restes de l'anell de contenció extern.
Pel seu tipus arquitectònic, Josep Tarrús i Galter (2002) el situa cronològicament a la segona fase dels sepulcres de corredor de l'Alt Empordà-Rosselló, és a dir, de la segona meitat del IV mil·lenni aC.
L'estat de conservació del dolmen és regular, degut a que presenta la seva banda esquerra força malmesa, la coberta s'ha eslla­vissat cap endavant, manca la llosa del costat dret de l'entrada i també el corredor.

Josep Tarrús i Galter

***************************************************************

Indrets fins arribar al dolmen


***************************************************************
Altres enllaços amb informació:***************************************************************