Seguidors

diumenge, 28 de novembre de 2021

DOLMEN DE LA COMA DEL GALL

CANTALLOPS - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/ 


Enllaç amb informació:

Es tracta d'un sepulcre de corredor, amb cambra trapezoïdal curta i passadís estret, de la segona meitat del IV mil·lenni aC. Fou descobert l'any 1987 per Jaume Justafré i Baireguet i no s'hi ha realitzat mai cap intervenció arqueològica.
El megàlit és construït amb roca d'esquist i bastit en terreny pla. La cambra és trapezoidal curta, amb quatre lloses con­servades i la coberta. A l'angle que fa la capçalera amb la llosa lateral dreta es veu una llosa planera que potser és una resta d'enllosat. L'entrada de la cambra és de parets en tascó i no conserva lloses transversals. Les dimensions internes de la cambra són 1,90 m de longitud, 0,70 m d'amplada i 0,70 m d'alçada.
La capçalera és única, de forma rectangular, vertical i presenta senyals de desbastament per la cara interna. Dels quatre suports conservats de la cambra, dues de les lloses semblen ben implantades a la roca i verticals, mentre que les altres dues devien d'estar-ho menys perquè varen cedir cap endins. La coberta és quadrangular, de secció rectangular i presenta senyals de des­bastament a la cara interna i els caires repicats.
Pel que fa al tipus d'accés a la cambra, actualment no és visible. El túmul, que devia ser de tendència circular, està format per blocs i lloses d'esquist i de quars amb terra. Al costat esquerre del dolmen s'obser­ven grans blocs ajaguts sobre el perímetre del túmul, que poden ser les restes de l'anell de contenció extern.
Pel seu tipus arquitectònic, Josep Tarrús i Galter (2002) el situa cronològicament a la segona fase dels sepulcres de corredor de l'Alt Empordà-Rosselló, és a dir, de la segona meitat del IV mil·lenni aC.
L'estat de conservació del dolmen és regular, degut a que presenta la seva banda esquerra força malmesa, la coberta s'ha eslla­vissat cap endavant, manca la llosa del costat dret de l'entrada i també el corredor.

Josep Tarrús i Galter

***************************************************************

Indrets fins arribar al dolmen


***************************************************************
Altres enllaços amb informació:***************************************************************
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada