Seguidors

dijous, 6 de gener de 2022

DOLMEN DE TIRES LLARGUES

L'ALBERA - SANT CLIMENT SESCEBES - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa 

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/


Situació: Municipi de Sant Climent Sescebes. Paratge del Mas Torrent.

Història: Desc obert per Lluís Torres el 1981. Fou excavat i restaurat pel GESEART el 1986.

Arquitectura: Es tracta d’un dels sepulcres de corredor més antics de l’Albera. La cambra, de planta pentagonal, conserva 7 lloses i mesura 2,5 m. de llargada per 1,8m. d’amplada màxima. El corredor, més baix i axial que la cambra, era de pedra seca. L’entrada, tancada per una llosa-porta, s’obre vora el túmul en semicercle, tot formant una mena de vestíbul. No conserva coberta. És orientat, vers l’est-sudest, 120º+/5º, i fou construït amb roca granítica local.

Materials arqueològics: Durant les excavacions hi foren trobades restes de petites escudelles,grans olles de perfil en S i olles amb coll de superfície llisa. Les restes de pol·len i carbó analitzades, demostraren que l’Albera durant el neolític mitjà gaudia d’un clima més temperat i humit. Existien zones de prats, boscos de roures, alzines, suros, pins i arbres de ribera.

Cronologia: La mostra GAK-12.162 analitzada per l’Universitat de Gaskushin (Tokio) proporcionà una data del 5.140 BP.

Enllaç amb informació:

Cronologia: Des de Neolític Final fins a Neolític Final ( -2500 / -2200 )

Des de Bronze fins a Bronze ( -1800 / -650 )

Descripció:

Es tracta d'un sepulcre de corredor del neolític mig fet de granit ibastit en terreny pla. Aquest dolmen va ser descobert pel Sr. Lluís Torres, propie­tari de la finca, mentre anava de cacera l'any 1981. Joan Carles Torres hi va efectuar excavacions l'any 1981, recuperant materials a la cambra. L'any 1983 i 1987 fou excavat per Júlia Chinchilla i Josep Tarrús, que també hi varen trobar nombrosos mate­rials arqueològics al corredor i uns pocs a la cambra.
La cambra és subcircular amb vuit suports conservats i amb coberta que no s'ha conservat. Les seves dimensions internes són 2,1 metres de longitud per 1,7 metres d'amplada i 1,3 metres d'alçada. L'accés a la cambra es fa per un corredor mixt, fet amb murs de pedra seca i lloses de roques locals (granit i quars) amb una longitud de 2,4 metres, una amplada mitjana de 0,8 metres i una alçada màxima conservada de 0,65 metres.
El túmul de secció circular té un diàmetre d'uns 8 o 9 metres i està fet per un reompliment de blocs grans i mitjans lligats amb terra. La massa tumular estava sostinguda per un anell extern de contenció format per grans blocs.
Durant l'excavació es va recuperar 53 fragments ceràmics a mà i 2 a torn dins de la cambra. En el corredor es va recuperar 234 fragments ceràmics a mà, 2 a torn, 2 eines de sílex i 2 peces de collaret. En superfície i en el túmul van aparèixer 50 fragments ceràmics a mà. Del material, cal destacar una punta de sageta lanceolada sobre sílex, un resquill de sílex, així com 3 denes de collaret en diferents roques. Aquests materials pertanyen a diferents moments crono-culturals, cosa usual en els sepulcres de corredor de l'Albera, que són reutilitzats durant molt de temps. L'anàlisi del material permet observar tres grups diferents: neolític mitjà-neolític final, calcolític i bronze. També es va localitzar un nivell de cremació directament sobre la roca mare del corredor i de la cambra, interpretat com un paleosòl.

Pel tipus arquitectònic es pot deduir que pertany a la primera fase dels sepulcres de corredor de l'Alt Empordà-Rosselló, és a dir, de la primera meitat del IV mil·lenni aC.
L'any 1985 es va restaurar dins un programa més ampli de restauració d'elements megalítics de la zona, finançant per la Diputació de Girona i, per tant, manté un bon estat de conservació.

****************************************************************************************************************************************Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada