Seguidors

dijous, 6 de gener de 2022

DOLMEN DE GUTINA 

L'ALBERA - SANT CLIMENT SESCEBES - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/


Situació: Municipi de Sant Climent Sescebes. Paratge de la Gutina, ja documentat l’any 1316. Es troba al costat de la bassa de la Rajoleria.

Història: Vers el 1866 el visità un investigador parisenc. Poc desprès J.A.Nouviles l’esmentà situant-lo a la Murtra. L’any 1879 A.Balmanya i Ros el cità, sense donar-li nom, arran de la visita juntament amb J.Vinyals i J.Pomareda. L’any 1891 S.Sanpere i Miquel el descriu amb un croqueis frontal. L’any 1912 M.Cazurro també el descriu amb una planta i una fotografia. L’any 1919 Bosch-Gimpera el classificà com de “tipus indefinit”. Aquest i Pericot l’any 1920  fan una planta i una secció el consideren sepulcre de corredor. Aquests autors l’excavaren l’any 1923 sense masses resultats. L’any 1925 i 1950 Pericot publicà la planta en les successives edicions de la seva tesi. L’any 1971 E.Cruañas no pot excavar-lo però l’any 1977 en publicà planta i alçats i Ruis Solans trobà, excavant-lo, uns quants materials arqueològics. L’any 1982 fou excavat per J.Tarrús i J.Chinchilla, amb A.Roure, J.Mª Defaus, J.Descamps i A.Bosch, refent-se el corredor. L’any 1975 es consolida el corredor durant la restauració a cura de R.Insa, sota la direcció de J.Tarrús i J.Chinchilla. L’any 1987 es sondejà el túmul.

Arquitectura: Sepulcre de corredor de cambra semicircular, fet amb lloses de granit i passadís  fet amb murs de pedra seca. Queden restes del túmul i peristàlit. Mesures interiors de la cambra: 2,75 de llarg, 2,50 m. d’amplei 2 m. d’alçada màxima. Entrada orientada al sud-est, 170º+/-5º.

Materials arqueològics: Destaquen de l’excavació de 1982 un vas campaniforme, reconstruït i un micròlit geomètric en segment de cercle de sílex melat, que es troba al Museu Arqueològic de Sant Pere de Galligants.

Cronologia: Pel tipus arquitectònic es pot deduir que és de 5.500 – 5.200 B.P.Enllaç amb informació:

Cronologia: Des de Neolític Antic Postcardial fins a Neolític Antic Postcardial ( -4000 / -3500 )

Descripció:

Es tracta d'un sepulcre de corredor bastit en una suau pendent amb pedra de granit. La cambra és subcircular amb passadís estret i conserva set suports i coberta. S'han conservat restes d'enllosat a l'entrada. Les seves dimensions internes són 2,5 metres de longitud per 2 metres d'amplada i 1,75 metres d'alçada. L'accés era mitjançant corredor fet de murs de pedra seca de 4,15 metres de longitud per 0,5 metres d'alçada i una amplada mitja de 80 a 90 cm. El túmul és de secció circular amb un diàmetre aproximat d'11 o 12 metres, fet amb reompliment de pedres i terra. La massa tumular estava sostinguda per un anell extern de contenció, format per gran blocs ajaguts, que devien ser la base d'un mur de pedra seca.
Està documentat des del segle XIX, primer per la visita d'un francès, l'any 1866, del que es desconeix el nom i després per Josep Antoni de Nouvilas. Però el primer que el publicà fou Antoni Balmanya, l'any 1879. A partir d'aquest moment són diversos els investigadors que el citen o estudien d'una o altra manera. La primera excavació arqueològica que s'hi va realitzar fou l'any 1923, sota la direcció de Pere Bosch Gimpera i Lluís Pericot. Fins l'any 1971 no es va tornar a excavar, aquest cop ho va fer Joan Ruiz de Solanes. Finalment l'any 1982 i 1987 l'excavà en Josep Tarrús i la Júlia Chinchilla. Pel que fa al material arqueològic recuperat, cal destacar un vas campaniforme internacional mixt reconstruït sencer, i un micròlit geomètric en segment de cercle de sílex melat, trobat durant l'excavació de l'any 1982.
Pel tipus arquitectònic, Tarrús (2002), el data a la primera fase dels sepulcres de corredor de l'Alt Empordà-Rosselló, és a dir, a la primera meitat del IV mil·lenni a.C.
El dolmen fou restaurat l'any 1985, de manera que es troba en bon estat.

******************************************************************************

Molt a prop hi ha grans blocs de pedra alguns dels quals formen part dels Abrics de la Gutina I i II.


Abric de la Gutina I

Cronologia: Des de Bronze ( -1800 / -650 )

Descripció: Es tracta d'una cavitat natural de funcionalitat indeterminada. Fou descoberta l'any 1986 per membres del GESEART en el decurs d'unes prospeccions a la zona. Amb posterioritat no s'ha realitzat cap intervenció arqueològica que permeti confirmar les informacions disponibles. La cavitat està formada per l'acumulació de grans blocs de pedra granítica, comuns en aquesta contrada. Al seu interior foren localitzats diversos fragments de ceràmica a mà que, segons els descobridors, podrien correspondre cronològicament al bronze. Un estudi arqueològic en profunditat permetria definir amb exactitud la cronologia i funcionalitat del jaciment. El seu estat de conservació és bo.

******************************************************************************

http://invarque.cultura.gencat.cat/Fitxa?index=17&consulta=MCU2KzE3MTU4MiU=&codi=8869

http://dolmensmenhirs.blogspot.com/2016/12/abric-sepulcral-de-la-gutina-ii-alt.html

Abric de la Gutina II

Cronologia: Des de Bronze ( -1800 / -650 )

Descripció: Es tracta d'una cavitat natural de funcionalitat indeterminada. Fou descoberta l'any 1986 per membres del GESEART en el decurs d'unes prospeccions a la zona. Amb posterioritat no s'ha realitzat cap intervenció arqueològica que permeti confirmar les informacions disponibles. La cavitat està formada per l'acumulació de grans blocs de pedra granítica, comuns en aquesta contrada. Al seu interior foren localitzats diversos fragments de ceràmica a mà que, segons els descobridors, podrien correspondre cronològicament al bronze. Un estudi arqueològic en profunditat permetria definir amb exactitud la cronologia i funcionalitat del jaciment. El seu estat de conservació és bo.

******************************************************************************

Altres enllaços amb informació:

http://dolmensmenhirs.blogspot.com/2014/03/dolmen-de-gutina-alt-emporda.html

http://megalitos.arqueoloxico.com/fichasGI/17158008.html

https://www.portalgironi.cat/index.php/arqueologia/arqueo-alt-emporda/arqueo-alt-emporda-sclimentsescebes/64-arqueo-scliments-gutina

https://ca.wikipedia.org/wiki/Dolmen_de_la_Gutina#mw-navigation

http://www.coac.net/COAC/centredocumentacio/Girona/arxiu/edificis/dades/fitxa.html?registre=&autor=&denominacio=&adreca=&poblacio=SANT+CLIMENT+SESCEBES&page=1&pos=7

******************************************************************************

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada