Seguidors

dimarts, 5 de març de 2019

CAL LLOMBART o LA CASA D'EN JARDÍ
ALMOSTER - EL BAIX CAMP

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Edifici de proporcions harmonioses i molt remarcable artísticament. Portalada amb grans dovelles que formen un arc de mig punt on hi ha un escut i la data de 1576. Al primer pis hi ha dos balcons renaixentistes amb els muntants molt treballats en pedra i baranes de ferro. A l’acabament de la casa (teulada) hi ha una filera de finestrals de les golfes i un ràfec molt elegant i proporcionat. Té un cert aire de masia. Està situat dins del clos tancat del nucli primitiu.


Inscripció "A I Z D FEBRER 1575" ??


Inscripció "IESUS- MARIA"


Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època: segle XVI – any 1575 – 1576
Descripció:
Casa renaixentista, amb un gran portal a la planta baixa, d'arc de mig punt, amb dovelles de pedra, sense massa interès. El pis noble té dos balcons, que degueren ésser primerament finestres. El de damunt del portal té dues pilastres jòniques que sostenen un fris que porta una data, i l'altre porta a la llinda, sobre tres veneres en relleu, la següent: "IESUS- MARIA". Galeria superior correguda, amb una filada de petits arcs rodons. Edifici de paredat amb reforços de carreu.
Notícies històriques:
La inscripció que hi ha a un dels balcons de la façana porta la data "A 12 D FEBRER 1575".


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada