Seguidors

dijous, 12 d’abril de 2018

MAS ROIG -  ES PORTAL HOTEL GASTRONÒMIC
Pals - el Baix Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Foto publicada a l'enllaç Arxiu fotogràfic de Catalunya - Estudi de la Masia Catalana:

Foto facilitada el 1918 

Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època: segle XVI-XVII
Descripció:
El mas Roig es troba situat al costat de la carretera de Palafrugell a Torroella de Montgrí. És un edifici de grans dimensions, de planta rectangular, amb coberta de teula a dues vessants, i el carener perpendicular a la línia de façana, que és orientada a migdia. Consta de planta baixa i dos pisos i presenta una distribució irregular de les obertures, que són de tipologia diversa. La porta d'accés és d'arc de mig unt, amb grans dovelles de pedra. Al damunt hi ha, centrada, una finestra de les mateixes característiques, encara que més petita que l'esmentada anteriorment. A la façana est hi ha una petita porta d'arc de mig punt adovellat i una finestra similar, i a la façana de ponent es conserven restes d'un matacà. 
Notícies històriques:
El mas Roig és una de les masies dels segles XVI-XVII que, juntament amb les veïnes de Can Deri i el mas Cap d'Anell, forma un dels conjunts d'arquitectura popular de tipologia gòtico-renaixentista més interessants de la comarca. 


A la pàgina 53-54 del catàleg de béns a protegir de Pals diu:

Descripció de l’entorn:
El Mas Roig és una masia que es troba situada a la part central oest del terme municipal, al costat dret de la carretera de Palafrugrell a Torroella de Montgrí sortint del nucli urbà de la Vila - la Samària i a uns 200 m. al nord del camp de futbol i uns 300 m. al SO de la Torre d'en Deri. Es troba envoltada per camps de conreu i s'hi pot arribar directament sortint des de la carretera de la qual es col·loca en sentit perpendicular.
Descripció técnica i constructiva:
Es tracta d'un edifici de grans dimensions, de planta rectangular d'uns 430 m², amb coberta de teula a dues vessant amb teula aràbiga i ràfec senzill mantenint algunes de les teules plnes del ràfec originalment pintades amb cal, i el carener perpendicular a la línea de façana, que és orientada a migdia. Consta de planta baixa i dos pisos i presenta una distribució irregular de les obertures, que són de tipologia diversa. La porta d'accés és d'arc de mig punt, amb grans dovelles de pedra. Al primer pis hi ha tres finestrals gòtics amb arquets, mentre que la resta tenen el marc i ampit de pedra tradicional. A la façana est hi ha una antiga porta de punt rodó adovellada reconvertida a finestra i una finestra similar, i a la façana de ponent es conserven restes d'un matacà. Al sector nord hi ha un altre volum de planta baixa i pis i a l’extrem nord-oest hi ha un cos de planta baixa afegit fruit de la darrera restauració feta.
Breu ressenya histórica:
El Mas Roig és una de les masies dels segles XVI-XVII que, juntament amb les veïnes de Can Deri i el mas Cap d'Anell, forma un dels conjunts d'arquitectura popular de tipologia gòtico-renaixentista més interessants de la comarca. En l'actualitat aquesta masia és un hotel gastronòmic.

Bibliografia:
AUTORS VARIS / Pat.mapa: arquitectura. DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DCD TALLER AMBIENTAL / Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. Cassà de la Selva, 2014.

Enllaç de la pàgina de l'hotel:Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada