Seguidors

dilluns, 16 d’abril de 2018

CAN FONT o CASA DE LES VOLTES
Verges - el Baix Empordà

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època: segles XVIII-XIX
Descripció:
L'edifici da Can Font no és el resultat d'un procés constructiu unitari. En origen, es tractava de dues cases diferenciades, amb façanes que s'obrien als carrers perpendiculars a la plaça Major. Posteriorment, s'hi realitzaren les obres que van donar lloc a la façana actual, que contribueix a configurar la imatge del conjunt de la plaça Major de Verges.
La construcció avui existent és de planta baixa, dos pisos i coberta de teula a dues vessants. La façana principal presenta una composició gairebé simètrica. El primer pis té tres balcons i dues finestres, i el segon quatre finestres; totes les obertures són rectangulars. Però l'element més notable del conjunt són els porxos, coberts amb la volta de creueria i que comuniquen les portes d'accés a habitatges i botigues amb la plaça a través de quatre grans arcs. 
Notícies històriques:
Cap a la fi del segle XVIII, a l'ampliar-se el mercat de Verges cap a la plaça Major, es construí, a fi d'oferir-hi una façana unitària, un cos porxat adossat a les parets mitgeres dels edificis anteriors. En principi, aquest nou espai fou ocupat pel primer cafè de Verges, però posteriorment es dividí en dues parts que van integrar-se com a ampliacions a les edificacions contigües.
L'habitatge de la dreta va experimentar una reforma en els anys 40, realitzada pel mestre d'obres Tenora.


Al enllaç següent i a les pàgines 74-77 diu:

Una ampliació de finals del segle XVIII del mercat de Verges cap a la Plaça Major, comportà construir aquest pseudo-casal porxat recolzant-se sobre mitgeres d'antigues cases amb façanes que donen a carrers perpendiculars a la plaça. L'amplitud dels porxos de 3,5 m., coberts, amb volta de creueria, es permanent a al resta de l'edifici transformant l'edificació.
A la planta pis on s'hi trovaba el primer café de Verges, s'hi accedia a través d'un portal que s'obria en una de les cases mitgeres. Posteriorment en abolirse la funció de café, aquest es dividí en dues parts, que foren ampliacions a les dues cases mitgeres. L'escala de cargol que es troba a la cantonada permet ascendir a un marginal habitacle d'una sola habitació. En els anys 40 el senyor Font reformà l'ala est on s'hi va obrir sota porxo un aparador, d'una tenda de betes i fils. La casa mitgera del carrer Major, es interessant por la reforma en els anys 40 feta pel mestre d'obres Tenrora, i el mobiliari d'estil cubista.

Altres enllaços amb informació i descripció:
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada