Seguidors

dijous, 12 d’abril de 2018

CAN CORREDOR
Pals - el Baix Empordà

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaA la llinda de la finestra posa any 1746


A la llinya de la porta posa any 1710

A la pàgina 69 del catàleg de béns a protegir de Pals diu:

DESCRIPCIÓ DE L'ENTORN
Mas Corredor és una masia que es troba situada al sud del nucli urbà de la Vila - la Samària just a tocar de la rotonda d'accés sud al municipi, limitat a l'oest per l'antiga carretera entre Palafrugell i Torroella de Montgrí (GI-650a) i a l'est (des de la qual s'accedeix) per la C-31 que va substituïr l'anterior tot evitant el nucli urbà. Al nord hi trobem un entorn de caire agrícola amb camps de conreu i uns pocs arbres.
DESCRIPCIÓ TÈCNICA I CONSTRUCTIVA
Antiga masia de planta baixa i pis, de planta rectangular d'uns 425 m amb teulada a dues vessants de teula a la part sud de l'edificació. Aquesta configuració simètrica de vessants es trenca a la banda nord de l'edificació probablement per ser una ampliació posterior. Té diversos cossos annexes afegits al llarg del temps, al NE un edifici de planta baixa i amb teulada a dues vessants amb el carener perpendicular a l'edificació principal destinat a magatzem-garatge, al SE una ampliació del mas principal amb planta baixa i pis i al S un altre cos de planta baixa. Teulades amb ràfecs sobre rajol pla a la façana. Portes i finestres amb marcs i dintells de pedra (possiblement no originals). Les finestres són petites a les façanes N, E i O, mentre que al sud són de majors dimensions. Per la façana E hi ha un element semicirculars al mur (d'uns 2 m. d’alçada) corresponent a elements interiors de la masia com ara l’antic forn. Al SO s'hi troba una petita edificació que fou en el seu dia un trull destinat a la fabricació d'oli d'oliva.
BREU RESSENYA HISTÒRICA
El mas Corredor de Camargues, conegut encara avui per can Corredor, es troba ja documentat al segle XIV com a «mas antigament Candell y ara Corredor», vinculat aleshores a un individu anomenat Lluís Corredor; és la mateixa informació que consta al segle XV: «mas antigament nomenat Candell, ara emperò nomenat Corredor». Ara bé, amb el nom de mas Candell es coneixia també el que avui és el mas de la Font, situat fora de la zona de Camargues, a l’entrada nord de Pals. Encara el 1672 el mas Corredor es toma a trobar amb aquest doble nom: «mansum vocatum antiquitus Candell, nunc vero Corredor», i la construcció és ubicada a Camargues. Cal dir també que al llarg de la documentació el cognom Corredor consta gairebé sempre associat al veïnat de Camargues.
BIBLIOGRAFIA:
C0rrdor Plaja, Anna-Maria / "Dos inventaris del Mas Corredor de Camargues (Pals) amb la Guerra del Francés pel mig.". A Estudis del Baix Empordà. Patronat Francesc Eiximenis. Publicacions de l'Institut d'Estudis del Baix Empordà.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada