Seguidors

dimecres, 11 d’agost de 2021

 CASTELL DE VILARNADAL

VILARNADAL - MASARAC - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/Enllaç amb informació:
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=4&consulta=MCU0KzE3MTAwMiU=&codi=1131

Època: segle XIV – XV

Descripció:

Situat en un pujol poc elevat a l'extrem sud-est del nucli urbà de la població de Vilarnadal, al sud-oest del municipi de Masarac al que pertany.
Es tracta de l'antic castell de la zona, posteriorment reconvertit en masia. El nucli central de la construcció és de planta rectangular, format per tres cossos adossats en forma d'U, amb les cobertes d'una i dues vessants de teula i distribuït en planta baixa i dos pisos. Presenta dues torres adossades a les cantonades nord-oest i sud-est de l'edifici. Ambdues torres són de planta circular, consten de diferents pisos i actualment estan cobertes amb teulades d'un sol vessant. A la planta baixa presenten troneres, i als pisos, obertures quadrades i finestres rectangulars bastides amb carreus desbastats, de cronologia posterior. L'antiga façana principal d'accés al castell està orientada a ponent. Presenta un portal d'accés d'arc de mig punt adovellat, amb els brancals bastits amb carreus escairats. Damunt de la clau hi ha un carreu de pedra gravat amb un escut. Al pis hi ha les restes d'una finestra biforada amb les llindes d'arcs trilobulats força malmesa. La façana està coronada per quatre merlets i, damunt del portal, hi ha els suports d'un antic matacà actualment desaparegut que protegia l'accés al castell. A l'extrem de migdia de la façana hi ha dos cossos adossats probablement amb el canvi d'ús de la fortificació, donat que fan la funció de paller i magatzem. La façana de tramuntana del conjunt presenta tres sageteres a la planta baixa i dues obertures rectangulars, de cronologia posterior. L'únic element destacable de la façana de llevant és el forn de planta quadrada, situat al nivell del pis. Tant aquesta estructura com les obertures del parament corresponen a la masia. La façana de migdia es correspon amb la façana principal de la masia. Presenta un portal d'arc de mig punt bastit amb maons, amb els brancals fets de carreus desbastats. La resta d'obertures són rectangulars. Destaca un balcó exempt situat a l'extrem de ponent de la façana i un rellotge de sol força degradat. L'interior del recinte presenta un pati central descobert, on hi ha unes escales de pedra que donen accés directe al pis i un pou circular. Dins l'edifici, les parets són de pedra desbastada i suporten voltes grasses rebaixades. També s'observa algun sostre cobert amb biguetes i revoltons.
La construcció està bastida amb pedra desbastada de diverses mides, maons i abundant morter de calç. La façana principal de la masia i la torre d'aquella banda presenten els paraments arrebossats.

Notícies històriques:

Tot indica que el castell de Vilarnadal fou propietat d'una branca de la família Canadal durant el segle XV. Els Canadal eren els senyors del castell de la Jonquera. L'any 1410 figura com a senyor del lloc de Vilarnadal, Pere de Canadal.
A finals del mes de juny de l'any 1677, davant del castell de Vilarnadal, hi hagueren unes topades entre l'exèrcit espanyol i francès a les ordres del general Noailles. Aquests fets precedeixen l'anomenada batalla d'Espolla, que es produí uns dies més tard i que significà una gran desfeta per a les tropes del duc de Moteleon.
Actualment, l'edifici s'utilitza com a masia i, per aquest motiu, bona part de la seva estructura defensiva ha estat alterada.

Altres enllaços amb informació:

https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=6931

http://www.catalunyamedieval.es/castell-de-vilarnadal-alt-emporda/#content

https://www.salillas.net/castellsmedievals/Vilarnadal.htm

https://www.gnomonica.cat/index.php/inventari/inventari-10742

***************************************************************


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada