Seguidors

diumenge, 10 de febrer del 2019

DOLMEN DEL COSPINAR
MOIÀ - EL MOIANÈS

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Enllaç amb informació:

que diu:
Cista trapezoïdal oberta que conserva les tres lloses laterals, mentre que la de coberta és desplaçada del seu punt original. Està orientada de nord a sud amb una lleugera inclinació cap al nord-oest. El túmul és gairebé imperceptible. De la recuperació de la part antropològica se n'inferiren un total de 8 inhumacions d'adult i una d'infant, com a mínim. Les ofrenes que acompanyaven als difunts eren: 22 esquerdills de sílex sense retoc, ceràmica i joiells. La terrissa diversa: quatre fragments de la vora d'un vas de parets allisades i de perfil carenat, una vora de bol amb una petita nansa de mugró, un d'incís amb puntejat triangular i un amb cordó amb incisions ungials. La resta són fragments informes. Els joiells són dividits en: 7 peces de collaret d'esteatita, un pecten bicònic, un pecten cilíndric, set peces òssies, una dent humana perforada, cinc botons prismàtics de secció triangular perforats en "V" i un fragment de coure.
Entre el 1954 i el 1957, R. Batista i J. De C. Serra i Ràfols realitzaren dues campanyes d'excavació en aquest dolmen. Posteriorment, l'any 1979 es té notícia que el mateix Ricard Batista va procedir a la seva reexcavació, senyalització i consolidació en el marc d'una campanya endegada per l'Institut d'Arqueologia i Prehistòria de la Diputació de Barcelona.
Durant les tasques de revisió de la Carta Arqueològica, el desembre de 2010, es visità el lloc i es comprovà el relatiu bon estat de conservació. No s'observà cap mena de material arqueològic en superfície.
Pel tipus de materials que foren recuperats durant les excavacions, se li atribuí una cronologia dins del bronze inicial.
 

********************************************************************************


Tipus: Cista trapezoïdal oberta o cambra simple.
Període: Calcolític i Edat del Bronze-Ferro.
Descobridor: Ricard Batista i Noguera (Barcelona 1936-Moià 25 de març de 2011)  el cita coma inèdit el 1961.
Excavacions: R. Batista i Grup d'Estudis del Moianès, voltants de 1960. R. Batista i Diputació de Barcelona, 1979. Actualment en excavació, adequació pel Museu M. Moià (2012).
Materials: 392 dents i restes d'ossos de 8 inhumacions d'adult i un de nen. 22 esquerdills de sílex. 4 fragments de vas, una vora de bol amb nansa, i altres fragments decorats, o no. 17 peces diverses de joiells.
Planta: Ricard Batista, 1961.
Orientació: De nord a sud.
Dimensions: 2,55 m de longitud, 2,10 d'amplada màxima i 1,45 m d'alçada. Túmul: Circular de pedra i terra.
Accés: Carretera de Moià a Collsuspina. Desviació a Les Closanes, Coves del Toll. Recórrer 750 m. El dolmen al costat mateix de la pista asfaltada, a la dreta.

Enllaços amb informació:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada