Seguidors

diumenge, 3 de setembre del 2023

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE TORTELLÀ 

TORTELLÀ - LA GARROTXA

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/L'actual església de Santa Maria de Tortellà (segle XVIII), amb un espectacular cimbori, va tenir un paper destacat en el marc de la tercera guerra carlina (1872-1876). Tortellà era coneguda per el seu republicanisme i era una vila liberal. Per aquest motiu fou atacada pels carlins el 1873. La població va fugir per protegir-se, però quaranta-dos tortellanencs, voluntaris de la llibertat, es van tancar dins l'església per defensar el poble. Els carlins van atacar l'església, però els voluntaris van resistir fins que un exèrcit de 1.600 homes provinent de Girona va foragitar els carlins. Abans de marxar, van encendre algunes cases de destacats lliberals.

**********************************************
Enllaç amb informació:

Època: segle XVIII

Descripció:

El temple actual de Santa Maria de Tortellà és d'estil neoclàssic i data del segle XVIII, però està construït sobre una antiga església romànica. L'església, que es va inaugurar l'any 1756, té planta de creu llatina, tres altars a cada costat, un a cada frontal de creuer i l'altar major al mig. Consta d'una única nau, amb teulat a dues aigües, disposat de quatre capelles laterals que als exteriors es tradueixen en gruixuts contraforts per tal de sostenir l'elevada i pesant volta central. L'interior és modern donat que l'any 1936, durant la Guerra Civil, va ser cremada. Es va començar a restaurar als anys quaranta i es va tornar a inaugurar l'any 1954. L'aspecte exterior és auster atès el seu estil, però destaca el seu alt cimbori octogonal que s'alça del creuer. La capçalera disposa d'un sol absis amagat per les dependències d'una gran sagristia. De l'antiga construcció romànica es tenen notícies l'any 1004 i a l'actualitat es veuen alguns detalls integrats a la nova construcció, com ara la façana principal, situada a ponent de l'actual església. Es pot apreciar l'antiga porta d'ingrés, avui cegada, formada per una gran arcada de mig punt. Damunt seu, un finestral fet de carreus molt ben tallats que no comunica amb l'interior del temple i les restes de l'antiga espadanya de doble obertura.

Notícies històriques:

La documentació més antiga sobre l'església de Santa Maria de Tortellà data de principis del segle XI, de l'any 1004, quan el Bisbe de Girona, Ot, reclamà al Comte de Besalú, Bernat de Tallaferro, la possessió de l'església, citada com a “Santae Mariae de Torteliano”, grafia que fou posteriorment modificada de manera que a documents del segle XIV la denominació de la població era “Tortayano”. El temple actual és obra del segle XVIII, d'estil neoclàssic i amb llindes de l'any 1756. Els interiors corresponen a la restauració efectuada després de la guerra civil (1936-1939).

**********************************************

Altre enllaç amb informació:

https://www.enciclopedia.cat/catalunya-romanica/santa-maria-de-tortella

El testament del comte Sunifred de Besalú i Cerdanya, de l’any 966, proporciona la primera referència de l’indret de Tortellà en deixar al monestir de Santa Maria de Ripoll “ipsum alodem de Torteliano, quem ego habui de Argemiro vel de alios homines”. De la mateixa manera, l’any 979, Miró Bonfill, comte de Besalú i bisbe de Girona, establí a les seves darreres voluntats la donació a la seu de Girona de “ipsum meum alodem de Torteliano qui mihi advenit per escripturam legitimam de Abone levita”. Tanmateix, aquest segon document mereix una atenció especial, ja que testimonia per primera vegada l’existencia de la parròquia de Santa Maria de Tortellà, en parlar de la dependència que tenia l’església de Santa Cecília de Sadernes respecte “ipsa parrochia de Torteliano”. Malgrat que apareix l’Indret de “Torteliano” en diverses donacions els anys 991, 992, 999 i 1018, la seva parròquia no torna a ésser esmentada fins el 1004, en què el bisbe de Girona, Odó, reclamà al comte de Besalú, Bernat Tallaferro, la possessió de les esglésies de Tortellà, Argelaguer i Sadernes, ja que aquestes havien estat cedides al levita Abbo pel bisbe Wigo, si bé la seu gironina no n’havia perdut els drets: “Abbo tenebat per ius prelibatae Sedis et donitum praefati Wigoni proprii aepiscopi iam dictis ecclesiis de Torteliano et de Argelagario et de Saturnense cum aiacentiis et apenditiis earum et cum decimis et primitiis earum”. Uns anys més tard, el 1017, una butlla del pontífex Benet VIII confirmant a l’abat Bonfill de Sant Pere de Camprodon els béns d’aquest monestir esmentava un “alodem qui est in parrochia de Torteliano”. A partir d’aquest moment, la més absoluta obscuritat envolta la història de Tortellà durant els segles baix-medievals i una bona part de l’època moderna, que només trenca de manera puntual la referència a “Sancte Marie de Torteliano” que fa el Llibre verd del capítol de Girona (1362). L’any 1722, el bisbe de Girona, Josep de Taverner i d’Ardena, autoritzà al domer de Tortellà a celebrar dues misses els dies festius, ja que d’aquest depenia l’ermita de Sant Miquel de Monteià. Pocs anys després, vers el 1756, segons data la llinda de la porta de migjorn, l’església romànica fou molt reformada seguint els gustos neoclàssics que predominaven en aquells moments. Durant la tercera guerra Carlina, l’any 1873, les tropes carlines atacaren la vila de Tortellà, i obligaren els liberals a refugiarse a l’església, on pogueren fer-se forts i resistir, amb els consegüents danys que això suposà per a la construcció. L’església de Tortellà tornà a ésser víctima d’una nova guerra civil, la de 193639, a conseqüència de la qual hagué de realitzarse una restauració durant els anys 1950.

**********************************************

Altres enllaços amb informació:

https://inventaripatrimoni.garrotxa.cat/3461/

https://totsonpuntsdevista.blogspot.com/search?q=tortell%C3%A0

**********************************************

 

 
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada