Seguidors

dimarts, 19 de setembre del 2023

TORRE D'ENVEJA o TORRE DE SANT JOAN 

VILANOVA i LA GELTRÚ - EL GARRAF

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/

**************************************************

Al catàleg de l’inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental publicat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú diu: 

Data de construcció: Època medieval, alta Edat Mitjana. S. X; 1837, reformes com a torre d'observació.

Descripció: Torre de planta circular conformant un volum troncocònic amb tres obertures: la porta d’accés i una finestra tapiada, amb dues llindades, i una petita finestra amb arc de mig punt. Base amb rampa i escales d’accés. Interior dividit a través de cúpula en tres espais sobreposats. Bassa al davant. Proximitat a la capella i a les construccions rurals del seu costat.

Estructura: Murs de càrrega de pedra que disminueixen la secció a l’augmentar l’alçada. Fàbrica de pedra de carreus petits i irregulars. Alguna filada d’opus spicatum. Obertures emmarcades amb pedra. Algunes petites espitlleres tapiades. Cúpules semiesfèriques. Porta i finestra tapiada amb expandit. Escala metàl·lica de gat.

Materials: Els materials que el composen són pedra calcària, fang i morter de calç.

Dades històriques:

Enveja va ser lloc, quadra i castell de l’antic terme de Cubelles, al peu del camí de la Geltrú a Cubelles. El lloc d’Enveja va esdevenir el centre d’una quadra, territori que durant el segle XV era fortificat amb un castell, edificat a l’entorn de la torre d’Enveja. La quadra es va incorporar a la parròquia de Sant Antoni Abat l’any 1363. Actualment, d’Enveja només resten la torre d’Enveja i l’ermita de Sant Joan. Les primeres referències històriques del lloc són de l’any 1278, en què se cita la loca d’Enveja. En el fogatge de l’any 1358, el loco d'enveja pertanyia a Bertran de Castellbisbal, i l’any 1363, Ramon de Castellbisbal era domicelli Anveja. La torre i el castell consten en un inventari de l’any 1513, on els Avinyó eren intitulats senyors del castell i quadra d'Enveja. El castell encara es documenta l’any 1758 i la jurisdicció de la quadra era reconeguda a mitjan segle XIX, propietat del marqués de la Motilla. L’any 1882 la va adquirir Josep Ferrer-Vidal. La torre d’Enveja, és doncs, una de les restes més antigues a la vila que romanen dempeus. L’any 1986, es van trobar tres sitges medievals al costat de la torre que la daten del segle X. La torre d’Enveja és també coneguda, des de l’any 1739, com la torre de Sant Joan. Garí cita la Crònica de cavaliers catalans del canonge Francesc Tarafa i Savall (1495-1556) on es descriu que Andreu Planas, veí de Sant Pere de Ribes, va comandar un grup de cristians que van conquerir la torre d’Enveja, en poder dels sarraïns, el 24 de juny de 1125, i que en memòria de la conquesta es va erigir la capella propera en honor d’aquest sant. La torre ha estat reconstruïda en diverses ocasions, una d’elles, el 1837, com a torre d’observació durant la Primera Guerra Carlina (1833-1840).

**************************************************
Enllaç amb informació del jaciment:

El jaciment arqueològic presenta diferents horitzons cronològics des d'època ibèrica fins a una fase moderna. Les restes se situen al voltant de la torre d'Enveja i la capella de Sant Joan Baptista, zona actualment transformada en parc urbà. El jaciment abasta diverses cronologies. D'època ibèrica i romana són un conjunt de materials recollits a principi del segle XX i dipositats a la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer. D'aquesta fase no es va detectar cap estructura visible associada. D'època medieval és la torre d'Enveja o de Sant Joan, documentada l'any 1386 però aixecada sobre una construcció anterior. La capella de Sant Joan està documentada l'any 1125 tot i que l'actual construcció és de 1873. Es té constància de l'aparició fortuïta de diverses sitges a la zona que han estat considerades d'època medieval i de les quals no es disposa de gaire informació. Al voltant de la torre apareixen restes d'estructures pertanyents a un mas d'època moderna enderrocat. L'any 2021 la zona és un parc urbà, la torre i l'església han estat consolidades i a terra no s'aprecia cap resta de material ceràmic ni estructura més enllà de les relacionades amb el mas modern que s'hi instal·là i que fou enderrocat en algun moment indeterminat de la primera meitat del segle XX.

**************************************************

Enllaços amb informació:

https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/2008

https://www.enciclopedia.cat/catalunya-romanica/torre-denveja-o-de-sant-joan-vilanova-i-la-geltru

https://www.catalunyamedieval.es/torre-denveja-vilanova-i-la-geltru-garraf/

https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=793

https://www.vilanova.cat/directori/detall?id=36380

**************************************************


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada