Seguidors

dijous, 27 de juny del 2024

CAL TERRA o CASA BOVERS

GELIDA - L'ALT PENEDÈS 

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/


La masia de Cal Terra forma part del nucli primitiu de Gelida -aquest del segle XIII- a l’entorn de la capella romànica de Sant Miquel (avui desapareguda i que ocupava el lloc de l’església actual). L’era de la masia arribava fins a la rectoria. A la finestra central de la façana hi figura la data de 1633, però sabem que és més antiga ja que s’esmenta en un inventari de l’any 1596 com a casa Bovers, reconeguts sastres de Gelida. Al pati, on durant anys s’hi va coure l’escudella de Santa Llúcia, s’hi conserva un pou.

*****************************************
Enllaç amb informació:

A l'any 1578 ja existia una casa al nucli de Sant Miquel que podria ser cal Terra: La casa del sastre Pere Bover. En un inventari de l'any 1596 ens diu "...una casa situada en la parrochia de Gelida al lloch de St. Miquel sufraganea de Gelida...". En el capbreu, en molt mal estat, de 1598 ens diu que Elisabet Civil, vda. de Pere Joan Bovers i Font del Puig, fill de l'anterior, sastre, i el seu fill Pere Joan Bovers i Civil, sastre, esmenten una peça de terra al lloc de St. Miquel per edificar una casa que podria ser la que en un pergamí (núm. 52) de l'any 1633 que conserva la família ens parla de l'establiment d'una casa gran, potser la nova, l'actual cal Terra, i diferents peces de terra (les Ribes, i dues més als llocs del Mallol i el Pèlag) als Bovers. Els Bovers ja són presents, com hem vist, a Gelida com a sastres abans de 1565. En Pere Bovers, francès i sastre, el primer que hem esmentat, i que casa amb una de cal Font del Puig. Els Bovers o Bover, són oriünds d'Alou, bisbat de Comenges (Regne de França). A més de l'inventari de l'any 1596 n'hi ha un altre de l'any 1668 ens diu les següents distribucions: Primo ala entrada dela dita casa, al manjador, a la cuyna, al pastador, ala botigueta, al seller, ala estància del cup, dalt ala sala, continua a l'any següent: Primo ala cambra que en Joan Alegre dorm, ala cambra del sastra, ala cambra dels hostes, ala cambra dels mossos, ala botiga delblat, auna caxa dolenta quey ha ala cuyna hy ha lo següent. 

La pubilla Magdalena Bovers i Llopard del mas Osset, casa, el 1642, amb l'hereu de can Terme de la Parra, Joan Terme, mentre que una germana dita Paula casa amb l'hereu de ca n'Alegre, de Castellví de Rosanes, Joan Alegre i Montmany de Sobrerroca, el 1650. A partir de les hores els Alegre alternen a viure entre Gelida i Castellví fet que un segle més tard, 1760, es produí un plet i una concòrdia entre els Casanoves i els Alegre, en concret entre Maria Romegosa, pubilla, vda. de Ramon Casanoves, de cal Terra de St. Pere de Lavern, Subirats, i Francesc Alegre i Mata, sobre la possessió de les següents cases: Cases de Pere Joan Bovers (la casa Gran, ben segur que és cal Terra actual), la Taverna i la caseta Xica. En Francesc Alegre el 1736 en no poder demostrar la propietat de cal Terra els senyors de Gelida li atorgaren nova carta precària.

Sobre una taverna a Gelida, l'any 1640, trobem un Guillem Baurís, d'origen francès, com a taverner. Ignorem si és la mateixa, però era segurament situada al nucli de Sant Miquel.

*****************************************

Altre enllaç amb informació:

https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/2660

Època: segle XVII

Descripció:

Construït el 1633, segons la data gravada a la finestra central, aquest casal de planta rectangular, consta de planta, un pis i golfes, amb teulada a dues vessant. Cal remarcar, i després d'unes desafortunades modificacions, el portal dovellat d'accés, l'entrada i la gran sala superior i un preciós pou al pati enjardinat.

*****************************************

Altres enllaços amb informació:

https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=8020

https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=15945

https://estimadaterra.wordpress.com/2023/08/05/cal-terra-de-gelida-alt-penedes/

*****************************************

 
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada