Seguidors

dimarts, 30 d’abril del 2019

MASIA ROSA o CA N'ORTADÓ
CERDANYOLA DEL VALLÈS - EL VALLÈS OCCIDENTAL

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaAl catàleg publicat per l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès diu:

Casa d’estiueig de grans dimensions, envoltada d’un ampli jardí, que avui allotja el Centre de Normalització Lingüistica del Vallès Occidental. El volum, la coberta, els materials i els motius decoratius de les façanes remeten a la revisió que de la masia tradicional catalana féuel moviment cultural del noucentisme.
L’aspecte de l’edifici correspon a la reforma realitzada l’any 1929 per encàrreec de Rosa Maymó Morera sobre un edifici existent. Segons el projecte signat per l’arquitecte Joaquim Lloret i Homs, es van afegir la segona planta i el porxo de la cara sud, es van obrir noves finestres a la cara nord, es va canviar la distribució interior i es va realitzar la decoració exterior.
Les façanes oest, nord, i est presenten elements similars com el sòcol de carreus; les finestres germinades de la planta baixa, d’inspiració romànica amb doble arc de mig punt i capitell amb decoració fantàstica; el balcó amb barana de ferro de la planta pis, o la finestra serliana d’inspiració renaixentista amb rica decoració esgrafiada en l’espai central sota l’amplia barbacana de les cobertes de dos vessants.
A aquest element s’afegeixen, a la façana est la porta d’entrada dovellada, d’arc de mig punt, flanquejada per una finestra allindada amb emmarcament de carreus de pedra a l’esquerra i una amb arc conopial gòtic a la dreta, i a la façana oest, dos balconades amb barana de fusta protegides per una petita teulada.
A la façana sud hi ha un porxo adossat amb tres arcs frontals i un a cada cantó, de mig punt, amb barana balustrada en la terrassa del primer pis.
A l’interior destaca l’escala amb davanters de rajola vidrada, els festejadors de les finestres i la xemeneia enrajolada amb mitges veles i decorada amb el relleu d’un dofí.
El jardí de gran superfície, s’estructura en diverses terrasses comunicades a través d’un eix amb graonades, salts d’aigua,, fonts i estanys, envoltat per una zona boscosa amb xiprers, alzines, llorers, magnòlies, pins, roures i teixs.
Dades històriques:
Cap a l’any 1900 els hereus de Camil Tord divideixen la seva gran propietat i la cedeixen a alguns pagesos a canvi d’un cens anual.
Durant els anys del 1912 al 1932, Rosa Maymó Morera, filla del propietari, casada amb Antoni Ortadó, va reagrupant els solars.
El mes de gener de l’any 1928, Rosita Maymó sol·licita permís per construir un pas subterrani per sota de l’actual carrer de la Mare de Déu del Pilar segons projecte de l’arquitecte Joaquim Lloret i Oms. El pas connectava el jardí a l’oest de la casa amb l’hort de la seva propietat que hi havia al davant, avui desaparegut.
No hi ha constància de que el pas s’arribés a construir.
El mes de novembre de 1929, Rosita Maymó sol·licita permís per reformar la seva casa segons projecte de l’arquitecte Joaquim Lloret i Oms. L’edifici correspon amb l’exixtent, però el solar és molt més reduït, limitat al sud-oest per la traça inclinada del camí vell de Canaletes.
L’any 1968 Maria Assumpció Ortadó Maymó hereta la finca de la seva mare.
El novembre de 1988 s’inicia una mobilització veïnal per salvar la Torre Vinyals, que semblava que estava a punt de ser enderrocada com a consequència d’una operació de permuta urbanística.
S’havia publicat que l’Ajuntament havia pactat amb la promotora propietàriade la Torre Vinyals i de Ca n’Ortadó aquest últim a canvi del permís per edificar en el solar del primer. Finalment es va arribar a un acord que va salvar els dos edificis.
L’any 1990 la casa i el jardí passen a propietat municipal.

Enllaç amb informació i descripció:


que diu:

Època: inici segle XX
Descripció:
Edifici aïllat, a quatre vents. Presenta planta baixa, pis i golfes. La seva planta és quadrada i la coberta en planta de creu. Sobre un sòcol de pedra s'aixequen les parets ornamentades amb esgrafiats. Les obertures estan encerclades per decoracions amb esgrafiats i elements de pedra. Teulada de teula amb ràfecs de gran volada sustentada per bigues de fusta i ornamentat amb llates i rajoles decorades. La façana posterior, que està sobre el jardí, té un gran balcó de barana de ferro acompanyat per dues galeries, amb barana de fusta treballada i lleugerament volades respecte el pla de la façana. Presenta simetria tant en façanes com en l'estructura de l'edifici. La casa està envoltada per un jardí amb notable treball d'enginyeria.   

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada