Seguidors

dissabte, 2 de gener de 2021

ESGLÉSIA DE SANT MATEU DE CANET DE LA TALLADA

LA TALLADA D'EMPORDÀ - EL BAIX EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/Enllaç amb informació:

que diu:

Època: segle XVII – XVIII

Descripció:

L'església de Sant Mateu de Canet de la Tallada (aquest indret també és anomenat Canet de Verges) és un edifici d'una nau, amb una capella a cada costat, capçalera plana i campanar de planta quadrada a la banda de migdia. La façana és molt simple, amb obertures escasses i centrades. La porta d'accés té una llinda, un òcul superior i un coronament sinuós, que sobresurt per damunt el nivell de la teulada. Una obertura en forma de creu centra el coronament. L'arrebossat, malmès i desaparegut en la part inferior, imita carreus.
Davant la façana es troba un petit pati, delimitat per una tanca, que inclou el cementeri.
La construcció (església i campanar), en què es combinen fonamentalment els carreus de pedra i el paredat, es cobreix amb teulades a doble vessant.

Notícies històriques:

L'església de Canet de la Tallada o Canet apareix esmentada ja el S. XII (1182) en relació amb la canònica d'Ullà. L'edifici actual, però, fou bastit entre els segles XVII-XVIII, i ha experimentat nombroses modificacions i reparacions al llarg del temps a causa dels desperfectes produïts per les inundacions. Les pedres de la construcció mostren diverses dates: 1605 i 1744 els arcs de les dues capelles laterals, 1743 la llinda de la porta d'accés (segons J. Badia, aquesta pedra prové d'una masia del lloc, i fou col·locada al seu emplaçament actual en un dels processos de restauració).
En l'actualitat, l'església es troba integrada en un conjunt d'edificis resultant de les modificacions introduïdes en l'antiga rectoria pel seu actual propietari.Altre enllaç amb informació:

que diu:

Església dels segles XVII-XVIII construïda en gòtic tardà. Consta d'una nau de tres trams coberts amb voltes ogivals simples sobre dos arcs torals apuntats; té la capçalera recta; l'acompanyen capelles laterals amb volta de creueria, una per banda. El frontis té un portal rectangular on hi figura la data de 1743 a la llinda, però sembla una peça aprofitada d'un altre edifici; el seu marc és de carreus en pedra clara i el seu mur mostra un parament de maçoneria mig picada, carreus grisos ben escairats a cantoneres, un òcul atrompetat a mitja alçada i una minsa cornisa angular al capdamunt que deixa endevinar una teulada de doble vessant.
Campanar rústic i senzill merament funcional. Té planta rectangular (4'65 x 5'27 m) i està coronat per una teulada de doble vessant; els seus murs són de paredat amb carreus a cantoneres. La cel·la està oberta amb finestres d'arc de mig punt; hi penja alguna campana.
Situació: adossat al mur de migdia, prop de la capçalera orientada a ponent.

Altre enllaç amb informació:

http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=9685 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada