Seguidors

dilluns, 26 de novembre de 2018

CAN SANGLAS
Manlleu - Osona

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Obra de l'arquitecte Isidre Puig Boada (Barcelona 1891-1987)

Isidre Pui gBoada

Enllaç amb informació i descripció:

que diu:
Època: mitjan segle XX
Descripció:
Edifici de planta, dos pisos caseta i golfes amb cinc eixos compositius verticals molt marcats. L'estructura de la façana es va repetint seguint el següent mòdul: a ran de carrer trobem un portal d'arc rebaixat amb dovelles regulars, al primer pis un balcó amb brancals i llinda de pedra i barana de ferro forjat, el segon pis també hi ha un balcó, però més petit. Per últim tenim un òcul ovalat a les golfes.
A la planta baixa hi ha un sòcol de carreus de pedra, mentre que la resta de l'edifici és arrebossat. El ràfec de la coberta se sustenta per biguetes de fusta. La dovella central del portal d'accés mostra un medalló esculpit.
 
Notícies històriques:
Aquest era l'habitatge de la família Sanglas. Josep Sanglàs tenia al 1842 una petita fàbrica de teixits de cotó que amplià amb una filatura moguda per energia hidràulica aprofitant el canal industrial del Ter. El seu nét Josep Sanglàs Alsina, junt amb Josep Serra, el 1908 va fundar la S.A. Serra, la gran constructora catalana de maquinària tèxtil.

Al catàleg d'edificis urbans publicat per l'ajuntament de Manlleu diu:
Construïda per l'arquitecte Isidre Puig Boada, sobre un edifici anterior, probablement del segle XVIII.
Cada eix està compost per un portal d'arc rebaixatamb dovelles regulars a la planta baixa, un balcó de baranes de ferro forjat amb l'obertura de linies rectes amb brancals i dintell de pedra irregulars, en la planta segona un altre balcó de baranes de ferro forjat amb l'obertura més petita també de linies rectes i  amb els brancals i llindes de pedra regular, a sobre un òcul oval dona llum a les golfes. Les dovelles del portal central estan més treballades i la central té un medalló esculpit.
L'edifici té un sòcol de carreus de pedra, mentre que la resta està arerebossada. El ràfec de la coberta es sustenta per biguetes de fusta.
Aquest era l'habitatge de la família Sanglas.

Altre informació trobada a internet però que ara mateix desconec l'enllaç i que diu:
Cal remarcar les baranes de forja i els treballs en pedra picada de la façana, el cancell d'entrada i l'escala. Els Sanglas formen part de la primera fornada de fabricants de la vila. Josep Sanglas tenia establerta, el 1842, una petita fàbrica de teixits de cotó que amplià amb una filatura, moguda amb energia hidràulica, aprofitant el canal industrial. El seu nét, Josep Sanglas Alsina, impulsà diverses obres de mecenatge a la vila, com el Patronat de Cultura, creat el 1930, amb un gran esperit liberal.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada