Seguidors

dimarts, 16 de març de 2021

CAN TEIO i L'ANTIGA CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ

GARRIGUELLA - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/ Inscripció al dintell de la façana d'entrada: I * P * S 1721

Inscripció a la finestra del pis: IOAN PORTELL


Enllaç amb informació de la casa:

que diu:

Època: segle XVIII

Descripció:

Es tracta d'un edifici de planta més o menys rectangular, format per diversos cossos adossats. La casa presenta la coberta a dues aigües de teula i està distribuïda en planta baixa i pis. El portal d'accés a l'interior és d'arc de mig punt adovellat, amb la dovella clau gravada: I P S 1721. Al costat, una finestra d'arc rebaixat bastida amb maons, amb els brancals de pedra. Al pis hi ha dues finestres rectangulars amb els muntants bastits amb carreus desbastats i les llindes planes. La central presenta l'ampit de maons, mentre que la lateral té la llinda gravada amb el nom IOAN PORTELL i l'ampit de pedra motllurat. A la part posterior de l'edifici hi ha un cos adossat amb terrassa al nivell del primer pis i, al costat, un cos amb teulada a un sol vessant i les obertures d'arc rebaixat bastides amb maons.
L'edifici principal presenta dos petits cossos adossats al costat est. Ambdós són de planta rectangular i amb les cobertes a un sol vessant. El davanter ha estat força restituït, però manté la façana bastida amb pedra i morter, amb una finestra rectangular bastida amb pedra i amb la llinda de fusta. El cos posterior és de pedra, maons i morter de calç i actualment ha perdut la coberta.
Tota la construcció es troba bastida amb pedra sense treballar lligada amb abundant morter de calç. La façana principal conserva restes del revestiment original de l'edifici.

Notícies històriques:

A la façana principal, a la dovella central del portal d'entrada, hom pot llegir la inscripció "I * P * S 1721". A la mateixa façana, al primer pis, s'obre una obertura d'arc a nivell amb llinda monolítica, on s'aprecia incisa la inscripció "IOAN PORTELL" amb una altra data illegible.

************************************************************************************

Enllaç amb informació de la Capella de Sant Sebastià:

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=13&consulta=MCU0KzE3MDc3MyU=&codi=38147

que diu:

Època: segle XIV / XVI

Descripció:

Es tracta de les restes conservades de l'antiga capella de Sant Sebastià, actualment rehabilitada. En concret es manté un dels arcs laterals de l'edifici. Es tracta d'un gran arc de mig punt, bastit amb carreus de pedra ben escairats als brancals. La part superior de l'arc està format per lloses de pedra disposades a sardinell. La resta del parament està bastit amb pedres sense treballar lligades amb morter. L'obertura presenta una fornícula central de mig punt, restituïda, apte per col·locar-hi la imatge. Sota seu destaca un ampit sobresortit de pedra, per fer-hi les ofrenes. A la part superior de la fornícula hi ha una petita obertura rectangular.

Notícies històriques:

La capella de Sant Sebastià fou fundada entre els anys 1347 i 1349, i té el seu origen en una gran pesta de tifus i còlera que assolà la regió, com quedà documentat en el cartulari de Vilabertran. Aquestes capelles es fundaren com hospitals, fora de les muralles per una qüestió de prevenció en les possibles infeccions. Fou reedifica i engrandida l'any 1588.
Posteriorment, al mateix lloc hi havia un lloc dit la presó, i en el pis de dalt hi havia una secretaria.
************************************************************************************
Enllaç amb informació del jaciment:

que diu:

Cronologies: Des de Medieval Baixa Edat Mitjana ( 1300 / 1399 )

Tipus de jaciment: Edifici religiós església

Descripció:

Es tracta de la Capella de Sant Sebastià a Garriguella de Baix. Fou fundada l'any 1347 - 1349 i reedificada l'any 1588. En primera instància serví d'hospital per atendre els malalts de la pesta i situada als afores del recinte emmurallat de la vila medieval. A mitjans del segle XX fou enderrocada per la construcció de la carretera C-252, però es varen mantenir algunes parts de la seva estructura original. D'aquestes encara es manté una paret lateral i un arc amb dues concavitats al fons. Una d'elles sembla haver servit per posar-hi una imatge. En commemoració de l'any jubilar 2000, aquest arc fou objecte de treballs de restauració que consistiren en la neteja i estabilització de l'arc i la col·locació d'una imatge al seu centre. Malgrat aquests treballs de restauració, l'estat de conservació del conjunt és pot considerar regular, atès que no es pot reconstruir la seva planta original ni determinar la seva morfologia.

 


************************************************************************************
Altres enllaços amb informació:
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada