Seguidors

dimarts, 2 de juliol de 2019

CASA FRESNEDA
L'ESCALA - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaEnllaç amb informació:

que diu:

Època: mitjan segle XIX
Autor: Josep Esteve Corredor (Girona 3 d febrer de 1896 - 16 de juny de 1965)  – arquitecte de la reforma 1946-1947

Josep Esteve Corredor
Descripció:
Situada dins del nucli antic de la població de l'Escala, a l'extrem nord de la Punta, amb façanes al passeig de la Riba, la plaça de l'Esquirol i el carrer de la Torre.
Edifici format per dues crugies, construïdes damunt del desnivell del terreny costaner. Entre el carrer de la Torre, on hi ha l'accés principal, i el passeig de la Riba, aquest desnivell facilita la creació d'una planta semisoterrada, amb accés des del passeig. La distribució es completa amb planta baixa i pis, i una tercera planta ubicada a la crugia sud. Aquesta presenta coberta de teula a quatre vessants, amb ràfec de dents de serra, mentre que el cos nord té la coberta plana amb terrat, delimitat per una barana correguda d'obra. Les tres façanes presenten les obertures rectangulars emmarcades amb pedra, amb l'ampit rectangular lleument destacat. La porta principal també està emmarcada amb pedra, però presenta un espai semicircular, a mode timpà, només amb les dues impostes de pedra. La façana encarada al passeig presenta un gran finestral delimitat amb barana de pedra i, al pis superior, tres finestres balconeres d'arc de mig punt, amb barana de pedra individual.
La resta del parament està arrebossat i pintat de blanc.
 
Notícies històriques:
Casa propietat de la família Fresneda (fàbrica Netol). Josep Esteve reforma l'edifici entre els anys 1946-1947.
Josep Esteve Corredor (1896-1965) va ser un arquitecte gironí de renom. Entre els anys 1923 i 1934 exercí d'arquitecte municipal d'Olot. Va col·laborar professionalment amb M. Masramon i Joan M. de Ribot, i Rafael Masó, entre d'altres. Fou membre de l'Associació d'Arquitectes de Catalunya, i afí a la Lliga Regionalista. També va pertànyer al CAME (Cuerpo de Arquitectos Municipales de España) i fou present al I Congrés d'Arquitectes en Llengua Catalana (1932). Va ser el primer delegat a Girona del Delegat del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i Balears, l'any 1932. Passada la guerra, va tornar a exercir el càrrec durant el període 1947-1952.
Entre les cases construïdes a Olot cal esmentar la casa Gratacós, avui Capdevila (1923), la reforma de la casa Trias, avui Bartrina (1923), la casa Masllopart (1924), la casa Griñó, avui Corominas (1925), la casa Farjas (1926) i la casa Pagés (1927-28).
A Girona, va projectar edificis com la Casa Sureda-Bordas (1924) a la Rambla, el Col·legi de La Salle (1926), la Casa Valls (1927) al carrer del Carme, la Casa Sarrà (1928) al carrer Barcelona, la capella del Immaculat Cor de Maria (1935) a la ronda Pare Claret i la seu del Banc Hispano-Americà (1944) a la plaça Marquès de Camps.
Pel que respecte a l'Alt Empordà en general, va projectar obre importants com les Oficines Municipals a Roses (1927), Casa Bungalow Bosch Sans a L'Escala (1964-1965), l'ampliació de la Casa Llobet / Bloc d'apartaments Llobet, també a L'Escala (1962), la reconstrucció Casa ca l' Herrero a Portbou (1942) i l'ampliació a Hotel - Saló Congesta a Portbou (1935).
En els arxius del COAC es pot trobar un fons documental que consta de 942 projectes de l'autor, datats entre 1922 i 1965, 370 imatges, 2 dibuixos acadèmics i 2 caixes d'arxiu amb documentació professional, a més de 394 fotografies en BN i suport paper, centrades bàsicament en les obres realitzades per Josep Esteve Corredor. Una petita part correspon a fotografies de caràcter més personal. Es troben, igualment, descrites en base de dades i consultables al web.
 Altre enllaç amb informació:
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada