Seguidors

dilluns, 30 de desembre del 2019

CAN FERRER FÀBREGA
CAMALLERA - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Enllaç amb informació:

que diu:

Època: segle XVII
Descripció:
Edifici aïllat de planta més o menys rectangular, amb la coberta de teula de dues vessants i distribuït en planta baixa i dos pisos. La façana principal, orientada a llevant, presenta dos portals d'accés a l'interior, el principal de mida més gran i d'arc de mig punt adovellat. L'altre portal és d'arc rebaixat també adovellat, tot i que les dovelles li proporcionen un emmarcament de mig punt. Al primer pis hi ha un gran balcó corregut amb la llosana motllurada sostinguda per quatre mènsules, al que li donen sortida dos finestrals rectangulars, un d'ells emmarcat amb carreus de pedra i l'altre amb l'emmarcament arrebossat. A la segona planta hi ha dos balcons exempts amb els finestrals de sortida rectangulars emmarcats en pedra. Al mig del parament, a la planta noble, destaca un carreu gravat amb la data 1683. La resta d'obertures de l'edifici són majoritàriament rectangulars, amb els emmarcaments de pedra o bé arrebossats. Tot i això, cal destacar una finestra geminada d'arc de mig punt situada a la façana sud i quatre badius de mig punt, amb barana d'obra inclosa, situats a la part superior de la façana de ponent. L'interior de l'edifici presenta, a la planta baixa, estances cobertes amb voltes de canó seguit de maó pla, la del vestíbul amb llunetes i un arc former. A la planta noble es conserven algunes de les voltes originals, de diverses formes.
La construcció està totalment arrebossada, llevat dels carreus de pedra desbastats de les cantonades de l'edifici.
Notícies històriques:
Can Ferrer Fàbrega és una casa pairal del segle XVII. A l'altura del primer pis de la façana principal es pot apreciar la data del 1683 en un dels carreus. L'edifici ha experimentat diverses modificacions al llarg del temps, que han alterat la seva estructura original. La darrera reforma va tenir lloc vers el 1940.

Altre enllaç amb informació:

que diu:

Descripció:
Can Ferrer-Fàbrega és una casa pairal de grans dimensions, emplaçada a llevant de l’església parroquial i a la banda de migdia del carrer de l’Església.
És una construcció de planta baixa i dos pisos amb coberta de doble vessant. La seva façana és orientada a llevant. La planta baixa és coberta amb voltes de canó seguit de tres punts de maó pla, amb llunetes i arc former a la plaça d'entrada. El portal és de mig punt, adovellat. A mà esquerra hi ha un altre portal, d'arc rebaixat i dovelles de mig punt, que dóna accés a una petita vivenda dels masovers. A la planta noble es conserven algunes de les voltes originals, de diverses formes. Un balcó seguit a la façana principal té accés des de la sala i l'habitació principal. A la façana de migdia (lateral), una de les habitacions té una doble.
Diverses reformes modernes han desfigurat l'estructura original, fonamentalment pel canvi d'emplaçament de l'escala principal. La façana principal està totalment arrebossada, llevat dels carreus de cantonada i de les obertures de pedra (una d'elles, al segon pis, també ho està, d'arrebossada); a la planta baixa hi ha dues portes d'accés, la de la dreta, més gran, d'arc de mig punt amb dovelles de pedra i la de l'esquerra d'arc molt rebaixat, amb dovelles de pedra que configuren un emmarcament de mig punt. Al primer pis, un gran balcó molt sobresortit, sostingut per quatre mènsules, abraça tota la façana. Al segon pis, hi ha dos balcons amb obertures rectangulars. En un carreu colocat a l’altura de la planta noble, hi ha a data 1683.

Altre enllaç amb informació:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada