Seguidors

diumenge, 29 de desembre de 2019

CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ
CAMALLERA - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Enllaç amb informació:

que diu:

Època: segle XVI
Descripció:
Situada dins del nucli urbà de la població de Camallera, a la part de migdia del terme, integrada dins l'entramat urbà del veïnat de Sant Sebastià.
Petit edifici d'una sola nau amb absis semicircular orientat a llevant. La volta de la nau és de canó seguit mentre que la de l'absis té forma de quart d'esfera. No hi ha cap separació entre aquests dos espais. Als murs laterals no hi ha cap obertura, mentre que la capçalera presenta dues finestres rectangulars d'un sol vessant. La façana presenta un portal d'accés d'arc de mig punt adovellat i una petita obertura circular a la part superior, amb la data gravada del 1565, tot i que força degradada. La façana està rematada amb un petit campanar de cadireta d'arc rebaixat, amb coberta de dues aigües.
La construcció és bastida amb pedra sense escairar de mida diversa, sense formar filades. En canvi, en el parament de la façana s'observa la combinació d'aquest mateix parament amb un altre de carreus ben escairats, situat a la part inferior del mur.
Notícies històriques:
Ermita construïda en el segle XVI i probablement inaugurada l'any 1565, data que apareix a la façana principal. El temple fou construït sota l'advocació de San Sebastià, protector contra la pestilència i el contagi. Fou bastida vora del camí reial, a uns tres-cents metres del poble de Camallera, en direcció a Gaüses. Posteriorment a la construcció de l'edifici, al seu voltant va néixer un veïnat format per cinc masies, de les que destaca can Recasens.
Altre enllaç amb informació:

que diu:

Aquesta ermita fou erigida en honor del sant advocat contra el contagi i la pestilència vora del camí reial, a uns 300 metres del poble de Camallera en direcció a Gaüses. A la seva vora va néixer un veïnat de 5 masies.
La capella és duna sola nau amb capçalera semicircular al seu extrem de llevant. A la façana hi ha un portal d’arc de mig punt, adovellat i un òcul monolític, en el qual a la part inferior hi apareix, incís, l’any 1565. Aquest frontis és rematat per un petit cloquer de cadireta de dos pilastres closes amb un arc de forma rebaixada fet amb terrissa Al cim hi ha un panell.
Als murs laterals no hi ha cap obertura. A la capçalera hi veiem dues finestres rectangulars, d’un sol vessant situades als costats, equidistant del centre i dels extrems de l’hemicicle absidal. En la unió de la nau amb l’absis no es forma cap cantonada. Els murs tenen la mateixa alçada tant a la nau com a la capçalera; això motiva que la teulada !tingui el mateix nivell en tot l’edifici.
L'interior de a capella és totalment enguixat. La volta de la nau és de canó seguit i acaba a l'extrem de llevant al presbiteri, en forma de quart d’esfera. No hi ha cap arc que assenyali la separació entre la nau i l’absis. A la banda de ponent hi ha un cor sostingut per una volta de forma rebaixada.
La capella es construí amb pedres de les més diverses mides sense treballar, amb les quals no s’intentà aconseguir filades seguides. Hi és molt visible l’argamassa que lliga el material. Les cantonades del frontis són tetes amb carreus escairats. També hi ha un espai construït amb carreus, amb rebles de pedrusca i rajols entremig, als costats de la portalada.
L’ermita de Sant Sebastià de Camallera és una construcció eminentment popular que, com indica la data de la façana tou bastida a la segona meitat del segle XVI. Malgrat la planta semicircular del seu absis no es pot confondre de cap manera amb una església romànica. La tipologia de les obertures, la manca de cantonades i de desnivell entre el mur de l’absis i els de la nau, són alguns detalls que cal tenir en compte, que ens demostren sense lloc a dubtes que a capella és posterior a l'Edat Mitjana. Un altre element a considerar és el tipus d’aparell. L’aparell de la capella de Sant Sebastià és propi de les construccions post-medievals.

Altre enllaç amb informació:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada