Seguidors

diumenge, 29 de desembre de 2019

RECTORIA DE CAMALLERA
CAMALLERA - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaEnllaç amb informació:

que diu:

Època:segle XVII/XIX
Descripció:
Situada dins del nucli urbà de la població de Camallera, a la part de ponent del terme i adossada a l'església parroquial de Sant Bartomeu.
Edifici entre mitgeres de planta rectangular amb jardí lateral, distribuït en tres crugies, que presenta la coberta de teula de dues vessants i consta de planta baixa i dos pisos. La façana principal, orientada al carrer Nou, presenta una composició de les obertures gairebé simètrica. A la planta baixa hi ha un portal d'accés d'arc molt rebaixat, amb els brancals bastits amb carreus ben desbastats, i als costats, dues finestres rectangulars amb les llindes gravades. La inscripció de la llinda esquerra està força degradada però, tot i així es llegeix el cognom “VIDAL”. La de la dreta presenta la següent llegenda: “MATHEUS DE RIBOT RECTOR DIE 4 ABRIS 1747”. Al primer pis hi ha tres balcons exempts amb les llindes de pedra planes, la central gravada amb la data 1749. Les obertures de la segona planta són tres finestres rectangulars amb l'emmarcament arrebossat. La façana de migdia, orientada al pati, presenta una terrassa al nivell del primer pis, a la que s'accedeix a través d'un finestral rectangular bastit amb maons. A l'extrem superior destaca una finestra reformada, amb els brancals bastits amb maons i la llinda d'arc conopial de pedra, situada al nivell del segon pis. Presenta la següent inscripció: “LAURET PASQUAL R DE 3 IUNNI 1670”. Per últim, la façana posterior, tot i que força modificada, conserva un tram bastit amb carreus regulars i situat a la part inferior del parament. Destaquen les restes d'una antiga obertura d'arc de mig punt tapiada.
La construcció és bastida amb pedra de diverses mides i material constructiu. La façana principal té el parament arrebossat i pintat.
Notícies històriques:
L'edifici de la rectoria va ser bastit durant els segles XVII i XVIII, d'acord amb les diverses inscripcions que hi apareixen (a la finestra dreta de la planta baixa es pot llegir: MATHEUS DE RIBOT RECTOR 1747, i al balcó central, 1749), tot i que es van reutilitzar alguns elements que formaven part d'una construcció anterior (cal remarcar la inscripció de la finestra de la façana lateral, d'arc conopial: LAVRET PASQUAL/R. DE 3 DE IVNI 1670. Ha sofert diverses reformes posteriors.

Altre enllaç amb informació:

que diu:

Descripció:
La Rectoria, afegida al mur meridional de l’església, és un edifici de planta i dos pisos amb tres crugies.
La façana principal, que dóna al carrer Nou, és molt senzilla i de composició gairebé simètrica. Té una porta d'arc molt rebaixat, centrada a la planta baixa, i dues finestres allindades als costats. Els dos pisos superiors tenen tres obertures cada un, totes elles rectangulars. En una petita finestra d'aquesta façana hi ha una llinda amb la inscripció “obra feta pel rector Mateu de Ribot l’any 1748".
La façana posterior de l'edifici es troba molt modificada. Conserva un fragment de mur amb carreus regulars a la part inferior i restes d'una obertura d'arc de mig punt.
En el mur lateral dret (o de migdia), al nivell del segon pis, hi ha una interessant finestra conopial del segle XVII.
Cronologia:
Casa edificada en el segle XVIII (d'acord amb les diferents inscripcions que apareixen) reutilitzant alguns elements que formaven part d'una construcció anterior. Ha estat reformada en diferents ocasions.

Altre enllaç amb informació:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada