Seguidors

dimarts, 17 de desembre de 2019

RECTORIA DE VILAÜR
VILAÜR - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa
Enllaç amb informació:

que diu:

Època: segle XVI-XVII-XVIII
Descripció:
Situada dins del nucli urbà de la població de Vilaür, a l'interior de l'antic recinte emmurallat de la vila, adossada a l'església parroquial de sant Esteve i formant façana amb el carrer de l'Església.
Edifici entre mitgeres de planta irregular, format per dos cossos adossats amb una zona de pati posterior. L'edifici principal presenta la coberta a dues vessants de teula i està distribuït en planta baixa, pis i altell. Les obertures són rectangulars i estan emmarcades amb carreus de pedra ben desbastats i les llindes planes, moltes d'elles amb inscripcions. Al portal d'accés hi ha gravat l'any 1561 i la llegenda “NOS FECIT” envoltant l'emblema de la família Puig, una de les més destacades de la població. Al pis hi ha una finestra amb el següent gravat, “IHS BALDIRI PUIG”, envoltant l'emblema familiar. Damunt del portal hi ha una altra llinda amb l'any 1714, i l'emblema de la família Gener al mig.
El cos adossat a ponent està avançat respecte la línia de façana de l'edifici principal. Presenta la coberta a dues vessants de teula i està distribuït en planta baixa i dos pisos. Destaquen les dues finestres de la primera planta, una amb la inscripció “BALTAZAR IANER” i l'altra amb “PRESBITER· E · RECTOR”. Al portal de la planta baixa hi ha l'any 1687 i la següent llegenda, “NOS FECIT”, envoltant l'emblema de la família Gener. La resta d'obertures de la façana són bastides amb maons. Cal mencionar un petit cos rehabilitat de planta quadrada, adossat als dos principals, bastit amb pedra i amb les obertures probablement restituïdes. Destaca una petita obertura a mode d'espitllera, bastida amb maons i situada a l'extrem superior de la cantonada que s'adossa a les altres construccions.
Ambdues construccions són de pedra escairada de diverses mides i morter, amb carreus a les cantonades i els paraments arrebossats, el del cos adossat a l'església es manté força íntegrament.
Notícies històriques:
Aquest edifici està format per dos cossos que actualment formen cases separades.
Per una banda el cos que s'adossa a l'Església, considerada l'antiga rectoria, que fou bastida vers el segle XVI, tapiant la primitiva entrada al temple, té tres inscripcions diferents, dos a les finestres i una a la porta principal. A la finestra superior esquerra, es llegeix BALDILIO PUIG i l'escut de la família que està compost per un puig i una creu al damunt. A la llinda de la porta d'accés, sent complementària a aquesta, es llegeix 1561 NOS FECIT. Aquesta dataria la primera fase constructiva d'aquest cos. D'altra banda, a la finestra superior dreta també és llegeix la data 1714 i s'aprecia l'escut amb un G de Baltazar Gener, rector de Vilaür. Aquesta data correspondria a una posterior remodelació o ampliació.
Respecte a l'altre cos, en connexió amb aquest, també es pot apreciar tres inscripcions a tres diferents llindes que s'han de llegir seguides. A la llinda superior esquerra es llegeix BALTAZAR IANER, a la finestra superior dreta PRESBITER RECTOR i a la llinda de la porta principal d'entrada NOS FECIT 1687, datant aquest cos al 1687, sent posterior a la construcció de la rectoria, però anterior a la reforma empresa a la mateixa l'any 1714 per en Baltasar Gener. Desgraciadament els lligams entre les famílies Puig i Gener encara no s'han esbrinat.

Altres enllaços amb informació:Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada