Seguidors

dilluns, 30 de desembre de 2019

CAN FERRER PAGÈS o CAN RIBOT
CAMALLERA - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau JuscafresaEnllaç amb informació:

que diu:

Època: segle XVII-XVIII
Descripció:
Gran edifici aïllat de planta en forma d'L, envoltat d'un gran jardí per la banda de tramuntana i de llevant. El cos principal, format per tres crugies, presenta la coberta de dues vessants disposada a diferent nivell i està distribuït en planta baixa i dos pisos. La façana principal és el resultat d'una remodelació que imita els paraments de carreus regulars dels palaus renaixentistes. A la planta baixa hi ha un gran portal central adovellat d'arc de mig punt i als costats, dues finestres rectangulars emmarcades amb carreus desbastats. La de l'esquerra presenta la data 1688 gravada a la llinda i la de la dreta l'any 1715. Al primer pis s'obren tres finestres rectangulars amb l'emmarcament motllurat i guardapols superior. L'obertura central presenta l'ampit i un voladís superior sostinguts amb mènsules estriades, i damunt seu hi ha un escut heràldic. A la cantonada de llevant hi ha una finestra balconera doble rectangular, separada per una columna estriada amb capitell corinti. Les finestres de la segona planta, tot i que restituïdes, presenten la llinda plana decorada i sostinguda amb permòdols ornamentats. La façana està rematada amb un ràfec pintat de color blanc, amb els motius ornamentals en vermell, creat l'any 1953 a imitació dels ràfecs originals de la regió del segle XVIII. La façana de llevant, encarada al jardí privat, presenta les obertures rectangulars originals, força més senzilles. La façana de ponent presenta un cos rectangular adossat d'una sola planta, amb terrassa superior a la que s'accedeix des del primer pis de l'edifici. Destaquen els dos portals originals de la façana principal, un de rectangular i l'altre de llinda plana sostinguda amb permòdols, ambdós emmarcats en pedra. Darrera d'aquest cos hi ha altres edificis adossats al cos principal, dels que destaca una capella situada al primer pis. Presenta la capçalera poligonal i és de construcció recent, dedicada a la Mare de Déu del Roser, amb una talla renaixentista de la verge. A la planta baixa, a peu de carrer, hi ha un gran portal d'arc de mig punt adovellat. L'interior de l'edifici presenta sales cobertes amb voltes de canó bastides amb pedra o amb maó pla, la de la sala principal decorada amb llunetes i pintures murals datades al segle XIX, que també es repeteixen en d'altres estances. A la llinda d'una porta de la sala principal hi figura l'any 1638 i cal destacar un portal de mig punt situat al mur sud, que presenta una prominent decoració escultòrica. Al guardapols hi ha escuts sostinguts per personatges i motius en relleu de tema floral i geomètric. A la planta baixa es conserva la premsa i la bodega amb diversos estris originals.
Majoritàriament, la construcció està arrebossada i pintada, exceptuant la façana del cos principal, bastida amb carreus ben escairats disposats en filades.
Notícies històriques:
Can Ferrer Pagès, també coneguda amb el nom de Can Ribot, és una de les grans cases pairals de Camallera. La construcció d'aquest casal data dels segles XVII-XVIII (en una llinda de la planta noble apareix la data del 1638, i en una finestra de la planta baixa el 1715).L'any 1953 l'arquitecte Joan Maria Ribot va dirigir les obres de remodelació que han configurat l'aspecte actual de l'edifici, en integrar al conjunt elements procedents d'altres construccions i canviar la disposició de la façana principal, que va quedar situada al carrer de l'Església.
Hi ha notícies que la finestra cantonera de la façana principal procedeix d'un mas del terme de Bàscara.
A l'interior de l'edifici, a la sala principal, destaca un cicle de decoració pictòrica mural datat al segle XIX. També destaca una porta amb decoració esculpida, situada al mur sud de la sala major, la qual procedeix d'una casa del carrer de la Força de Girona, segons Joan Badia.

Altre enllaç amb informació:

que diu:

Descripció:
Can Ferrer-Pagés conegut també com Can Ribot és una de les grans cases pairals de Camallera.
Gran casal amb la façana de migdia al carrer de l'Església que està envoltat, per llevant i tramuntana, d'un gran jardí. Aquest jardí, que condueix a l´accés de la carretera, s'estructura envoltant d'una doble filera de xiprers.
La façana sud, que presenta tres crugies al carrer de l'Església, s'ha reformat mitjançant l'aportació de carreus i d'obertures antigues de la mateixa finca. Aquest mur es va construïr imitant una façana renaixentista pròpia dels palaus d’aquest estil que es conserven al país. El mur que abans no tenia gaire caràcter, ha estat convertit en la façana principal. El seu aparell és de carreus trets d’altres llocs. El ràfec de teulada, una imitació hàbil dels habituals d'aquesta regió en el segle XVIII, també és de factura recent. Al costat esquerre d'aquesta façana, en un cos d'edifici avui rebaixat, hi destaca el gran portal adovellat amb llinda plana i mènsules encorbades que sí que pertanyen a l'edifici original. Igualment destaquen, a la planta noble, els tres finestrals renaixentistes d’obertura rectangular ornats amb motllures. A la llinda d'una finestra senzilla de la planta baixa hi figura la data 1715. Sobre el finestral del centre i ha un escut i al pis superior tres finestres, algunes de pedres treballades modernament. Al ràfec de la teulada hi veiem un intent d’imitació dels temes decoratius populars que trobem, en aquest indret de l’edifici en moltes cases de la comarca. A l'angle sud-est de la casa s’hi va col·locar una gran obertura cantonera renaixentista (un finestral amb balconades), que té una columna angular estriada amb capitell d’estil corinti. Procedeix, segons noticies, d’un mas del terme de Bàscara. La façana de llevant, al jardí privat, també conserva tots els trets originals, obertures rectangulars.
A l'interior destaca la bella sala principal coberta amb volta de Llunetes i decorada amb pintures “pompeianes”, del segle passat. Altres estances del casal tenen aquest tipus de pintures murals. A la llinda d'una porta de la sala major i figura l’any 1638. Una altra porta gótico-renaixentista, que es troba a la banda de migdia d’aquesta sala és l’arc de mig punt i posseeix una interessant decoració esculpida. A les impostes del prominent guardapols hi podem veure uns escuts sostinguts per personatges. Hi ha, també, motius en relleu de tema floral i geomètric. Aquesta bella porta procedeix d'una casa del carrer de la Força de Girona. Igualment, a l'interior de la casa, es conserva l'estradós de l'absis romànic de la primitiva església de Sant Bartomeu, del segle XIII.
A la planta baixa hi ha la premsa i la bodega amb tots els elements i estris antics. Algunes estances d’aquesta part de ‘edifici tenen volta “grassa” i d’altres volta de maó de pla. Al costat de ponent, sobre una terrassa i a l’altura del pis, sobresurt de la resta del casal el cos de la petita capella, de construcció molt més recent. És dedicada a la Mare de Déu del Roser, on actualment s’hi venera una talla renaixentista de la verge amb l’infant. També es de construcció recent la biblioteca, que es desenvolupa en doble planta, on una escala helicoïdal de fusta es resol en desnivell.
L'altra banda del carrer l'actual "fusteria Ribas" ocupa la que segurament era l'antiga casa Ferrerpagès. A la façana hi ha un portal de dovelles petites amb un escut a la clau i una finestra renaixentista idèntica a les de l'actual casal amb una petita espitllera d'arma de foc a sota. Al costat esquerre d'aquesta façana, en un cos d'edifici avui rebaixat, es pot veure un portal renaixentista de llinda plana i mènsules incorbades que sí pertany a l'edifici original.
Cronologia:
Casal construït als segles XVII-XVIII i restaurat l'any 1953 per l'arquitecte Joan Ma. de Ribot i de Balle. A l'interior s'hi conserven pintures murals datables en el s. XIX.

Altre enllaç amb informació:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada