Seguidors

dissabte, 26 de setembre de 2020

DOLMEN DEL TURÓ DE SANT DALMAU o DOLMEN DE LA MOTA

ALS TERMES MUNICIPALS DE CANET D'ADRI - EL GIRONÈS

i

  PALOL DE REVARDIT - EL PLA DE L'ESTANY

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/ 

Enllaç amb informació:

que diu:

Cronologies:

Des de Neolític Final fins a Bronze Final ( -2500 / -650 )

Tipus de jaciment:

Lloc d'enterrament Inhumació col·lectiu dolmen

Descripció:

En un lloc dominat sobre Canet d'Adri dins un bosc degradat d'alzines i pins es situa la construcció megalítica de La Mota. Aprofita els gressos de la Formació Rocacorba, sobre la que es situa, per a l'extracció de llosses amb les que construir el megàlit. La seva orientació és E-SE, i les seves dimensions son: Cambra: Longitud màxima: 4m. Amplada màxima: 1'60m. Anell-cromlec: Diàmetre: 9-10 m. Alçada: 1'30 m. Llosses: Alçada màxima: 1'10 m. Amplada màxima: 2 m. Gruix màxim: 0'28 m. A nivell constructiu s'observa que les llosses que formen la cambra han estat clavades en solcs oberts en la roca mare i algunes d'elles falcades amb tascons. La llosa de la capaçalera és 40 cm més ampla que la cambra i per tan sobresurt lateralment i es recolza sobre les lloses laterals. El túmul estava molt malmès per l'erosió i per la construcció del camí, per tant no es pot determinar amb exactitud del diàmetre o l'existència o no d'un anell circular de pedres. Els materials arqueològics aparegueren remenats, per violacions anteriors de la cambra, excepte en un racó de la banda esquerra del corredor. - Materials ceràmics: - 164 fragments de ceràmica a mà, entre els que cal destacar: 2 fragments de bora d'una olleta amb nansa de cinta, 2 fragments de vora de col hemisfèrics. 1 fragment de panxa de vol campaniforme decorat i incís./1 fragment de gobelet campaniforme llis/ 1 fragment d'inflexió coll-panxa amb cordó imprès d'urna/ 1 fragment de vora de plat-tapadora.
Restes lítiques: 12 peces de sílex/ 3 esclats (un d'ells retocat frontalment)/ i 5 fragment de làmina.
29 denes i 6 fragment en esquist/2 denes en calcària/ 79 denes i 1 fragment en esteatitagris.
Restes antropològiques: 432 restes, 152 de les quals son peces dentàries de les que es dedueix un número mínim d'individus de 34/6. Les post-craneals, tot i estar alguns molt malmesos, alguns tenen signes evidents de cremació
A nivell de tipologia constructiva per les plantes i seccions sembla que podria tractar-se d'una galeria catalana (Tarrús, 1990), si bé actualment les restes són insuficients com per a definir-se la morfologia.
Cronològicament sols es pot establir una franja amplia que abasta del Neolític Final (vores d'olletes i d'escudella, algunes de les denes i el sílex) a Bronze Final (cordons amb impressions digitals, el plat-tapadora i l'urna) amb presència d'elements calcolítics (Campaniforme Pirenenc, gobelet i algunes denes).
Aquest sepulcre megalític podria estar relacionat amb el Dolmen de les Closes (Pujarnol) i amb el Puig del Moro (Sant Aniol de Finestres), els quals formarien un grup allunyat de les àrees megalítiques ben conegudes.


Dimensions:

4m. de longitud màxima, 1,60m d’ample, 1,10m altitud, 10m de diàmetre el túmul

Altre enllaç amb informació:

http://www.portalgironi.cat/index.php/arqueologia/arqueo-girones/arqueo-girones-canetadri/2608-arqueo-canetadri-turosdalmau

que diu:

El lloc es troba situat en el puig del mateix nom a 366 metres sobre el nivell del mar, darrera el contrafort de la serra de Finestres, a l'est. Localitzat en la cruïlla de tres termes municipals: el de Canet, el de Palol de Revardit i el de Camós, Conegut també com Turó de la Mota, de Canet d'Adri o Dolmen de Montbó. Correspon a l'època del Neolític final - calcolític (cultura megalítica): Bronze antic - mitjà i final.

És una galeria catalana descoberta per E. Sanz l'any 1974 i a l'any 1975 L.Esteva hi va realitzar treballs arqueològics.

S'hi recolliren 164 fragments ceràmics fets a mà, entre ells quatre vores (una d'elles te una nansa del tipus de cinta) un fragment carenat i d'altres decorats amb cordó imprès, corresponents a les formes de bol, escudella, tassa i plat - tapadora. S'hi va recuperar un fragment amb incisions d'època campaniforme, decorat amb una franja quadriculada, i un fragment de vora de gobelet de la mateixa època. També es localitzaren objectes d'ornamentació, denes de collar cilíndriques i discoidals, 29 peces i 6 fragments d'esquist talcós, 2 de calcària i 79 peces i 5 fragments d'esteatita.

Altres enllaços amb informació:

https://turisme.plaestany.cat/item-turistic/dolmen-del-turo-de-sant-dalmau-o-de-la-mota/

http://dolmensmenhirs.blogspot.com/search?q=DALMAU

http://megalitos.arqueoloxico.com/fichasGI/17123001.html

https://www.museusdebanyoles.cat/EL-TERRITORI/Patrimoni-Hist%C3%B2ric/Jaciments-arqueol%C3%B2gics/Dolmen-del-Tur%C3%B3-de-Sant-Dalmau-o-de-la-Mota

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada