Seguidors

dimecres, 15 de març de 2023

PEDRA PLAT DEL REI o DEL MOLÍ

LA ROCA DEL VALLÈS - EL VALLÈS ORIENTAL

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/


Bloc de pedra granítica que presenta a la part superior un buidat en forma de cassoleta circular i de poca fondària.


**********************************************
Enllaç amb informació:

Es tracta d'una bola granítica de forma més o menys cilíndrica, de 2 metres de diàmetre per 1,5 d'alçària coneguda d'antic per caçadors, boletaires i gent del bosc. A la part superior hi ha una cavitat en forma de cassola i un reguerot de desguàs cap a terra. No hi ha unanimitat quant als seus orígens ni la seua utilització: podria ésser una plataforma per a sacrificis i descarnació de cadàvers, un molí manual de gra amb l'ajut d'un estri mòbil, un fenomen de meteorització de la roca o una barreja de totes les interpretacions anteriors. De fet, aquestes cadolles són molt abundants a tot el Parc i no hi ha dubtes quant al seu origen natural. El que ho fa especial és la perfecció de les formes i les notables dimensions de la cassola, la qual té un diàmetre de 80 cm. Tenint en compte també la seua proximitat al Dolmen de Céllecs i les restes de paret que hi ha a pocs metres, es pot suposar que la zona estava habitada i que el plat podria haver estat emprat per a alguna aplicació pràctica.

**********************************************

Altre enllaç amb informació:

https://patrimonicultural.diba.cat/element/plat-de-moli

Gran bloc granític, situat al marge de l'actual camí, presenta una "cassoleta" a la part superior. Aquesta cavitat circular té uns 0,70 m de diàmetre per 0,22 m d'alçada, si bé una part apareix erosionada. Es desconeix la cronologia i funció original per bé que han estat nombroses les interpretacions que l'han posat en relació amb certes estratègies de cacera. Tradicionalment aquestes construccions es relacionen amb el món megalític per aparèixer en zones on la seva presència hi és destacada.

Cronològicament se l'enquadra dintre del període calcolític, període de transició entre el neolític i l'edat de bronze (~2400 aC).

**********************************************

**********************************************

Altres enllaços amb informació:

https://empresa.gencat.cat/web/.content/20_-_turisme/oficines_de_turisme/treballs-master/2019-2020/Judit-Martin-Vazquez_Arqueoturisme-Posicionament-dels-monuments-megalitics-del-Valles-Oriental_UAB.pdf

http://megalitisme.sigmascorpii.com/mostra_dolmen.php?quin_jaciment=Plat+del+Mol%ED&x=0&y=0

https://www.festacatalunya.cat/articles-mostra-8248-cat-plat_del_rei_o_del_mol.htm

https://larocaturisme.cat/la-roca-prehistorica/

**********************************************

 


 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada