Seguidors

dissabte, 6 d’octubre del 2018

MOLÍ D'HOSTALRIC
Hostalric - la Selva

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Enllaç amb informació i descripció:

que diu:

Època: segle XVIII
Descripció:
Antic molí fariner, ara utilitzat com a vivenda, situat just als afores del nucli urbà, on s’hi arriba des d’un camí que surt de la Plaça dels Bous.
L’edifici, de planta rectangular, té soterrani, planta baixa i pis; i està cobert per una teulada a doble vessant amb els desaigües a la façana principal i posterior.
A la façana principal, una portal en arc de llinda amb una porta de fusta a dues batents, dóna accés a l'habitatge. Al costat dret del portal d'entrada, una finestra en arc de llinda. Just al costat esquerre de l'entrada, i annexe a la façana principal coincidint en altura amb la planta baixa, un petit cos amb la teulada a una vessant, utilitzat com a cuina, a la que s'hi accedeix des de l'exterior mercès a una porta en arc de llinda oberta al lateral dret, o des de l'interior. En aquest cos annexe també hi ha una finestra rectangular.
Al pis, quatre finestres en arc de llinda.
La façana principal, arrebossada, presenta restes de pintura que deixen veure que la façana havia estat pintada d'un color rosat, amb línies decoratives de color verd emmarcant les obertures i tota la façana principal.
A la façana lateral dreta, s'hi troba annexe un cobert amb el teulat a una vessant, ara utilitzat com a garatge.
A la façana lateral esquerra, destaquen dos contraforts que la reforcen. Aquí podem apreciar clarament l'estructura de l'antic molí, compost de soterrani, planta baixa i pis, donat que el nivell de terra és més baix, i un portal en arc rebaixat, format per maons en sardinell, permet l'accés directe al soterrani. Al costat dret del portal hi ha dues petites obertures, a manera de respiralls.
A la planta baixa, dues finestres de diferents dimensions en arc de llinda, i dues més al pis, també de diferents tamanys i en arc de llinda.
A la part posterior de l'edifici, obertures en arc de llinda i un petit cos amb el teulat a una vessant, adossat a la façana a l'altura de la planta baixa. També hi trobem un jardí i el que havien estat la bassa gran i la bassa petita que donaven força al molí. La bassa petita és la que es troba adossada al molí i ara és un jardí que queda separat de l'altre jardí pel mur de la mateixa bassa.
A l'interior de l'edifici, entre el soterrani, part de la planta baixa i part del primer pis, trobem en un excel·lent estat de conservació la maquinària del molí utilitzada en l'elaboració de farina.
 

Notícies històriques:
El molí està documentat des d'època medieval i era conegut com el Molí del Senyor o dels Vescomtes.
La construcció actual data del segle XVIII.
L'any 1895 el propietari, Narcís Vilaseca i Remilans, va convertir el molí fariner en una central elèctrica que donà servei al poble fins el 1929.
Els anys quaranta, es va habilitar una fàbrica de canonades a la zona del pati.

Altre enllaç amb informació:

que diu:

Època de construcció i tipologia:
Segle XVIII. Edifici aïllat, antigament molí fariner. Consta de soterrani, planta baixa i una planta pis i teulada a dues aigües. L’edifici ha patit modificacions i ampliacions en forma de cossos annexes, però encara es distingeix el molí original. A l’exterior hi ha una zona enjardinada en la que estaven la bassa gran i la petita, aquesta última adossada a l’edifici i actualment utilitzada com a jardí. El mecanisme del molí es troba al seu interior en molt bon estat de conservació.

Notícies històriques:
Documentat a l’època medieval, conegut com “el Molí del Senyor” o “dels Vescomptes”; la construcció actual és del segle XVIII. L’any 1895 el propietari, Narcís Vilaseca i Reminals, el va transformar en central hidroelèctrica, donant servei al poble fins l’any 1929. Als anys quaranta, es va habilitar una fàbrica de canonades a la zona del pati.

Altre enllaç amb informació:
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada