Seguidors

divendres, 5 d’octubre del 2018

RECTORIA d'HOSTALRIC
Hostalric - la Selva

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Inicials J.B , any 1857.Enllaç amb informació i descripció:

que diu:


Època: segle XIX
Descripció:
Consta de planta baixa i tres pisos.
La façana està arrebossada i pintada de color ocre. A la planta baixa, hi ha dues arcades de mig punt, una de les quals ha estat reconvertida en finestra, i amb decoracions vegetals en guix sobre la llinda. Al primer pis hi ha dues obertures amb motllura de guix, que ténen un balcó amb barana de ferro forjat que ocupa quasi tota la façana. Sobre les obertures tornem a trobar ornamentacions florals de guix. El segon pis segueix la mateixa estructura que el primer, però el balcó queda sustentat per unes mènsules. El tercer pis, separat visualment de la resta, per una contundent cornisa, fou afegit posteriorment i només té dues senzilles finestres.
 

Altre enllaç amb informació:

que diu:

Època de construcció i tipologia: Construcció del segle XIX (1857, segons consta a la barana del balcó de la primera planta), d’estil eclèctic.
Habitatge entre mitgeres de planta baixa i tres pisos. Destaquen les obertures de la planta baixa, amb arcades de mig punt i decoracions en guix. Destaca la barana de ferro forjat del balcó corregut de la planta primera, així com les ornamentacions de les obertures; el segon pis té la mateixa estructura que el primer, però el balcó està falsament sustentat per mènsules decorades, mentre que les obertures no tenen cap ornamentació i la barana, també de ferro forjat, és més senzilla. La tercera planta correspon a una remunta posterior (mantenint el ràfec original) amb finestres que segueixen els eixos compositius de les plantes inferiors i sense ornamentacions.

Altre enllaç amb informació:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada