Seguidors

dijous, 28 de maig de 2020

TORRE QUIMETA
ROSES - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa


Darrera aquest bloc hi ha la torre Quimeta

Enllaç amb informació:

que diu:

Època: segle XVI-XVII-XVIII // inici segle XX 

Descripció:

Situada a l'oest del nucli urbà, molt propera a la Platja del Salatar i situada darrera d'un edifici d'apartaments ubicats al carrer Joanot Martorell.
Es tracta d'una antiga torre de planta circular i perfil atalussat, d'uns cinc metres de diàmetre i uns set metres d'alçada. Consta de planta baixa, un pis i terrassa superior. Tant les obertures com el coronament de la torre, amb merlets, són de factura moderna. A la planta baixa destaca la porta d'accés a l'interior, d'obertura rectangular i orientada al sud, i una finestra d'arc rebaixat amb llinda de maons a sardinell. Les obertures del primer pis són senzilles finestres rectangulars sense cap element decoratiu. El coronament emmerletat, de ciment, està bastit damunt d'una cornisa de maó pla que envolta la torre. Actualment s'utilitza com a habitatge unifamiliar.
La construcció està bastida amb pedres irregulars i fragments de material constructiu, lligat amb morter de calç.

Notícies històriques:

L'any 1543, Roses pateix un greu atac per part dels pirates i això fa que l'emperador Carles I doni el permís per a la construcció de la Ciutadella. El 1554, el futur rei Felip II ordena la construcció de dues torres fora del recinte de la Ciutadella, però immediatament adjacents a ella, que van substituir les dues enderrocades pels temporals de 1421. Aquestes torres, avui conegudes amb els noms de Torre Calsina i Torre Quimeta, van transformar-se en molins de vent, tal com apareixen en un gravat francès de 1693. Tot i això, sabem que durant el setge a la Ciutadella per part de les tropes franceses durant la Guerra Gran (1793-1795), es va instal·lar en aquest lloc una bateria que s'anomenava "de los Molinos". A principis del segle XX es van adequar com habitatges.
El 27 de maig de 2002 van rebre la protecció de BCIL després d'haver estat a punt de desaparèixer per tal de fer nous edificis. La Comissió Territorial de Girona creu que són dos elements importants pel coneixement del funcionament de la ciutadella i insta a l'ajuntament a la seva protecció.

 Altre enllaç amb informació:


que diu:

La torre Quimeta és un molí del segle XVIII, l'origen del qual, molt possiblement, cal posar en relació al procés general d'aprofitament de recursos públics de la hisenda reial que descriví l'historiador Pierre Vilar[1]. De planta circular té d’uns cinc metres de diàmetre per set d’alçada. El perfil exterior és atalussat i el gruix de la paret minva amb l’alçada. El mur està construït amb pedres de formes i mides diferents lligades amb morter.

L’interior de la torre té tres alçades. A la planta baixa s’hi troba l’accés i fins fa uns anys una llinda. Aquesta va ser retirada guanyant uns quaranta centímetres d’obertura respecte la porta antiga, de metre cinquanta. Una finestra, un armari encastat i una escala d’accés a la part superior completen la disposició d’aquest pis inferior. El primer pis només té una finestra i es veu l’embigat. A partir d’aquest s’accedeix a la terrassa superior que està delimitada per merlets quadrangulars afegits posteriorment.

Durant la Guerra del Francès, aquesta torre (o la Torre Calsina) fou utilitzada com a presó o centre de reclusió temporal. Hi fou posat en quarentena el científic nord-català François Aragó, conegut sobretot pels seus mesuraments del meridià terrestre en terres del Principat, València i les Illes Balears. El 16 d'agost de 1808 el vaixell amb el qual retornava d'Alger va ésser capturat per un corsari de Palamós i, dos dies després, era reclòs en un dels molins que hi havia al Salatar.

El molí actualment forma part d’un solar edificat en el barri del Salatar i està adaptada com apartament. Fins fa pocs anys s’hi adossava una casa d’estiueig, construïda abans de la guerra civil, que va ser enderrocada per construir l’edifici d’apartaments actual. La torre es troba aïllada, a uns dos metres de la construcció més moderna. Al costat de la torre hi ha una roda de molí reconvertida en taula. El propietari de la finca assegura que aquesta procedeix de la torre.

La torre Quimeta juntament amb la torre Calsina estan relacionades ja que les dues formarien part d’una mateixa zona de producció de la que no se’n coneix gaire més. En un dels setges de la Ciutadella efectuats part de les tropes franceses, el de la Guerra Gran (1794-1795), a la vora de la torre s’hi deuria instal•lar la bateria que es va anomenar “los molinos” fent referència a l’ús d’aquestes construccions. Tant la torre Quimeta com la Calsina es troben molt a prop de la Ciutadella. Degut a aquest proximitat segurament es van veure implicades en els diversos conflictes bèl•lics que va viure la fortificació.

Altre enllaç amb informació:

http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=4048

  

La torre Calsina i la torre QuimetaCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada