Seguidors

diumenge, 30 de maig del 2021

CAN PORTUS

MANLLEU - OSONA

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/ 

Al catàleg de béns d’interès arquitectònic, natural i cultural a protegir publicat per l’Ajuntament de Manlleu diu:

 Època: segle XIX

Cronologia: projecte any 1897, mestre d’obres Ramón Callís

Descripció:

Edifici de planta baixa (reformada totalment als anys 80, amb plaques de marbre afegides a la paret) i dos pisos. El primer pis està format per una balconada amb una finestra decorada, als brancals per columnes adossades amb una sanefa de flors en baix relleu al fust, i a la llinda motius vegetals també esculpits en baix relleu. Coronen les finestres uns trams rectangulars decorats amb tessel·les de colors que uneixen les finestres del primer pis amb mènsules del balcó del pis superior, decorades igual que al primer pis. La façana acaba amb una cornisa discontínua sostinguda per unes grans mènsules amb decoració de motius vegetals esculpits en baix relleu. Tota la cornisa està pintada per una franja d'estuc vermell.

Notícies històriques:

Segueix la tipologia de les cases dels segles XVI-XVIII, però varia la decoració d'acord amb el gust de l'època i suprimeix la porxada per una gran cornisa. Són cases construïdes pels industrials del segle XX, que destinaven part del seu excedent en la construcció.

**********************************************************************************************

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada