Seguidors

dilluns, 12 de setembre de 2022

CREU DE TERME D'EN BAGUER o VAGUER

SANT FELIU DE GUÍXOLS - EL BAIX EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/ 

Volia agrair a la persona que em va indicar i em va acompanyar on està la creu i al propietari de l'establiment per deixar-me fer les fotografies. 
***********************************************
A l'article publicat per Lluís Esteva i Cruañas 'Les creus de terme de Sant Feliu de Guíxols' diu:

Era a la cruïlla que formen els carrers Major i de la Creu, nom aquest que li ve de la que estudiem. Avui es conserva al pati interior de la casa situada al carrer Major, núms. 35-37 actuals, cantonada al de la Creu, núms. 22-24.

Segons mossèn Llambert Font «té una part gòtica, la superior, la creu pròpiament dita, que prové de l'any 1563 i que diu Any de 1563.

La cara principal ostenta el Crist agonitzant, d'escultura artísticament treballada, i al darrera la de la Verge que acusa ja, amb la indumentària, l'època de transició. En el capitell que sosté la creu, sota cada imatge principal, n'hi ha una altra de secundària: Sant Sebastià i Sant Martí».

La columna i el peu són posteriors, ja que en aquest darrer hi ha la inscripció que segueix: «Renovada en 1763. Joan Vaguer Vernich»

Per les referències que transcrivim, comprovem que del lloc se'n deia indistintament raval de la Creu, carrer de la Creu i raval de Tueda, essent el de la Creu part del de Tueda: 1671. «en casa na Peyrolina, davant la Creu del Reval». 1752. «en lo arrabal de la Creu». 1770. «en lo carrer de la Creu del Arrebal». 1778. «en casa de Joan Vaguer de la Creu» (18). Segons el mateix escrit de mossèn Font, la creu fou «enderrocada» en el decurs de l'any 1835 «perquè... destorbava el pas en formació de la bateria allotjada a Sant Feliu», detall que no hem pogut confirmar perquè no dóna la referència. En canvi, a la sessió municipal del 12-XI-1835 consta que els regidors «acordaren, en atención de que la calle del Arrebal se halla embarazada con el pedestal en que estaba colocada la Cruz llamada del Arrebal y que se tiene presentido es de propiedad de Antònia Vaguer, Vda. Matriculada, se pase oficio al Caballero Ayudante de Marina de este Distrito mande a la expresada Vda. Baguer que la desembaraze dejando aquel lugar arreglado y como corresponde y exigen las reglas de buena policia a fin de que no se ocasione alguna desgracia mayormente en noches obscuras» (19). D'aquests escrits sembla desprendre's que la família Baguer tenia la creu i que el carrer hi quedaven tan sols els graons. Després del 1835 la família Baguer refeu la creu al pati de casa seva, tal com és encara. Mides. Té tres grades: les dues inferiors són circulars i la superior, prismàtica quadrangular amb les arestes verticals ben arrodonides. Alçàries començant per la inferior: 15, 25 i 20 cm. Diàmetres: 160,110 i 40 cm. Columna vuitavada amb una estria al llarg de cada cara; altura 242 cm. Capitell i creu, 90 cm. Total, uns 4 m.

***********************************************

Enllaç amb informació:

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=28&consulta=MCU0KzE3MTYwOSU=&codi=30783

***********************************************


 Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada