Seguidors

dijous, 15 de setembre del 2022

SOCIETAT LA CONCÒRDIA

CANTALLOPS - L'ALT EMPORDÀ

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

https://joandalmaujuscafresa.blogspot.com/
La Societat La Concòrdia és el nom amb el que es coneix la Mutualitat de Previsió Social La Concòrdia de Cantallops, constituïda el 1884 per un grup d’obrers del municipi. L’edifici que n’és la seu es construí a principis del segle XX gràcies a les aportacions econòmiques i la força de treball dels seus socis i esdevingué el local social i cultural de Cantallops.***************************************************
Enllaç amb informació:

Època: inici segle XX - any 1908-1910

Descripció:

Edifici aïllat de planta rectangular, format per dos cossos adossats amb les cobertes de teula de dos vessants. El cos principal està distribuït en soterrani i planta baixa, mentre que el cos posterior s'organitza en una sola planta situada a un nivell inferior que la del cos originari. Davant la façana principal s'obre una gran terrassa lleugerament elevada respecte el nivell del carrer. Totes les obertures de l'edifici són assimilables als arcs de ferradura i estan bastides en maons. N'hi ha moltes que actualment estan tapiades amb totxos, exceptuant alguna de les finestres de la façana lateral i la porta d'accés de la principal. Cal destacar que tant la façana principal, orientada al nord, com la posterior presenten les testeres esglaonades amb plafons semicirculars centrals. Les façanes laterals presenten cornises motllurades amb voladís de teula àrab. Damunt del portal d'accés principal hi ha el nom de la societat.
La construcció és bastida en pedra de granit sense treballar, lligada amb morter de calç, exceptuant les cantonades que són bastides amb carreus ben escairats. El parament de la façana principal està arrebossat i pintat.

Notícies històriques:

Aquest tipus d'institucions que coneixem amb el nom de Societats de Beneficència estan molt exteses en diversos indrets de la comarca. La seva presència es fa palesa des de la segona meitat del segle XIX. Aquestes institucions, que en el seu origen es crearen per oferir una sèrie de serveis socials a la comunitat, esdevingueren amb el temps centres de reunió i de promoció d'activitats lúdiques i culturals. Així doncs, a diferents nuclis de l'Empordà podem constatar la existència de uns edificis que acullen una Societat de Beneficència (Maçanet, Agullana) ... En el cas de Cantallops la Societat la Concòrdia és la mutualitat del poble i va ser patrocinada i construïda pels seus socis a principis de segle.

***************************************************

Altres enllaços amb informació:

https://caminsdecantallops.wordpress.com/2015/03/07/la-concordia/

https://www.arquitecturamodernista.cat/obres/es/cantallops/tots/societat-la-concordia

https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=8339

http://www.coac.net/COAC/centredocumentacio/Girona/arxiu/edificis/dades/fitxa.html?registre=&autor=&denominacio=&adreca=&poblacio=cantallops&page=1&pos=8

***************************************************
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada