Seguidors

divendres, 5 de maig del 2017

Can Perxés o Can Prats del Raval de Palafrugell
Carrer dels Valls,12 - Raval Superior,1

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Informació i descripció a:
que diu:
Segles: XVI // XVIII
Es tracta d'un edifici en cantonada de dues plantes i golfes més un sector d'una planta al costat del carrer dels Valls, sobre el qual s'estructura una terrassa amb comunicació directa amb el pis.
Aquest immoble està situat a la sortida de la porta nord de la muralla medieval, portal d'Amunt. Ha quedat integrada dins el nucli urbà. Destaca la composició de les façanes amb obertures emmarcades amb pedra i l'existència de finestres de llinda sobre mènsules de tradició gòtica. L'interior presenta voltes de pedra morterada a les dependències i voltes de llunetes. Es troba en bon estat i ha sofert poques modificacions.
 

que diu:
Segle XVI - XVIII.
Es tracta d'un edifici de dues plantes i golfes més un sector d’una planta al costat del carrer dels Valls, de dependències, sobre el qual s’estructura una terrassa amb comunicació directa amb el pis. Interessant com a testimoni subsistent d’una gran masia emplaçada a la sortida d’una porta de la muralla medieval, la del costat nord ( portal d’Amunt ), la qual ha quedat integrada dins el nucli urbà, a l’inici d’un dels més primitius eixamples. Cal destacar la composició de les façanes amb obertures emmarcades amb pedra i l’existència de finestra de llinda sobre mènsules de tradició gòtica. També el bon estat, amb modificacions poc significatives, dels interiors, amb voltes de pedra morterada a les dependències i voltes de llunetes als sectors de vivenda.

Els baixos s’han destinat a una botiga, mentre la resta manté el seu ús original com a vivenda.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada