Seguidors

diumenge, 21 de maig del 2017

Església de Sant Genís de Palafolls
- antigament conegut per Sant Genís de Vilelles -

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Informació i descripció a:
que diu:
Èpoques: segles XI - // XV - XVI // XVIII - XIX

Església parroquial del nucli de població del mateix nom. S'hi arriba per una carretera (1 km.) que surt de la fita 683.6 de la carretera N-II. L'església de Sant Genís de Palafolls és d'una sola nau (coberta amb volta de canó) a la qual hi fou afegida una altra al costat nord i una capella al sud. A l'exterior del costat sud hi veiem arcuacions llombardes i l'absis pla (convertit en sagristia) té una finestreta. La porta principal del cantó oest és del segle XVI.
A l'angle de tancament sud-est de l'església hi ha una torre de defensa de planta circular, amb la base lleugerament atalussada i una espitllera, afegida als segles XV-XVI.
 

Notícies històriques:
A aquesta església s'hi venerava la Mare de Déu de les Dones, talla romànica procedent del castell de Palafolls i desapareguda l'any 1957. La parròquia és esmentada al precepte de Lluís, Rei de França, a favor del monestir de Sant Pere de Rodes, l'any 947 com: "Sancti Genesi, in comitatu gerundense in coca qui dicitur Pineta cum acodio de Palatiolo". L'església romànica és del segle XI i fou consagrada el 1079 pel Bisbe Berenguer de Girona. L'any 1502 es varen iniciar les obres de reforma, i al llarg dels segles XVIII-XIX es va mutilar la capçalera per allargar-la amb un nou presbiteri i se li va afegir una nau al costat N.

Altres enllaços amb informació i descripció:
que diu:
El petit nucli de Sant Genís està presidit per l'església homònima, la qual apareix documentada des de l'any 947, depenent del monestir de Sant Pere de Rodes. Va ser refeta cap a l'any 1079, quan consta que va ser consagrada pel bisbe Berenguer Guifré, de Girona.
De l'obra romànica es conserva la nau principal, coberta amb volta de canó i arcs torals. Al mur de migdia es poden veure les arcuacions llombardes i el perfil de la porta original, ara tapiada. Va ser reformada a començament del segle XVI, època a la qual pertany la capella gòtica situada a la banda de migdia, així com el campanar i la torre rodona que emmarquen la porta principal, també coetània. Aquesta és feta amb 13 gran dovelles, ornades amb un guardapols que es clou amb mènsules esculpides.Damunt d'ell hi ha un Sant Crist de pedra, molt desgastat. També es va allargar la capçalera i es va bastir un nou absis.

que diu:
De l'obra romànica es conserva la nau principal, coberta amb volta de canó i arcs torals. Al mur de migdia es poden veure les arcuacions llombardes i el perfil de la porta original, ara tapiada. Va ser reformada a començament del segle XVI, època a la qual pertany la capella gòtica situada a la banda de migdia, així com el campanar i la torre rodona que emmarquen la porta principal, també coetània. Aquesta és feta amb 13 gran dovelles, ornades amb un guardapols que es clou amb mènsules esculpides.Damunt d'ell hi ha un Sant Crist de pedra, molt desgastat. També es va allargar la capçalera i es va bastir un nou absis.
Església parroquial del nucli de població del mateix nom. S'hi arriba per una carretera (1 km.) que surt de la fita 683.6 de la carretera N-II. L'església de Sant Genís de Palafolls és d'una sola nau (coberta amb volta de canó) a la qual hi fou afegida una altra al costat nord i una capella al sud. A l'exterior del costat sud hi veiem arcuacions llombardes. La torre circular de defensa de la façana és gòtica i, l'absis pla -convertit en sagristia- té una finestreta. La porta principal del cantó oest és del segle XVI.
A aquesta església s'hi venerava la Mare de Déu de les Donestalla romànica procedent del castell de Palafolls i desapareguda l'any 1957. La parròquia és esmentada al precepte de LluísRei de França, a favor del monestir de Sant Pere de Rodes, l'any 947 com:
«
Sancti Genesi, in comitatu gerundense in coca qui dicitur Pineta cum acodio de Palatiolo
»
.
L'església romànica és del segle XI i fou consagrada el 1079 pel Bisbe Berenguer de Girona. L'any 1502 es varen iniciar les obres de reforma.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada