Seguidors

dissabte, 6 de maig del 2017

Casa del Sometent o Cal Sometent a Palafrugell
Plaça de l'Església,6

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

que diu:

Època: segle XVI-XVIII.
Estil:popular/gòtic-renaixentista.
Casa de planta baixa i dues plantes pis, desenvolupada en planta en dues crugies i amb tres façanes, que es troba situada a la cantonada formada per la Plaça de l’Església i els carrers de la Verge Maria i de Giralt i Subirós. A la planta baixa trobem portes amb l’emmarcament realitzat amb pedra ben tallada, com les finestres dels dos pisos, que tenen els ampits motllurats. A la façana del carrer Giralt i Subirós, al segon pis, hi ha una finestra actualment tapiada i en mal estat, formada per un arc conopial decorat amb arabesc calat gòtico-renaixentista; al costat n’hi ha una altra d’arc conopial simple. Els baixos estan coberts per voltes i els pisos mantenen les cobertes d’embigat. L'edifici ha tingut diversitat d'usos. Actualment hi ha botigues a la planta baixa i als pisos, o bé hi ha habitatges o bé estan deshabitats. La construcció és de pedres desbastades lligades amb morter, amb cantonades de carreus. Hi ha restes d’antics arrebossats. Certes diferències entre els aparells existents, poden indicar ampliacions i refeccions realitzades en èpoques diferents. La façana principal que dona a la Plaça de l’Església ha estat remolinada modernament amb excés. Estava coronada per un rellotge de sol que tenia un cap humà de terracuita per la boca del qual sorgia la broca. Fa uns anys que aquesta peça popular ha desaparegut. Recentment també ha desaparegut el rellotge. Al llarg del carrer de Giralt i Subirós, dins la mateixa parcel·la d'aquesta casa hi ha un seguit de construccions dels segles XVIII o XIX, també d'estil popular, amb portes i finestres amb emmarcaments de pedra.

Notícies històriques:
Com ja diu l'antic PEPIPH de 1990, el nom popular de la casa és originat per haver servit de caserna del sometent local durant el segle XIX i la figura de terracota del rellotge de la façana és guardat per un particular de la vila, segons la veu popular.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada