Seguidors

dimarts, 2 de maig del 2017

Mas de la Barraca a Santa Cristina d'Aro

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Informació i descripció a:
que diu textualment:
Conjunt d'edificis centrat per un pati i conformat per una vivenda, una nau allargada destinada a corts i una altre part destinada a magatzem. Cal destacar a la nau que fa de cort a un porxo realitazat amb maó i ciments que consta d'un seguit d'arcs de mig punt i diverses obertures rectangulars.

pàgina 67 i 68 que diu textualment:
Casa pairal fortificada de mitjan segle XIX, amb pati interior, celler, quadres, magatzems i torres de guaita. Els elements de la masia de planta baixa i pis situada al fons del pati (façana sud), com les llindes, rebranques, etc., són les originals de l’antic mas de la Barraca (s.XVII), emplaçat a l’altra banda de la carretera que va a Santa Cristina d’Aro, i que foren traslladades a l’actual indret a mitjan segle XIX. La construcció de l’habitatge situat a la façana est, també de planta baixa i pis (casa dels propietaris), fou bastida a les darreries del segle XIX. Justificació: El conjunt d’edificacions que conformen l’actual mas de la Barraca, aconsellen la seva preservació, especialment la masia que compte amb elements decoratius del segle XVII, en atenció a la seva tipologia arquitectònica i entorn rural i paisatgístic de Bell-lloc. Usos: L’actual existent destinat a casa pairal dels masovers amb tradició agrària, així com la d’habitatge de primera o segona residència, i turisme rural.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada