Seguidors

dimarts, 2 de maig del 2017

Mas Pla a Solius al terme municipal de Santa Cristina d'Aro

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Informació i descripció a:
que diu:
Masia d'estructura clàssica composta per tres crugies, la central més alta que les laterals i coberta a doble vessant, amb el carener perpendicular a la façana principal. Els cossos laterals són coberts a una vessant i són més baixos que el central. Té obertures allindades i distribuïdes de manera simètrica. Els murs són arebossats. A l'interior consta de sala central i dependències laterals, dormitoris al primer pis i escala i celler a la part posterior.
El conjunt té diversos afegits i un mur que tanca el recinte que li correspon.

Notícies històriques:

A l'arc de la porta d'accès hi ha la inscripció "Juan Pla Dia 8 Maio 1842".

que diu:
Descripció: Masia de mitjan segle XIX, amb la tipologia pròpia de construcció agrària catalana. Es composa originàriament de planta baixa, pis i altell, amb una edificació annexa a la façana sud-est, de planta baixa i pis, de començament del segle XX. La construcció es conserva en bon estat, malgrat algunes patologies poc importants de l’edifici, a causa de la seva antigor.
Justificació: L’habitatge en el seu conjunt aconsella la seva preservació, en atenció a la seva tipologia arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Solius. Forma part de la Relació d’Elements Arquitectònics i Jaciments Arqueològics catalogats a les Normes Subsidiàries.
Usos: Els existents que té actualment, on es desenvolupen els destinats a restaurant, hostatgeria i habitatge. 


Fotos publicadas a :

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada