Seguidors

dimarts, 2 de maig del 2017

Can Tapioles a Santa Cristina d'Aro

Fotos de Joan Dalmau Juscafresa

Informació i descripció a:
que diu:
Situada a tocar de la carretera de Romanyà, davant de l'església, és una masia de tipologia tradicional. Té planta basilical i és coberta a dos nivells, a dues aigües el cos central i a una vessant els laterals, amb el carener perpendicular a la façana principal.
Consta d'una sala central que dóna accès a la resta de les dependències. Al fons hi ha l'escala principal i les antigues quadres. Els murs són de maçoneria arrebossada emblanquinada.
Les obertures són emmarcades amb pedra i allindades, mentre que la porta principal és d'arc escarsser.

que diu:
Descripció: Masia de començament de segle XVIII, amb tipologia de construcció agrària catalana i complex hoteler annex. La masia original –restaurada convenientment- es composa de planta baixa, primer pis i altell, amb algunes edificacions modernes annexades a les façanes nord i est. En sentit aïllat, se situa el nou complex hoteler edificat entre 1998- 2001, de planta baixa i pis. Les dues construccions es conserven en molt bon estat. 
Justificació: L’habitatge (la masia original en el seu conjunt) aconsella la seva preservació, en atenció a la tipologia arquitectònica i l’entorn rural i paisatgístic de Solius. Forma part de la Relació d’Elements Arquitectònics i Jaciments Arqueològics catalogats a les Normes Subsidiàries Usos: Els existents actualment que és l’hoteler, tant a la masia com al nou complex, residència i restauració.Foto publicada a:Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada